modified on 28 mars 2009 at 23.11 ••• 3 342 views

Ibotensyra

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Generell information

Ibotensyra är återfinns i flugsvampar. Molekylen dekarboxyleras troligen i kroppen till muskimol som i så fall är den egentliga aktiva molekylen.

Det är en fördel att genom torkning eller uppvärmning av flugsvampen göra den här konverteringen innan intaget för att få ut maximal effekt.


"Ibotenic acid evokes entheogenic effects in human beings at doses ranging from 50 - 100 mg (Chilton 1975; Theobald et al. 1968). An equivalent effect is produced by 10-15 mg of muscimol (Theobald et al. 1968; Waser 1967). After oral ingestion, the onset of the inebriation is rather slow, and generally 2-3 hours elapse before the full effects are felt (Chilton 1975)."

"It would appear that muscimol is the psychoactive constituent, and that following ingestion of ibotenic acid, a fraction of the material decarboxylates to muscimol, which then produces the inebriation. After oral ingestion of ibotenic acid, a substantial percentage of the drug is excreted unaltered in the urine, but small amounts of muscimol are also excreted (Chilton, unpublished). This mechanism would potentially explain the Siberian urinary drug recycling practice. After ingestion of the mushroom, the celebrant would excrete substantial amounts of ibotenic acid in his urine. A second user ingesting the urine of the first, would cause some of the ibotenic acid to be decarboxylated to muscimol during digestion, producing inebriation when the muscimol was absorbed; and the bulk of the ibotenic acid would be re-excreted in his urine in turn. Thus a 100 mg dose of ibotenic acid might potentially represent four or five 10-15 mg doses of muscimol, and Steller's 1774 report that one dose of mushrooms could be recycled through four or five persons is certainly feasible. Muscimol itself probably does not play a significant role in urinary drug recycling, since it was found that only a small percentage of injected muscimol was excreted in the urine of mice (Ott et al. 1975a). This hypothesis has yet to be verified quantitatively in human beings, though it has been demonstrated qualitatively in preliminary experiments (Chilton 1979)."

Källa: Pharmacotheon: Chemistry and Effects of Entheogenic Amanita Species av Jonathan Ott

Kemi

Ibotensyra.png
Systematiskt namn α-Amino-2,3-dihydro-2-oxo-5-oxazoleacetic acid
Trivialnamn ibotensyra (sv), ibotenic acid (en)
Kemisk formel C5H6N2O4O
Smältpunkt 151-152 C
Kokpunkt
Molmassa 158.11 g/mol
Densitet
Löslighet Läs under extrahering