modified on 5 mars 2009 at 19.51 ••• 7 057 views

Lista Opioider

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

(Omdirigerad från Lista Opioder)
Hoppa till: navigering, sök

De opiater/opioider som finns på Läkemedelsverkets lista över narkotikaklassade substanser

 • Acetorfin
 • Acetyl-alfa-metylfentanyl
 • Acetyldihydrokodein
 • Acetylmetadol
 • Alfaacetylmetadol
 • Alfameprodin
 • Alfametadol
 • Alfa-metylfentanyl
 • Alfa-metyltiofentanyl
 • Alfaprodin
 • AlfentanilAllylprodin
 • Anileridin
 • Bensetidin
 • Bensylmorfin
 • Besitramid
 • Betacetylmetadol
 • Beta-hydroxifentanyl
 • Beta-hydroxi-3-metylfentanyl
 • Betameprodin
 • Betametadol
 • Betaprodin
 • Buprenorfin
 • Desomorfin
 • Dextromoramid
 • Dextropropoxifen
 • Diampromid
 • Dietyltiambuten
 • Difenoxin
 • Difenoxylat
 • Dihydroetorfin
 • Dihydrokodein
 • Dihydromorfin
 • Dimenoxadol
 • Dimefeptanol
 • Dimetyltiambuten
 • Dioxafetylbutyrat
 • Dipipanon
 • Drotebanol
 • Etonitazen
 • Etorfin
 • Etoxeridin
 • Etylmetyltiambuten
 • Etylmorfin
 • Fenadoxon
 • Fenampromid
 • Fenazocin
 • Fenomorfan
 • Fenoperidin
 • Fentanyl
 • Folkodin
 • Furetidin
 • Heroin
 • Hydrokodon
 • Hydromorfinol
 • Hydromorfon
 • Hydroxipetidin
 • Isometadon
 • Karfentanil
 • Ketobemidon
 • Kodein
 • Kodoxim
 • Lefetamin
 • Levofenacylmorfan
 • Levometorfan
 • Levomoramid
 • Levorfanol
 • Metazocin
 • Metadon
 • Metadonintermediat
 • Metopon
 • Metyldesorfin
 • Metyldihydromorfin
 • 3-Metylfentanyl
 • 3-Metyltiofentanyl
 • Moramidintermediat
 • Morferidin
 • Morfin
 • Morfinmetylbromid och andra femvärda kväve-morfinderivat, speciellt inkluderande morfin-N-oxidderivat, däribland Kodein-N-oxid
 • Morfin-N-oxid
 • Myrofin
 • Nikokodin
 • Nikodikodin
 • Nikomorfin
 • Noracymetadol
 • Norkodein
 • Norlevorfanol
 • Normetadon
 • Normorfin
 • Norpipanon
 • Opium
 • Oxykodon
 • Oximorfon
 • Para-fluorfentanyl
 • Pentazocin
 • Petidin
 • Petidinintermediat A
 • Petidinintermediat B
 • Petidinintermediat C
 • Piminodin
 • Piritramid
 • Proheptazin
 • Properidin
 • Propiram
 • Racemetorfan
 • Racemoramid
 • Racemorfan
 • Remifentanil
 • Sufentanil
 • Tebain
 • Tebakon
 • Tilidin
 • Tiofentanyl
 • Tramadol (ej klassat o med på listan)
 • Trimeperidin
 • Vallmohalm, koncentrat av