modified on 29 mars 2009 at 01.27 ••• 5 280 views

Dihydrokodein

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Dihydrokodein är helt enkelt inte så mycket att hänga i granen, och potensskalan ska syfta på hurpass starkt smärtstillande det är.

Dihydrokodein (C18H23NO3) är ett kodeinderivat som utvinns ur råopium och har svaga narkotiska egenskaper.

Annars är doseringsanvisningarna ungefär som för kodein fast något lägre, dvs 300 mg är en hygglig dos. Man kan jämföra det med etylmorfin och Kodein, jag känner ingen direkt skillnad på de tre. Fast vad menar du egentligen? Det står klart och tydligt på MPA att det ligger i narkotikaförteckning klass II - http://www.mpa.se/lagar/lvfss/LVFS_2000-7.pdf

Opioider
Opiumalkaloider Morfin, Kodein, Tebain
Syntetiska opioider
Semisyntetiska Heroin (Diacetylmorfin), Oxikodon, Hydrokodon, Dihydrokodein, Hydromorfon, Oxymorfon, Nikomorfin
Fenylheptylamin Metadon, L-levoacetylmetadol (LAAM)
Piperanilider Fentanyl, Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Karfentanil, Ketobemidon
Fenylpiperidiner Petidin (meperidin), Ketobemidon, MPPP, Allylprodin, Alfameprodin, Betaprodin, PEPAP
Difenylpropylamin Propoxifen, Dextropropoxifen, Dextromoramid, Besitramid, Piritramid
Benzomorphanderivat Pentazocin, Fenazocin
Oripavin Buprenorfin
Morfinanderivat Butorfanol, Nalbufin, Levometorfan, Levorfanol
Övriga Etorfin, Dezocin, Lefetamin, Tilidin, Tramadol, Loperamid, Difenoxylat
Opioidantagonister Naloxon, Naltrexon