modified on 15 april 2009 at 13.18 ••• 27 440 views

HCG

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

HCG (human chorionic gonadotropin) hjäper till att bibehålla eller att få upp hormon nivån efter eller under en kur. Ska egentligen ingå i alla kurer för att de kroppsegna hormonen ska fungera normalt. Du kommer också att behålla mer av musklerna du har byggt upp efter avslutad kur.

Denna medicin är inte en steroid, men är mycket användbar inom dagens idrott. HCG ar ett naturligt hormon som avsöndras från den mänskliga moderkakan och "renas" av gravida kvinnors urin. Det är inget manligt hormon men det liknar det naturliga hormonet LH (luteinicerande hormon), de är nästan identiska. LH stimulerar produktionen av testosteron i testiklarna hos män. HCG sänder ut samma budskap, vilket resulterar i en ökad testosteronproduktion genom att Leydig-cellerna i testiklarna stimuleras.

HCG

Innehåll

HCG Användning

HCG används vid behandling av kvinnor med vissa äggstockstörningar samt till att stimulera testiklarna hos män med för små könsorgan. Idrottsmännen använder HCG för att öka kroppens egna naturliga produktion av testosteron som ofta är nedsatt på grund av långtidsbruk av steroider. När man använder höga doser steroider kan det resultera i att hypothalamus får en falsk signal, som i sin tur resulterar i undertryckt signal tid testiklarna. Inom loppet av några veckor får denna undertryckta signal testiklana att atrofiera (krympa in). För att undvika detta använder idrottsmännen HCG för att hålla igång en konstgjord signal till testiklarna. HCG ökar testosteroninnehållet i serum mycket hastigt. Första ökningen av testosteron visar sig omkring två timmar efter att HCG injicerats. En annan topp förekommer omkring 2 till 4 dagar senare. HCG-behandling har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att förebygga testikelatrofi, och likadant då det gäller att använda kroppens egna biokemiska stimuleringsmekanismer för att öka plasmans testosteronnivå under träning. En del steroidbrukare har kommit fram till att de har den bästa ökningen i styrka och storlek då de använder HCG tillsammans med steroider. Det kan komma av att kroppen under denna tid har en hög nivå av naturliga androgener och konstgjorda steroidhormon. Den optimala doseringen for en idrottsman som använder HCG har aldrig räknats ut, men man kan anta att en enkelspruta med 1000 till 2000 IE i veckan ger det önskade resultatet. Kurerna på HCG bör vara korta, ca. 3 veckor åt gången, med ett avbrott på minst en månad emellan. Man kan t.ex. använda HCG under två eller tre veckor mitt i en kur och i två eller tre veckor i slutet av en kur. Det har spekulerats om en förlängd användning av HCG kan undertrycka kroppens egen gonadotropinproduktion beständigt, varför det är bäst med korta kurer.


Biverkningar av HCG

Biverkningarna av HCG inkluderar gynekomasti, vätskeretention, ökad könsdrift, humörförändringar, huvudvärk och högt blodtryck. HCG ökar androgennivån hos män med upp till 400%, men det ökar också östrogennivån dramatiskt, och därför kan det orsaka gynekomasti. Andra biverkningar som påträffats vid användning av HCG är illamående på morgnarna. Det har inte förekommit några komplikationer med överdosering av HCG, inte heller har det funnits några carcinomer (svulster i epitelvävnad) lever- eller njurförsvagningar. Ett tag undersöktes HCG för att se om det kunde vara bäraren av AIDS viruset eftersom det är biologiskt aktivt, men man kom fram till att det inte på något sätt kan vara möjligt.


Hållbarhet och förvaring

HCG ska förvaras i kylskåp efter att det blandats det har då en hållbarhet på ca. tio veckor.


Intag av HCG

Det kan endast tas intramuskulärt. Denna medicin kan ofta fås genom läkarordination om man visar hypogonadismsymptom (bristfälligt utvecklade könsorgan).