modified on 1 april 2009 at 03.34 ••• 14 285 views

GHB

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

GHB (gammahydroxybutyrat) substans som finns naturligt i kroppen och på konstgjord väg på 1960-talet framställdes för sömn- och narkosmedel. Ersattes dock snart av andra läkemedel. GBL och 1,4-butandiol (BD) är industrikemikalier som i kroppen kan omvandlas till GHB. Cirka 500 ton importeras varje år lagligen. Fram tills december 2008 har 49 personer avlidit av dem.

GHB Pulverform (gammahydroxybutyrat)

GHB såldes ett tag i hälsokostbutiker i USA för både bantning, muskelbygge och rogivande. Förbjöds då det började användas som rusmedel. I Sverige hade det i kroppsbyggarkretsar fått rykte om att kunna stimulera muskeltillväxten. Även ungdomar, bland annat längs Norrlandskusten och på Västkusten, började under 1990-talet använda det för att berusa sig.

GHB säljs inte lagligt i Sverige, men var länge tillåtet att inneha. Efter nya missbruksepidemier och polis tvingats lämna tillbaka stora beslag försökte myndigheterna stoppa hanteringen genom att använda dopinglagen. Men det misslyckades och regeringen beslutade att år 2000 narkotikaklassa GHB. Missbruket uppges därefter ha avtagit, men fortfarande görs beslag.

Ett nytt juridiskt problem blev kemiska saneringsvätskan GBL och lösningsmedlet (BD) – som båda i kroppen omvandlas till GHB, med liknande ruseffekter. För att inte hindra legal hantering så beslutade regeringen, efter viss kritik om saktfärdighet och EU-godkännande, att klassa GBL och BD som hälsofarliga varor. Det innebär att det krävs särskilt tillstånd och och krav på förvaringskontroll för att få hantera dem, och då endast för industriella ändmål. Överträdelse kan ge böter eller fängelse upp till ett år. Bruket har dock fortsatt varför regeringens narkotikautredare i december 2008 föreslog att GBL och BD också bör narkotikaklassas. Det kan dock dröja till mitten av 2010.


Innehåll

Dosering

Det vita pulvret kan blandas i vätska och intas "kork-vis". Normaldos är 1-4 centiliter med stora individuella skillnader. En kapsyl GHB ger ett rus ungefärligen motsvarande 2 starköl och sitter i ca en timma. Två kapsyler brukar leda till sömn inom 20-30 minuter. Tre till fyra kapsyler orsakar koma i 3-5 timmar. Fem till sex kapsyler hos den ovane leder till djupt koma (RLS 8), andningsdepression, långsam hjärtrytm med risk för kramper och plötslig död. Pojkar/män förefaller tolerera högre doser jämfört med flickor/kvinnor. GHB inducerar en betydande toleransutveckling efter 1-6 månaders användning (ref 6,7).

Koncentrationen på drickbart GHB kan variera påtagligt mellan olika lösningar. En vanlig styrka är 20-30% GHB i flytande form (källa SKL). GHB har ett snävt dosintervall (smalt terapeutiskt fönster), ger varierande berusningseffekter från gång till gång, och är lätt att överdosera. Stora skillnader i individuell tolerans förekommer och ovan angivna effekter avser en ovan (naiv) användare. En missbrukare med toleransutveckling tål betydligt större doser.


Effekter

GHB ger ett ökat välbefinnande men också ökad självkänsla och styrkt manlig identitet (”machoeffekt”). Intag av en måttlig dos GHB ger ett alkoholliknande rus som först är uppiggande och sedan sömngivande. GHB kan ge en känsla av avslappning, avspänning, lugn, fridfullhet, ökad sensualitet, mild upprymdhet, positiva kickar, "ökad verbalitet" och muskelslapphet. Upprepat intag av GHB över tiden ger snabbt upphov till toleransutveckling. Drogen ger inget bakrus (snarare mår man bra dagen efter) och har låg organtoxicitet.


Symtom vid överdosering

dåsighet berusning snabbt insättande sömnighet fluktuerande vakenhet frånvarande (absenser) illamående kräkningar skakningar yrsel muskelkramper kortvarig medvetslöshet långsam puls motorisk oro affektlabilitet, aggressivitet

En stor överdos ger


snabbt insättande sömnighet fluktuerande vakenhet medvetslöshet, koma blodtrycksfall långsam hjärtrytm EKG-påverkan, AV-block I-III oregelbunden puls långsam och oregelbunden andning, andningsdepression generella kramper kräkning risk för aspiration av maginnehåll i lungorna hypotermi


Kemi

(gammahydroxybutyrat)

Dissolve 130 grams (3.25 moles) of pure sodium hydroxide in 400ml of tap water in a 1000ml glass container while stirring with a glass rod or similar. The dissolution is exothermic, and the solution will heat up. When everything has dissolved to form a clear solution, slowly add 250ml (280 g, 3.25 moles) of gamma-butyrolactone in 50 ml portions with good stirring. The addition of gamma-butyrolactone to the sodium hydroxide solution is also exothermic, and if it is added too fast the solution will begin to boil, and we don't want that. Keep track of the temperature with an immersed thermometer. The addition of the gamma-butyrolactone will take somewhere between 20-30 minutes. When everything has been added, let the mixture react for an additional 10 minutes with occasional stirring.

Lagen

GHB narkotikaklassades från 1 februari 2000. Handelsvarorna GBL och butandiol klassades som hälsofarliga varor från 1 september 2005. Förslag om narkotikaklassning, men ej ännu beslutats.