modified on 29 mars 2009 at 17.11 ••• 4 055 views

Muskimol

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Synonymer: Agarin, Pantherin

Innehåll

Generell information

Muskimol är ett psykoaktivt ämne som isolerades från Amanita muscaria (och senare hos andra flugsvampar) i slutet av 1964 [1]. På grund av dess direkta verkan (agonist) på GABA A-receptorerna används det ofta i neurologiska studier [2] och har efter toxicitetsanalys [3] godkänts för kliniska människostudier i begränsad grupp i syfte att utvärdera möjlig dämpande effekt på epileptiska anfall [4].

Dosering/effekter

Antalet människorstudier gällande reakreationella doser är väldigt begränsat men en i området 5-15 milligram existerar och pekar på att kramper och spasmer i musklerna, auditoriska förändringar, minimala hallucinationer och allmän yrsel är de mest markanta effekterna [5].

Kemi

Muskimol är den dekarboxylerade varianten av ibotensyra.

LD50 hos råttor är 4.5 mg/kg i.v, 45 mg/kg oralt.

Muskimol.png
Systematiskt namn 5-(Aminometyl)-3(2H)-isoxazolon
Trivialnamn muskimol (sv), muscimol (en)
Kemisk formel C4H6N2O2
Smältpunkt 175°C
Kokpunkt
Molmassa 114,10 g/mol
Densitet
Löslighet Läs under extrahering

Referenser

  1. Takemoto T, Nakajima T, Sakuma R. Isolation of a flyicidal constituent 'ibotenic acid' from Amanita muscaria and A. pantherina. Yakugaku Zasshi. 1964 Dec. 84:1233-4.
  2. Baur R, Sigel E. On high- and low-affinity agonist sites in GABAA receptors.J Neurochem. 2003 Oct. 87(2):325-32.
  3. Heiss JD, Walbridge S, Morrison P, et al. Local distribution and toxicity of prolonged hippocampal infusion of muscimol. J Neurosurg. 2005 Dec;103(6):1035-45.
  4. Brain Infusion of Muscimol to Treat Epilepsy. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. 000158; 00-N-0158.
  5. Efron, DH Holmstedt, B & Kline NS eds. Ethnopharmacoplogical search for psychoactive drugs. U.S. Public Health Service. 1979. Publication, No. l645: 419-439.