modified on 5 mars 2009 at 19.59 ••• 4 878 views

Nalbufin

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Nalbufin är väl detsamma som Nubain? Oxymorfon och Naloxon. Du blir väl tvungen att använda kanylen om du kommer över den? Oxymorfon har jag använt, men inte i kombination med Naloxon. Oxymorfon är urstarkt, så jag vet inte hur Naloxonet står sig där. Man borde få okej effekt. Som bekant är jag inte förtjust i Sub, så jag skulle föredra Nalbufin utan tvekan."


"Oxikodon bryts ju ned till Oximorfon. Oxikodon är som en lillebror... Det säger det mesta om Oximorphon, men för att palla IV-kicken måste så anser jag att man ska ha opiattolerans. Kicken är trots allt kraftigare och mer euforisk än heroin. Det är bara de finaste heroinsorterna från Gyllene Triangel-området som är skönare. Då talar vi och att kicken är skönare, inte starkare.

Nalbufin är inte detsamma som oxymorfon + naloxon. Nalbufin påminner om buprenorfin (Subutex), fast buprenorfin är en partiell agonist til opioidreceptorerna, medan nalbufin är en såkallad blandad agonist/antagonist.

Nalbufin fungerar bra som smärtställande och det går att bli beroende av det, men i russyfte är det ganska värdelöst. Det används rätt mycket bland kroppsbyggare i staterna, och det var där jag träffade på nalbufin.

Varumärken

Nalpain Vitaflo

Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml

Opioider
Opiumalkaloider Morfin, Kodein, Tebain
Syntetiska opioider
Semisyntetiska Heroin (Diacetylmorfin), Oxikodon, Hydrokodon, Dihydrokodein, Hydromorfon, Oxymorfon, Nikomorfin
Fenylheptylamin Metadon, L-levoacetylmetadol (LAAM)
Piperanilider Fentanyl, Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Karfentanil, Ketobemidon
Fenylpiperidiner Petidin (meperidin), Ketobemidon, MPPP, Allylprodin, Alfameprodin, Betaprodin, PEPAP
Difenylpropylamin Propoxifen, Dextropropoxifen, Dextromoramid, Besitramid, Piritramid
Benzomorphanderivat Pentazocin, Fenazocin
Oripavin Buprenorfin
Morfinanderivat Butorfanol, Nalbufin, Levometorfan, Levorfanol
Övriga Etorfin, Dezocin, Lefetamin, Tilidin, Tramadol, Loperamid, Difenoxylat
Opioidantagonister Naloxon, Naltrexon