modified on 29 mars 2009 at 04.38 ••• 2 454 views

Albert Hofmann

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

1906 - 2008

Berömd kemist, men även filosof och författare. Har bland annat upptäckt och syntetiserat molekylerna LSD och Psilocybin. Var medlem i Nobels priskommitté.

Upptäckten av LSD

LSD-blotter med Albert.

Albert Hofmann upptäckte LSD den 19:e April 1943. Det hela var egentligen ett misstag, eller kanske en lycklig slump. Hofmann jobbade på läkemedelsföretaget Sandoz, han var en av fyra anställda på läkemedelsforskningslabbet. Dom arbetade med att ta fram dom aktiva ämnena ur olika läkemedelsväxter, däribland Claviceps purpurea. Ämnet ergotamin hade Hofmanns chef Professor Stoll upptäckt 1918. Det hade fått en omfattande terpeutisk användning. Nu hade engelska och amerikanska laboratorium kartlagt strukturen hos ergotamin och det var hög tid för Sandoz att fortsätta sin forskning för att inte tappa marknadsandelar i framtiden. Så Albert Hofmann och hans medhjälpare började arbeta med ergotalkaloiderna och tog fram olika former av lysergsyror, LSD-25 var den tjugofemte molekylen han hade tagit fram. Men det dröjde 5 år från den första syntetiseringen till dess att Hofmann bestämde sig för att syntetisera mera för att ge till den farmakologiska enheten för ytterligare tester. I det sista stadiet av syntetiseringen, reningen och kristalliseringen av LSD-25 så började Hofmann känns sig konstig. Han skrev i en rapport till Professor Stoll:

Last Friday, April 16,1943, I was forced to interrupt my work in the laboratory in the middle of the afternoon and proceed home, being affected by a remarkable restlessness, combined with a slight dizziness. At home I lay down and sank into a not unpleasant intoxicated-like condition, characterized by an extremely stimulated imagination. In a dreamlike state, with eyes closed (I found the daylight to be unpleasantly glaring), I perceived an uninterrupted stream of fantastic pictures, extraordinary shapes with intense, kaleidoscopic play of colors. After some two hours this condition faded away.

Efter denna upplevelsen så bestämde sig Hofmann att testa ytterligare på sig själv. Han svalde 0.25mg LSD upplöst i 10cl vatten. Sedan cyklade han hemmåt, märkte att det blev vingligare och vingligare, att allt han såg böljade. När han kom hem så var trippen jättestark.

The dizziness and sensation of fainting became so strong at times that I could no longer hold myself erect, and had to lie down on a sofa. My surroundings had now transformed themselves in more terrifying ways. Everything in the room spun around, and the familiar objects and pieces of furniture assumed grotesque, threatening forrns. They were in continuous motion, animated, as if driven by an inner restlessness. The lady next door, whom I scarcely recognized, brought me milk - in the course of the evening I drank more than two liters. She was no longer Mrs. R., but rather a malevolent, insidious witch with a colored mask.

Effekterna blev starkare, han såg demoner och kände rädsla för att dö. Men sedan blev det bättre och han kunde njuta av visionerna och den förändrade ljuduppfattningen.

Now, little by little I could begin to enjoy the unprecedented colors and plays of shapes that persisted behind my closed eyes. Kaleidoscopic, fantastic images surged in on me, alternating, variegated, opening and then closing themselves in circles and spirals, exploding in colored fountains, rearranging and hybridizing themselves in constant flux. It was particularly remarkable how every acoustic perception, such as the sound of a door handle or a passing automobile, became transformed into optical perceptions. Every sound generated a vividly changing image, with its own consistent form and color.

Sandoz började producera mer LSD som såldes och skickades ut för vidare forskning i hela världen. LSD-forskning på patienter skedde även i Sverige.

En person känd för sin forskning om LSD är Stanislav Grof.

Upptäckten av Psilocybin

13 år senare läste Hofmann läste en tidningsartikel om en forskare hade hittat svampar i Mexiko som producerade konstiga visioner. Ett år senare kontaktades Hofmann av professor Reger Heim, en fransk mykolog som var med Gordon Wasson i Mexiko. Samma man som ritade de underbara svamparna i artiklen om expeditionen i life magazine 1957. Heim bad om hjälp att isolera de psykoaktiva ämnena i svamparna. Hofmann accepterade.

Han mottog 100 gram Psilocybe mexicana som han började bearbeta. Sedan isolerade och namngav han molekylerna psilocybin och psilocin. Resultatet publicerades i Mars 1958 utgåva av Experientia. Han gjorde sedan molekylerna på en syntetisk väg och på en resa till Mexiko 1962 tillsammans med Gordon Wasson gav han Maria Sabina piller med syntetiserat psilocybin. Maria Sabina sa att pillren hade samma ande som svamparna och tackade Hofmann för att hon nu kunde hjälpa människor även när det inte var svampsäsong.

Externa länkar

Albert Hofmann Profile

Albert Hofmann: LSD - My Problem Child

Stanislav Grof interviews Dr. Albert Hofmann