modified on 5 april 2009 at 11.26 ••• 6 783 views

Fenetylaminer

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

Begreppet "fenetylamin" är ett samlingsnamn för alla molekyler som innehåller fenetylaminskelettet. Substituerade fenetylaminer förekommer rikligt hos både växter och djur. Vissa är hallucinogena, andra endast stimulanter. Några fenetylaminer kan framställas från eteriska oljor.

För att se vilka fenetylaminer det finns information om i Wikin, gå till [1]

Vill du läsa mer om fenetylaminer så rekommenderas boken PiHKAL av Alexander och Ann Shulgin (länk till boken längst ner)

Kemi

Fenetylamin-grundskelett.png

Grundskelettet för fenetylaminer. Ämnet fenetylamin får man om man ersätter alla R-grupper med väte.

Översiktsbild, några fenetylaminer

Fenetylaminer.jpg

Lista över fenetylaminer

Förkortning Långt namn
AEM alfa-etyl-3,4,5-trimetoxifenetylamin
AL 4-Allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin
ALEPH 4-Metyltio-2,5-dimetoxiamfetamin
ALEPH-2 4-etyltio-2,5-dimetoxiamfetamin
ALEPH-4 4-Isopropyltio-2,5-dimetoxiamfetamin
ALEPH-6 4-fenyltio-2,5-dimetoxiamfetamin
ALEPH-7 4-Propyltio-2,5-dimetoxiamfetamin
ARIADNE 2,5-Dimetoxi-alfa-etyl-4-metylfenetylamin
ASB 3,4-Dietoxi-5-metoxifenetylamin
B 4-Butoxi-3,5-dimetoxifenetylamin
BEATRICE 2,5-Dimetoxi-4,N-dimetylamfetamin
BIS-TOM 2,5-Bismetyltio-4-metylamfetamin
BOB 4-Bromo-2,5,beta-trimetoxifenetylamin
BOD 2,5,beta-Trimetoxi-4-metylfenetylamin
BOH beta-metoxi-3,4-metylendioxifenetylamin
BOHD 2,5-Dimetoxi-beta-hydroxi-4-metylfenetylamin
BOM 3,4,5,beta-Tetrametoxifenetylamin
4-Br-3,5-DMA 4-Bromo-3,5-dimetoxiamfetamin
2-Br-4,5-MDA 2-Bromo-4,5-metylendioxiamfetamin
2C-B 4-Bromo-2,5-dimetoxifenetylamin
3C-BZ 4-Benzyloxi-3,5-dimetoxiamfetamin
2C-C 4-Chloro-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-D 4-Metyl-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-E 4-etyl-2,5-dimetoxifenetylamin
3C-E 4-etoxi-3,5-dimetoxiamfetamin
2C-F 4-Fluoro-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-G 3,4-Dimetyl-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-G-3 3,4-Trimetylen-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-G-4 3,4-Tetrametylen-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-G-5 3,4-Norbornyl-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-G-N 1,4-Dimetoxinaftyl-2-etylamine
2C-H 2,5-Dimetoxifenetylamin
2C-I 4-Iodo-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-N 4-Nitro-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-O-4 4-Isopropoxi-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-P 4-Propyl-2,5-dimetoxifenetylamin
CPM 4-Cyclopropylmetoxi-3,5-dimetoxifenetylamin
2C-SE 4-Metylseleno-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-T 4-Metyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-T-2 4-etyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-T-4 4-Isopropyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
psi-2C-T-4 4-Isopropyltio-2,6-dimetoxifenetylamin
2C-T-7 4-Propyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-T-8 4-Cyclopropylmetyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-T-9 4-(t)-Butyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-T-13 4-(2-metoxietyltio)-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-T-15 4-Cyclopropyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-T-17 4-(s)-Butyltio-2,5-dimetoxifenetylamin
2C-T-21 4-(2-Fluoroetyltio)-2,5-dimetoxifenetylamin
4-D 4-Trideuterometyl-3,5-dimetoxifenetylamin
beta-D beta,beta-Dideutero-3,4,5-trimetoxifenetylamin
DESOXY 4-Metyl-3,5-Dimetoxifenetylamin
2,4-DMA 2,4-Dimetoxiamfetamin
2,5-DMA 2,5-Dimetoxiamfetamin
3,4-DMA 3,4-Dimetoxiamfetamin
DMCPA 2-(2,5-Dimetoxi-4-metylfenyl)-cyclopropylamine
DME 3,4-Dimetoxi-beta-hydroxifenetylamin
DMMDA 2,5-Dimetoxi-3,4-metylendioxiamfetamin
DMMDA-2 2,3-Dimetoxi-4,5-metylendioxiamfetamin
DMPEA 3,4-Dimetoxifenetylamin
DOAM 4-Amyl-2,5-dimetoxiamfetamin
DOB 4-Brom-2,5-dimetoxiamfetamin
DOBU 4-Butyl-2,5-dimetoxiamfetamin
DOC 4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin
DOEF 4-(2-Fluoroetyl)-2,5-dimetoxiamfetamin
DOET 4-etyl-2,5-dimetoxiamfetamin
DOI 4-Iodo-2,5-dimetoxiamfetamin
DOM (STP) 4-Metyl-2,5-dimetoxiamfetamin
psi-DOM 4-Metyl-2,6-dimetoxiamfetamin
DON 4-Nitro-2,5-dimetoxiamfetamin
DOPR 4-Propyl-2,5-dimetoxiamfetamin
E 4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin
EEE 2,4,5-Trietoxiamfetamin
EEM 2,4-Dietoxi-5-metoxiamfetamin
EME 2,5-Dietoxi-4-metoxiamfetamin
EMM 2-etoxi-4,5-dimetoxiamfetamin
etyl-J N,alfa-dietyl-3,4-metylendioxifenetylamin
etyl-K N-etyl-alfa-propyl-3,4-metylendioxifenetylamin
F-2 Benzofuran-2-metyl-5-metoxi-6-(2-aminopropane)
F-22 Benzofuran-2,2-dimetyl-5-metoxi-6-(2-aminopropane)
FLEA N-hydroxi-N-metyl-3,4-metylendioxiamfetamin
G-3 3,4-Trimetylen-2,5-dimetoxiamfetamin
G-4 3,4-Tetrametylen-2,5-dimetoxiamfetamin
G-5 3,4-Norbornyl-2,5-dimetoxiamfetamin
GANESHA 3,4-Dimetyl-2,5-dimetoxiamfetamin
G-N 1,4-Dimetoxinaftyl-2-isopropylamine
HOT-2 2,5-Dimetoxi-N-hydroxi-4-etyltiofenetylamin
HOT-7 2,5-Dimetoxi-N-hydroxi-4-(n)-propyltiofenetylamin
HOT-17 2,5-Dimetoxi-N-hydroxi-4-(s)-butyltiofenetylamin
IDNNA 2,5-Dimetoxi-N,N-dimetyl-4-iodoamfetamin
IM 2,3,4-Trimetoxifenetylamin
IP 3,5-Dimetoxi-4-isopropoxifenetylamin
IRIS 5-etoxi-2-metoxi-4-metylamfetamin
J alfa-etyl-3,4-metylendioxifenetylamin
LOPHOPHINE 3-metoxi-4,5-metylendioxifenetylamin
M 3,4,5-Trimetoxifenetylamin
4-MA 4-metoxiamfetamin
MADAM-6 2,N-Dimetyl-4,5-metylendioxiamfetamin
MAL 3,5-Dimetoxi-4-metallyloxifenetylamin
MDA 3,4-metylendioxiamfetamin
MDAL N-Allyl-3,4-metylendioxiamfetamin
MDBU N-Butyl-3,4-metylendioxiamfetamin
MDBZ N-Benzyl-3,4-metylendioxiamfetamin
MDCPM N-Cyclopropylmetyl-3,4-metylendioxiamfetamin
MDDM N,N-Dimetyl-3,4-metylendioxiamfetamin
MDE N-etyl-3,4-metylendioxiamfetamin
MDHOET N-(2-hydroxietyl)-3,4-metylendioxiamfetamin
MDIP N-Isopropyl-3,4-metylendioxiamfetamin
MDMA N-Metyl-3,4-metylendioxiamfetamin
MDMC N-Metyl-3,4-etylenedioxiamfetamin
MDMEO N-metoxi-3,4-metylendioxiamfetamin
MDMEOET N-(2-metoxietyl)-3,4-metylendioxiamfetamin
MDMP alfa,alfa,N-Trimetyl-3,4-metylendioxifenetylamin
MDOH N-hydroxi-3,4-metylendioxiamfetamin
MDPEA 3,4-metylendioxifenetylamin
MDPH alfa,alfa-Dimetyl-3,4-metylendioxifenetylamin
MDPL N-Propargyl-3,4-metylendioxiamfetamin
MDPR N-Propyl-3,4-metylendioxiamfetamin
ME 3,4-Dimetoxi-5-etoxifenetylamin
MEDA 3,4-etylendioxi-5-metoxiamfetamin
MEE 2-metoxi-4,5-dietoxiamfetamin
MEM 2,5-Dimetoxi-4-etoxiamfetamin
MEPEA 3-metoxi-4-etoxifenetylamin
META-DOB 5-Brom-2,4-dimetoxiamfetamin
META-DOT 5-Metyltio-2,4-dimetoxiamfetamin
Metyl-DMA N-Metyl-2,5-dimetoxiamfetamin
Metyl-DOB 4-Brom-2,5-dimetoxi-N-metylamfetamin
Metyl-J N-Metyl-alfa-etyl-3,4-metylendioxifenetylamin
Metyl-K N-Metyl-alfa-propyl-3,4-metylendioxifenetylamin
Metyl-MA N-Metyl-4-metoxiamfetamin
Metyl-MMDA-2 N-Metyl-2-metoxi-4,5-metylendioxiamfetamin
MMDA 3-metoxi-4,5-metylendioxiamfetamin
MMDA-2 2-metoxi-4,5-metylendioxiamfetamin
MMDA-3a 2-metoxi-3,4-metylendioxiamfetamin
MMDA-3b 4-metoxi-2,3-metylendioxiamfetamin
MME 2,4-Dimetoxi-5-etoxiamfetamin
MP 3,4-Dimetoxi-5-propoxifenetylamin
MPM 2,5-Dimetoxi-4-propoxiamfetamin
ORTHO-DOT 2-Metyltio-4,5-dimetoxiamfetamin
P 3,5-Dimetoxi-4-propoxifenetylamin
PE 3,5-Dimetoxi-4fenetyloxifenetylamin
PEA Fenetylamin
PROPYNYL 4-Propynyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin
SB 3,5-Dietoxi-4-metoxifenetylamin
TA 2,3,4,5-Tetrametoxiamfetamin
3-TASB 4-etoxi-3-etyltio-5-metoxifenetylamin
4-TASB 3-etoxi-4-etyltio-5-metoxifenetylamin
5-TASB 3,4-Dietoxi-5-metyltiofenetylamin
TB 4-tiobutoxi-3,5-dimetoxifenetylamin
3-TE 4-etoxi-5-metoxi-3-metyltiofenetylamin
4-TE 3,5-Dimetoxi-4-etyltiofenetylamin
2-TIM 2-Metyltio-3,4-dimetoxifenetylamin
3-TIM 3-Metyltio-2,4-dimetoxifenetylamin
4-TIM 4-Metyltio-2,3-dimetoxifenetylamin
3-TM 3-Metyltio-4,5-dimetoxifenetylamin
4-TM 4-Metyltio-3,5-dimetoxifenetylamin
TMA 3,4,5-Trimetoxiamfetamin
TMA-2 2,4,5-Trimetoxiamfetamin
TMA-3 2,3,4-Trimetoxiamfetamin
TMA-4 2,3,5-Trimetoxiamfetamin
TMA-5 2,3,6-Trimetoxiamfetamin
TMA-6 2,4,6-Trimetoxiamfetamin
3-TME 4,5-Dimetoxi-3-etyltiofenetylamin
4-TME 3-etoxi-5-metoxi-4-metyltiofenetylamin
5-TME 3-etoxi-4-metoxi-5-metyltiofenetylamin
2T-MMDA-3a 2-Metyltio-3,4-metylendioxiamfetamin
4T-MMDA-2 4,5-tiometylenoxi-2-metoxiamfetamin
TMPEA 2,4,5-Trimetoxifenetylamin
2-TOET 4-etyl-5-metoxi-2-metyltioamfetamin
5-TOET 4-etyl-2-metoxi-5-metyltioamfetamin
2-TOM 5-metoxi-4-metyl-2-metyltioamfetamin
5-TOM 2-metoxi-4-metyl-5-metyltioamfetamin
TOMSO 2-metoxi-4-metyl-5-metylsulfinylamfetamin
TP 4-Propyltio-3,5-dimetoxifenetylamin
TRIS 3,4,5-Trietoxifenetylamin
3-TSB 3-etoxi-5-etyltio-4-metoxifenetylamin
4-TSB 3,5-Dietoxi-4-metyltiofenetylamin
3-T-TRIS 4,5-Dietoxi-3-etyltiofenetylamin
4-T-TRIS 3,5-Dietoxi-4-etyltiofenetylamin

Externa länkar

Pihkal - Phenethylamines I Have Known And Loved: A Chemical Love Story av Alexander and Ann Shulgin

A Structural Tour of PiHKAL

Mescaline: The Chemistry and Pharmacology of its Analogs