modified on 7 april 2009 at 02.24 ••• 29 157 views

Metadon

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Metadon finns i både tablett och vätskeform. I sverige är den vanligaste på 10mg, i andra länder kan man få tag på betyligt starkare. Jag har köpt så starka som 120mg i Spanien. Heroinister som får dessa på recept brukar vara villiga att sälja dem till hyffsade priser på gatan.

En 10 mg tablett metadon(Metadonklorid)
Metadon på flaska i flytande form(Metadonklorid)


Det har i många år gått rykten, främst i Stockholmsprogrammet att det används ett annat slags Metadon i metadonbehandlingen i Sverige än utomlands. Stamlösningen skulle i sin kemiska sammansättning vara annorlunda än de tabletter och injektionslösning (ampuller) som finns på marknaden. Den sortens Metadon som används i metadonbehandlingen är inaktiv. Det vill säga, den sorten har ingen ruseffekt

Det finns visserligen två slags Metadon, ett med högervriden molekyl och ett med vänstervriden molekyl. Den ena molekylen är den andras spegelbild. Dexter är högervriden och Levo är vänstervriden.

Det hela kräver en ganska invecklad förklaring, men så här ligger det till. Det finns olika kemiska strukturer av en rad kemiska ämnen som vi är vana att betrakta som enhetliga. Det är kolatomens placering i molekylen som avgör om ett ämne kan förekomma i flera former.

Ofta så är det bara den ena av enantiomererna som har aktivitet. Detta gäller Metadon, där den s.k. R-formen (dexter) är aktiv och S-formen (levo) saknar aktivitet. Men i vissa fall har den ena enantiomeren en effekt och den andra har andra effekter. Så är t.ex. dextrometorfan en hostdämpande substans, medan levometorfan är ett starkt narkotikum.

Det här spelar ofta ingen roll: den hälft av molekylen som inte har effekt gör i regel ingen skada. Vid tillverkningen av Metadon och annat, så får man ofta fram en blandning (racemat) S och R-Metadon och emellanåt kan det vara både svårt och kostsamt att framställa bara den aktiva enantiomeren.

Allt Metadon som finns i handeln är racemiskt (en blandning av R och S-Metadon) vare sig det är tabletter, ampuller eller den stamlösning (50mg/ml), som sedan uppblandas med saft, och används i metadonbehandlingen.

Källa: Prof. Lars Gunne

Kemisk formel(6-(Dimetylamino)-4,4-difenyl-3-heptanon)


Innehåll

Kemi

Kemisk formel(6-(Dimetylamino)-4,4-difenyl-3-heptanon)

Effekt

Effekten av metadon är väldigt lik den Heroin har. Man blir lugn och harmonisk, men ändå pratglad.


Användningsområde för Metadon

Medicinskt så används Metadon som avvänjningskur för heroinister. Det är ganska svårt att få detta på recept i Sverige, på annat håll kan det vara betydligt enklare.

Metadon är i särklass den bästa anti bakfylletabletten. Fungerar också exemplariskt mot avtändning, har man tagit Kokain / Heroin under några dagar och mår kasst är en tablett Metadon vad du behöver. Metadon ger inte heller den där jobbiga "låg serotininhalt känslan" när effekten är över.


Andra namn för Metadon

Liknande ämnen

Slanguttryck för Metadon

Myter

Metadon uppfanns av de tyska nazisterna och namngavs efter Hitler


Det här är en långlivad myt som av allt att döma härrör från amerikanska metadonmotståndare under 1970-talet.

Sanningen är att metadon ursprungligen syntetiserades av de tyska forskarna Max Bockmühl och Gustav Erhart, som var anställda vid den kända tyska kemikoncernen IG Farben (Farbweke Hoechst, Frankfurt am Maim). Bockmühl och Erhart tog under flera år fram ett stort antal olika preparat, varav metadon var ett. Metadonpatentet, ”Hoechst 10820”, lämnades in till det tyska patentverket 1939, alltså samma år som Tyskland anföll Polen. Forskningen hade dock inget samband med krigsförberedelserna, utan hade inlett redan i början av 1920-talet. Målet var att ta fram ett smärtstillande läkemedel som skulle vara enkelt att använda vid operationer, men som samtidigt skulle ha lägre beroendepotential än morfin.


Ett vanligt påstående – som jag själv dessvärre har fört vidare – är att metadon skulle ha kommit till stor användning under kriget efter att tyskarna blivit avstängda från opiumtillförseln. Sannolikt är detta dock i bästa fall en sanning med modifikation; kliniska tester med Hoechst 10820 startade inte förrän 1942, och i samma veva fick militären (Wehrmacht) tillgång till preparatet under kodnamnet ”Amidon”. Det finns dock inga handfasta bevis för att Wehrmacht skulle ha producerat eller använt preparatet i några större kvantiteter.


Efter kriget lade den amerikanska läkemedelsjätten Eli Lilly beslag på ett antal tyska patent, däribland Hoechst 10820. 1947 lanserades detta som ett nytt smärtstillande läkemedel under varunamnet ”Dolophine”, vilket sannolikt är en kombination av de latinska orden dolor (smärta) och finis (slut). Metadon förekommer fortfarande under denna varubeteckning. Namnet metadon (Methadone) fick preparatet en kort tid därefter, när produktion inleddes av Mallinckrodt Pharmaceuticals, det läkemedelsbolag som än idag är den världsledande producenten av metadon.


Under 1950-talet började metadon användas inom narkomanvården, ursprungligen för avgiftning av heroinmissbrukare. Metoder för detta utvecklades vid Addiction Research Center i Lexington, Kentucky. Därefter dröjde det ytterligare ett antal år, till mitten av 1960-talet, innan metoden att långtidsbehandla heroinister med metadon utarbetades av Vincent Dole och hans partner Marie Nyswander. Dole och Nyswander var båda var verksamma vid Rockefelleruniversitetet i New York. Den första vetenskapliga studien av metadonbehandling publicerades 1965. Därefter spreds behandlingsformen snabbt, både i New York och till övriga USA.


På 1970-talet spreds myten om det nazistiska ursprunget både bland amerikanska metadonmotståndare och bland metadonpatienter. Grunden till myten var varunamnet Dolophine; enligt ryktet hade metadon hetat så i Tyskland, och namnet skulle ha varit en ärebetygelse åt Hitler (vissa menade t.o.m. att preparatet hade hetat ”Adolphine”). Som vi har sett ovan är detta alltså helt fel.


En särskilt felaktig version av myten spreds faktiskt av svenska metadonmotståndare under 1970-talet. I ett radioprogram beskrev t.ex. en lindrigt påläst person metadon som ”en uppfinning av Adolf Hitler som hade köpts upp av den amerikanske miljonären Rockefeller, och som nu användes av honom för att utrota den svarta rasen i Harlem, New York”. Detta uttalande utgör som synes en närmast skrattretande vrångbild av metadonets och metadonbehandlingens bakgrundshistoria…


Kända namn

Vincent P. Dole

Prof. Vincent Dole var den som tillsammans med sin blivande fru Marie Nyswander upptäckte metadonunderhållsbehandlingen. Detta skedde vid Rockyfeller universitetet i New York. Vincent Dole avled den 2.a aug. 2006 i den aktningsvärda åldern av 93 år.Marie E. Dole-Nyswander

Tillsammans med sin make Vincent Dole var Dr. Marie Dole-Nyswander en av dem som fann på och tog fram metadonbehandlingen


Mary Jeanne Kreek

Prof. M.J. Kreek var till en början assistent till Dole och Nyswander. Hon har nu övertagit V. Doles professur vid Rockyféller University NY. Prof. M.J. Kreek får anses som världens främste metadonforskare.


J.T. Payte

Dr. J.T. Payte var en av de första som öppnade en metadonmottagning med remitterade patienter. Han har gjort sig känd som en kunnig läkare och humanist.Dr. JT Payte är ett föredöme för sina kollegor.


Herman Joseph

Dr. Herman Joseph var från början "parole officer", ett slags övervakare och hade hand om dom första patienterna som kom med i Dole och Nyswanders forskning om metadonunderhållsbehandling.Han blev den som hade hand om statistiken vid Dole och Nyswanders forskning. Dr Herman Joseph har stor del i metadonbehandlingens tillkomst.


Jan Henning "Moltas" Eriksson

Dr. Jan H Eriksson 1932-88, var förutom underhållare psykiatriker och överläkare på Ulleråkers sjukhus. Han arbetade bl.a med metadonbehandling och gjorde sig känd som en god yrkesman och en stor människovän.Lars M. Gunne

Lars Gunne startade metadonprogrammet på Ulleråker 1966 efter att blivit intresserad av metadonbehandlingens positiva effekter på vanemässiga morfinister i USA. Detta skedde vid besök hos Dole och Nyswander i New York. Hemkommen och efter att han fått en proffesur vid Ulleråker fick han tillfälle att starta Europas äldsta metadonprogram.Leif Grönbladh

Leif Grönbladh är programchef för Ulleråkers metadonprogram, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala Han har arbetat där sedan början på 70talet och är en kunnig och empatisk behandlare.Han doktorerade på Det svenska nationella metadonprogrammet 1969 -79 i mars 2005. Den avhandlingen har med all säkerhet betytt mycket för acceptansen och förståelsen av behandlingformen i samhället


Ulleråkers Sjukhus sett mot öster.

Beroendekliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala på Ulleråkersområdet har fortfarande turen att få ha sina lokaler i den gamla slottsliknande huvudbyggnaden som ligger i ett vackert parklanskap. Detta gör mycket för trivseln för både patienter och anstälda.

Externa länkar om Metadon

Om MetadonFASS Metadon på FASS

Ulleråkersberoendeklinik PDF