modified on 29 mars 2009 at 05.26 ••• 5 314 views

Extrahering

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Ämnens löslighet

 • - = Oupplösligt
 • 0 = Sparsamt upplösligt
 • + = Upplösligt
 • ++ = Lättupplösligt
 • V = Upplösligt i varmt, sparsamt upplösligt i kallt lösningsmedel
 •  ? = Uppgift saknas
ÄmneVattenMetanolEtanolKloroformPetroleumEterSyre
THC-+++++?
CBD-+++++?
DMT-?+???+
PsilocinV+0--??
PsilocybinV+0--??
Ibogain-?++++?
Tabernanthin-?++++?
ErgotalkaloiderVattenMetanolEtanolKloroformPetroleumEterSyre
Chanoclavin-+?--??
Elymoclavin+++---?
Isolysergsyra++?---?
LSA+++?--?
LSD+V??V??
Potatisväxter / TropanerVattenMetanolEtanolKloroformPetroleumEterSyre
Solanidin-00++++-?
Solanin-?V-?? +
Hyoscyamin0?++++0+++
Atropin0?+++++++
Atrosein-?++ ++
Skopolamin+?++0+?
Apoatropin-?+++++++?
Belladonnin0?++0??
Scopolin+?+-?-?
Tropin++?+++?+?
harmalaVattenMetanolEtanolKloroformPetroleumEterSyre
Harmalin0?V??0?
Harmalol+??+???
Harmin0?00?0?
Vasicin0?++00?
KalmusVattenMetanolEtanolKloroformPetroleumEterSyre
Asaron-?++++?
MalörtVattenMetanolEtanolKloroformPetroleumEterSyre
Absinthin??++?+?
Anabsinthin?+++???
Tujon-?+????
KaktusarVattenMetanolEtanolKloroformPetroleumEterSyre
Meskalin0?+++-V
AnhalaminV?V???+
Anhalodinin++?++++--?
AnhaloninV?++++++++?
FlugsvampVattenMetanolEtanolKloroformPetroleumEterSyre
Muskimol+++????
Ibotensyra+++????
Muscazon+++????
Muskarin++++++0?0?

Primär källa: Alkaloidtabell i boken "Höga Nord" av Sten Larris. Dock med ändringar & tillägg.

Beskrivning av en polär/opolär extrahering

Non-polar/Polar Extraction - Online Ethnobotanical Education Centre

Exempel på polära lösningsmedel

 • Vatten
 • Etanol
 • Metanol

Exempel på opolära lösningsmedel

 • Heptan
 • Toluen
 • Xylen
 • Eter
 • Kloroform

Properties and Toxicities of Organic Solvents

Beskrivning av en Syra/Bas extrahering

 • 1. Växtdelarna läggs i surt vatten (gör surt med exempelvis vinäger). Ämenna bildar sin saltform.
 • 2. Opolärt lösningsmedel tillsätts.
 • 3. Blandningen skakas en stund.
 • 4. Lösningsmedlet tas bort och slängs (innehåller fetter och annat skräp).
 • 5. Gör om punkt 2-5 en gång till.
 • 6. Det sura vattnet görs mycket basiskt genom att vatten med upplöst propplösare tillsätts under omrörning. Ämnena övergår i sin fribasform.
 • 7. Opolärt lösningsmedel tillsätts.
 • 8. Blandningen skakas under lång tid (släpp ut tryck ibland) och får sedan stå så lång tid att allt lösningsmedel samlat i ett övre lagret. Detta sugs över till en annan behålare.
 • 9. Gör om punkt 7-9 två gånger till.
 • 10. Häll på mer basiskt vatten i behållaren med det sparade lösningsmedlet. Nu renas lösningsmedlet från ämnen som är mer lösliga i det basiska vattnet än lösningsmedelt.
 • 11. Sug upp det basiska vattnet och släng det.
 • 12. Gör om punkt 10-12 två gånger till.
 • 13. Låt lösningsmedlet dunsta. Kvar har du dina rena alkaloider.

http://www.ethnobotanica.org/wiki/index.php?title=Acid/Base_Extraction

Olika ämnens Ph-värde

 • 13.0-14.0 Natriumhydroxid (NaOH, propplösare, kaustiksoda)
 • 13.0-14.0 Kaliumhydroxid (KOH, pottaska)
 • 12.4 Släckt kalk (Calciumhydroxid)
 • 11.0 Ammoniak
 • 8.3 Bakpulver
 • 7.0 Vatten
 • 4.5 Tomater
 • 4.0 Vin & Öl
 • 3.0 Äpplen
 • 2.2 Vinägar (outspädd)
 • 2.0 Citronjuice
 • 1.0 Batterisyra
 • 0 Saltsyra

Se även

Externa länkar

Lycaeum - Fun Facts - Kitchen Chemistry

Auxins Solubilities of Selected Phytochemicals Page

Extraction Teks and Chemicals

Lycaeum - Extraction of chemicals from plants

Mescaline Extraction w/pics

Mycotopia Web Archive: Acid-Base Extraction of Mescaline from San Pedro

YODA'S DMT EXTRACTION ACTION

Soma's Complete Acacia Extraction Guide (DMT)

THE CRYSTALS OF THE GODS - PF MAGIC MUSHROOM LIQUEUR TEK