modified on 29 mars 2009 at 04.42 ••• 2 926 views

Aztekerna

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Generell information

Aztekerna var en folkgrupp som levde i norra Mexiko och hade sin storhetsperiod runt 1400-talet. Deras tillvaro slogs till spillror när spanjorerna kom till Centralamerika. Spanjorerna hade kunskaper om krut och därmed gevär och kanoner. De mördade många indianer, tog deras guld och skatter och gjorde dom till slavar. Många tvingades att bli kristna.

Aztekerna hade innan dess byggt imponerande städer och hade ett högt utvecklat intellektuellt kunnande, bland annat om astronomi och ett avancerat bildskriftspråk. Hantverksmässigt mycket skickliga, mängder av konst i form av huggen sten finns bevarade i ruinstäderna.

En rad gudar spelade stor roll för Aztekterna i deras liv.

Aztekernas bruk av hallucinogener

Xochipilli, blommornas gud

Det som gör indianfolken i latinamerika intressant ur en drogsynvinkel är guden Xochipilli, växternas gud. Guden kopplas nämligen samman med ett antal växter som har hallucinogen verkan och användes av Aztekerna:

Växtnamn, Latin Växtnamn, Nahuatl
Nicotiana rustica Picietl
Lophophora williamsii Peyotl
Psilocybinsvampar, i detta fallet Psilocybe aztecorum Teonanacatl
Salvia Divinorum Pipiltzintzintli
Rivea corymbosa Ololiuhqui
Ipomoea violacea Tlitliltzen
Heimia salicifolia Sinicuichi
tros vara Quararibea funebris Cacahuaxochitl

Författaren Gordon Wasson gjorde under mitten av nittiotalet upptäcksfärder till olika indianfolk som härstammade ifrån Aztekerna. Detta för att föra tillbaks kunskapen om de hallucinogener som används i rituellt syfte under lång tid. Men det var svårt att få indianerna att börja prata om svamparna. Detta eftersom spanjorerna för flera hundra år sedan hade förbjudit bruket av dom, men bruket hade under största hemlighet fortsatt under jorden.

Aztekerna använde sig också av Datura som på nahuatl kallas Toloauxihuitl eller Toloatzin. För de olika subarterna heter Datura stramonium Tlapatl och Datura inoxia heter Mixitl.

Svampbruk i konst från Aztekerna
Indian med svampar i handen

Externa länkar

Mexikanska gudar och myter

Notes on the Present Status of Ololiuhqui and the Other Hallucinogens of Mexico R. GORDON WASSON

The ancient aztecs

the Pages of Shades - Aztec Empire

The Aztecs and the Sacred Mushrooms av John Allen

Aztec Entheogenic Complex Wikipedia (en)

Chocolate in Early America