modified on 29 mars 2009 at 04.36 ••• 3 408 views

5-MeO-DIPT

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök


Innehåll

Generell information

N,N-diisopropyl-5-metoxitryptamin, förkortat 5-MeO-DIPT, är en snabbverkande tryptamin som populariserades under namnen Foxy, Foxy metoxy och Blue mystic 2. Dess grundläggande farmakologi och syntesmetod publicerades först 1980 av Alexander Shulgin och Michael Carter 1. Det klassades som hälsofarlig vara den första november 2004 med motiveringen att riskerna vid bruk var snarlika DMT, att risken för överdos var stor och att samhället sattes i fara i och med att förändringen av det psykiska tillståndet kunde öka risken för psykos, allvarliga olyckor och våld 2. Få ingående farmakologiska studier existerar och man vet väldigt lite om långtidseffekter och akuta effekter vid högdosering men en fallstudie har föreslagit en möjlig koppling till nedbrytning av skelettmuskler via rabdomyolys 3. En annan fallstudie nämner paranoia, illamående och uppstötningar efter intag i kombination med alkohol men utesluter inte att fler droger var inblandade och påpekar att skadligheten inte kan fastställas och att mer data behövs 5.

Dosering/effekter

Oral aktivitet har uppskattats ligga i området 6 till 12 miligram och dess effekter ska vara mer av emotionell karaktär än visuell fast med tydliga auditoriska förändringar 4.

Kemi

5-MeO-DIPT.png
Systematiskt namn 5-Methoxy-diisopropyltryptamine (en)
Trivialnamn 5-MeO-DIPT, Foxy (methoxy)
Kemisk formel C17H26N2O
Smältpunkt 181°C
Kokpunkt
Molmassa 274,4 g/mol
Densitet
Löslighet Läs under extrahering


Referenser

1. Shulgin AT, Carter MF. N,N-Diisopropyltryptamine (DIPT) and 5-Methoxy-N,N-Diisopropyltryptamine (5-MeO-DIPT). Two Orally Active Tryptamine Analogs with CNS Activity. Communications in Psychopharmacology 1980; 4():363-369.1.
2. Klassificeringsdokument av hälsofarliga varor: Lag 1999:42. Förordning 1999:58. Dnr: 830-04-0165.
3. Alatrash G, Majhail NS, Pile JC. Rhabdomyolysis after ingestion of "foxy," a hallucinogenic tryptamine derivative. [Case Reports, Journal Article]. Mayo Clin Proc 2006 Apr; 81(4) :550-1.
4. #37. 5-MeO-DIPT. TiHKAL the continuation/Tryptamines i have known and loved. Alexander & Ann Shulgin.
5. Wilson JM, McGeorge F, Smolinske S, Meatherall R . A foxy intoxication. Forensic Science International, 2005; 148(1):31-6.