modified on 29 mars 2009 at 06.49 ••• 26 323 views

Odling av Cannabis

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

Observera att man bryter mot lagen om man odlar cannabis. Don't do the crime if you can't do the time.

För en cannabisodlare finns det en uppsjö av olika strains att välja på. Dessa är huvudsakligen stabiliserade korsningar av cannabis sativa och cannabis indica, men rena sativa- och indica-strains finns också på marknaden. För att en korsning skall räknas som en egen strain ska den vara stabiliserad, vilket innebär att den genomgått en förädlingsprocess där korsningens genetik har stabiliserats och de önskade egenskaperna förstärkts. Strains översätts oftast inte, men kan översättas till sort. Cannabis Indica växer buskartat med breda blad och blir inte särskilt hög. Cannabis Sativa har tunna blad, förgrenar sig inte lika mycket som en indica och växer kraftigare på höjden, särskilt då den står i blom.

Livscykel

Tiden det tar att odla cannabis från frö till skörd i en artificiell miljö är ungefär tre månader, men det är många variabler som kan påverka den siffran. Valet av strain spelar stor roll, då en indica eller indica-dominerad korsning blommar klart snabbare än en sativa (7-9 veckor). En strain med mycket sativa kan behöva blomma 12-18 veckor för optimalt resultat, vilket ställer stora krav på odlingsutrymmets storlek vid inomhusodling. Odlingsmetoden kan förskjuta blomtiden en vecka hit eller dit, då plantor som odlas i jord mognar långsammare än plantor som odlas hydroponiskt (läs mer under Medium).

Cannabisplantans livscykel ser vanligtvis ut på följande sätt i en inomhusodling:

  • 3-4 veckor i vegetativt stadium från det att fröt har tittat upp efter sådd eller från det att sticklingen har rotat sig.
  • 7-10 veckor (beroende på strain) i blom för att honplantan ska producera blommor, eller buds.
  • 1 veckas torkning efter skörd, följt av kurering.

Setup

Medium

Det vanligaste odlingsmediumet för cannabis är jord, men det finns alternativ som är populära särskilt vid inomhusodling. Alternativen består i huvudsak av olika former av hydroponisk odling (hydro). Där matar man plantorna med näringslösning (vatten och näring) istället för att rötterna ska ta upp näringen ur mediumet, som är fallet vid odling i jord. Medan hydro ger en större skörd anser många att odling i jord ger mer välsmakande buds. Teknikerna kan kombineras i oändlighet med lite fantasi, varför det är svårt att sammanställa ett komplett dokument med alla olika sätt att odla cannabis. Alla olika tekniker har sina förespråkare, och i princip varje odlare har sina egna små trix.

Den huvudsakliga fördelen med hydro är att plantorna växer mycket bättre och kan ta upp näring, syre och vatten lättare. Det är inte lika smutsigt som en jordodling, och man har kontroll över fler faktorer som påverkar plantans tillväxt. Utrustningen man behöver för att odla i vatten är (ofta) dyrare än jord och krukor, men är bra om man har en storskalig odling eller gillar att experimentera/optimera. Att odla i hydro är egentligen inte svårare än att odla i jord, men kräver mycket mer uppmärksamhet. Man måste vara noggrannare då man blandar till näringslösningen och övervaka vattnets pH-värde, som kan fluktuera snabbt, samt näringskoncentrationen (EC) i vattnet.

Ett annat populärt odlingsmedium är kokosfiber (nedan kallat kokos), som är en "passiv" hydro. Det innebär att odlingsmediumet i sig inte innehåller någon näring, utan att näring tillförs vid varje bevattningstillfälle. En planta som växer i kokos växer snabbare än en planta som växer i jord om man sköter det hela rätt. Detta beror på att kokos är ett mindre kompakt odlingsmedium än jord. Då får rötterna lättare tillgång till syre, vilket ökar tillväxtens hastighet markant. En stor fördel är att mediumet inte binder salter, vilket är en av anledningarna till att man kan återanvända kokos i flera odlingar. Man bör inte återanvända kokos mer än tre gånger, då den lätt fångar upp sporer. Att ha annat än plantans rötter växandes i krukan är inte optimalt!

Jord

De flesta sorters jord fungerar bra, men Hasselfors är ett märke som ofta rekommenderas. Man kan använda såjord den första veckan om man odlar från frö och gå över till mer näringsrik jord när de små plantorna har växt till sig.

Köp inte den billigaste jorden i livsmedelsbutiken utan en lite dyrare jord från plantskolan. Tänk också på att det ofta följer med ohyra i jord oavsett hur dyr den är. Det är alltid bra att vara beredd på att bekämpa skadeinsekter, särskilt sorgmygg (liknar bananflugor) som nästan alltid följer med i köpt jord.

Det optimala pH-värdet är 6.0 - 7.0 .

Krukor

Välj stora krukor. En kruka med stor volym ger en stor planta som ger stor skörd. En liten kruka hämmar tillväxten och ger därmed mindre skörd... För stora odlingar är plasthinkar på 10 liter med hål i botten bra. För den lite mindre garderobsodlaren krukor på 5 liter. För den snåla fungerar det faktiskt att odla i ett par lager soppåsar. Utrymmeseffektivt för att de är lätta att ställa brevid varandra.

Lägg ett lager lecakulor i botten på din kruka för rötterna ska kunna andas, jord mot hela botten gör att de små hålen täcks igen för mycket.

Näring

Cannabisblad.jpg

Bokstäverna N P K brukar stå med på flaskan med näring i ett förhållande, t.ex 8-6-6. Cannabis är en kväveälskare och under den vegetativa fasen vill den ha extra mycket av kväve (N). När blomningen kommit igång så ändras näringsbehovet, kvävebehovet minskar och det behövs istället mer Fosfor (P) och Kalium (K).

Var försiktig med näringen i början av odlingen. Jorden innehåller tillräckligt med näring för att plantan ska må bra i 3-4 veckor.

Substral och flytande blåkorn är bra näringar för den som inte vill köpa dyra specialnäringar som exempelvis Canna eller Biobizz från nätbutiker, men ditt eget urin utblandat 1/10 med vatten fungerar också om man har ont om pengar.

Lampor

När det gäller lampor så fungerar vanliga lågenergilampor (LE) eller lysrör bra. Men köp hellre en stor 125-200W LE än 10 små, det lönar sig i längden. En Metallhalogen (MH) fungerar även bra i det vegetativa stadiet. I blomningen är mängden ljus i direkt förhållande till hur stor skörd du får. Många använder sig här av en Högtrycksnatrium (HPS) eftersom dess spektrum ligger mer i det röda området vilket är uppskattat av växten. När du beräknar hur mycket ljus du behöver så brukar man prata om att 3000 lumen per kvadratfot är ett minimum och 7000 lumen per kvadratfot är optimalt.

Odlingsmetoder

SOG står för Sea of Green och innebär att man odlar en större mängd små plantor och odlingskammaren ser ut som ett grönt hav. I ett utrymme har man sticklingar som med jämna mellanrum tas från en eller flera moderplantor. När dom når en given storlek ställs dom i blomningskammaren och ett par färdigblommande tas istället ut och skördas. Man har med andra ord plantor i blomningkammaren i olika åldrar och skördar lika ofta som man tar sticklingar och sätter plantor i blomning. Detta kallas "rullande SOG". Denna metod är populär för "cash-cropping" (odling i kommersiellt syfte).

SCROG står för Screen of Green och innebär att man placerar ett nät över plantan för att bättre kunna kontrollera dess höjd, vilket ofta är behändigt i inomhusodlingar. En potentiell ökning i skörd erbjuds av den här tekniken vid odling av en eller ett fåtal plantor, eftersom att ljusspridningen över plantan blir bättre då den tvingas växa på bredden istället för på höjden.

LST står för Low Stress Training och innebär att man kontinuerligt knyter ned plantan för att få den nedre delen av stammen att växa horisontellt. Detta resulterar i en kortare och buskigare planta. En guide på engelska med bilder finns här: LST på icmag

FIM står för Fuck I Missed, och är en toppningsteknik som resulterar i fler nya toppar än vanlig toppning. Tråd om FIM på icmag

Odla inne eller ute?

Cannabis sativa flora.jpg

Många odlar i en vanlig garderob i sitt hem. Lamporna tillför mycket värme som inte plantorna trivs i så det är nödvändigt med god ventilation. Blommande cannabisplantor har en stark lukt som kommer att stinka i hela ditt hem och kanske även ut i trapphuset om du bor i flerfamiljhus, kolfilter eller ozongeneratorer kan användas för att ta bort lukten.

Vissa odlare rapporterar om ett överlägset rus hos skogsodlad, svensk cannabis, jämfört mot inomhusodlad sådan. En lugnare miljö, ett mer naturligt ljus och inverkan från ett komplext ekosystem, samt en jord rik på mikronäringsämnen jämfört mot hydroodling gör att ruset från skogsodlad marijuana upplevs som mer andligt i jämförelse med ett mer narkotiskt rus från inomhusodlad marijuana. Anser man att psykoaktiva plantor besitter en själ, precis som människan, faller sig insikten naturligt att en själs uttryck (ruset, i fallet av marijuanan), formas av de intryck den fått under sin levnad.

När man odlar utomhus så är det en fördel om man odlar upp plantorna inomhus i Feb-Mar och planterar ut dom när det inte finns någon risk för frost längre och alla växter börjar komma igång utomhus. Om du planterar ut innan dess att andra växter börjat växa så blir dom lätt snigel eller rådjursmat. Dessa varelser samt människor är de största hoten mot dina plantor.

Plantera i ödsliga eller ogästvänliga områden där ingen människa går och samtidigt där andra växter finns. Var detta är är svårt att se på vinter/våren eftersom växtligheten blir meterhög på vissa ställen där det är helt platt på den kalla delen av året. Leta därför odlingsplatser inför nästa år redan på sommaren. När du planterar dina plantor, gräv då stora hål och fyll med blomjord om du odlar i skogsområden där jorden ofta är näringsfattig.

Ett problem med att odla utomhus i Sverige är att plantorna måste ha 12/12 timmar ljus/mörker för att blomma och det förhållandet kommer väldigt sent i Sverige och plantorna hinner inte blomma färdigt. Lösningen är att odla strains som är autoblommande. Med det menas att en gen i plantorna gör att dom börjar blomma efter XX dagar istället för att gå efter ljustimmarna.

Skörda eller ta in dina plantor för att avsluta blomningen under lampor när frosten kommer. Enstaka frostnätter klarar plantorna men när det blir flera i rad så dör dom.

Val av frön

Vanligen går odling av Cannabis till på följande sätt. Först väljer du en så kallad strain, d.v.s. vilken typ av Cannabis du vill odla. Olika strains har olika egenskaper såsom berusningens karaktär samt hur växten växer. När du har bestämt dig för vilken strain du vill odla så är det dags att anförskaffa frön. Det finns flera olika fröhandlare som har ett stort utbud av olika fröer. Recensioner kan läsas på Seedbankupdate. Om det står att fröna är "feminized" (feminiserade) så betyder det att de till 90% blir honor.

Gro och plantera frön

När du väl har fröerna är det dags att plantera dom. Kom ihåg att Cannabis har både han och honkön. Eftersom det vanligen bara är honplantan som erbjuder rökbart material för att den är mycket potentare så behöver du plantera flera stycken frön. Du kan räkna med att hälften blir hanar och hälften blir honor, men har du riktig otur kan det blir fler hanar. Ju fler frön du sår desto större bli chanserna att du får åtminstone en hona. För att lättare få fröna att gro så kan man placera dom i lite fuktig bomull eller mellan lite fuktigt hushållspapper. Det ska inte vara genomblött. Efter 1-7 dagar brukar fröna gro, en liten svans tittar ut från fröna. Plantera fröna på ett 1-2 cm djup i små krukor. Håll jorden fuktig men inte genomblöt. Man kan även lägga fröna direkt i torvbriketter som vattnas. Cannabisfrön är lätta att gro.

Sticklingar

När plantan har fått 3-4 noder (förgreningar som sticker ur stammen) så kan du ta sticklingar. Om du tar sticklingar nu så behöver du inte odla nästa omgång ifrån frö, eftersom sticklingarna kommer att växa upp till fullgoda plantor.

En stickling kan få bli en moderplanta som hela tiden står i 24h ljus och därmed aldrig tillåts blomma. En sådan planta kan i sin tur bli mamma åt 100-tals sticklingar.

Den första sticklingen du tar kommer förmodligen vara i samband med att du toppar plantan. En toppning är att man kapar av stammen en bit från toppen (så man får med 3-4 bladpar och 5 cm stam ungefär. På plantan kommer det nu att bildas 2 nya toppar och leder till en större skörd. Växtprocessen hämmas dock i 1-2 veckor av en toppning så det är inget för den otåliga odlaren.

Sticklingen planteras i en kruka med fuktig jord och en plastpåse över. För att underlätta rotbildningen skär man ett diagonalt snitt i slutet av stammen och doppar den i rotningsmedel. Det tar ca 2 veckor för att sticklingen ska bilda rötter och kunna transplanteras till större krukor.

Vegetativt stadie

Det vegetativa stadiet (vegg) är den första tiden i plantans liv. Vid utomhusodling är veggfasen under sommaren då dagarna är längre än ~14-16 timmar. Vid inomhusodling styr man dygnsrytmen själv och simulerar långa dagar, för att hindra plantan att gå i blom innan den växt till sig.

Plantan/plantorna hålls i vegg med hjälp av ljuscykeln. Vid inomhusodling används huvudsakligen 18 timmar ljus, 6 timmar mörker, som dygnsrytm vid vegg. Detta förkortas 18/6. Det är omdebatterat vilken ljuscykel som är bäst att använda i vegg; det finns ett läger som förespråkar 18/6 och ett som förespråkar 24/0. Vilket som är bäst är än så länge en smaksak. De viktigaste fördelarna med 24/0 är att plantan får maximalt med ljus under tiden den är i vegg, och inte sträcker på sig lika mycket. För 18/6 så ger mörkertimmarna odlingsutrymmet tid att svalna av, och att ha ljuset avstängt några timmar varje dygn kan vara skönt om man inte har ett helt ljustätt odlingsutrymme. Plantan sträcker sig lite under mörkertimmarna om man jämför med 24/0, men vad som är viktigt med mörkertimmarna är att plantan får "vila". Huruvida detta är viktigt eller inte är en av de stora frågorna i debatten om 18/6 vs 24/0.

Under veggfasen bygger plantan upp sin stomme som sedan tjänar som bas för blomingsfasen. En längre veggfas ger en större planta i slutet av blom, och en veckas extra vegg kan göra stor skillnad för slutresultatet. Veggfasens längd beror på odlarens odlingsteknik. Då man odlar några få plantor i större krukor (5-10 liter) är en veggfas på 3-4 veckor normalt om man odlar från frö, och bör kanske anses vara ett minimum. En för kort veggfas ger en svag planta som inte orkar producera särskilt stora mängder buds, och en för lång veggfas ger ett monster till planta som kan vara svår att hantera i ett begränsat utrymme.

Blomning

Blommande honplanta

När plantan har uppnått önskvärd storlek är det tid att få den att börja blomma. Det gör du genom att ändra ljuscykeln till 12 timmar av ljus och 12 timmar mörker (kallas 12/12), istället för den längre ljusperiod plantan får i det vegetativa stadiet. Blomningen tar, beroende på strain, oftast 7-10 veckor innan budsen är färdiga för skörd.

Det är honans obefruktade blomställningar (sinsemilla, spanska för "utan frö") som innehåller den högsta koncentrationen av cannabinoiderna THC och CBD.

Hanplantorna och bladen har lägre halt av cannabinoider och brukar slängas eller används för att göra hascholja.

Könsbestämning

Efter ett par veckor kommer du att se vilket kön plantan har. Ibland ser man det redan i det vegetativa stadiet eftersom små s.k preflowers ofta börjar bildas efter en månad, då plantan har nått genetisk könsmognad. Blommorna bildas i förgreningsklykorna. Honblommor ser i början ut som två spröt som tittar fram ur en liten boll. Hanblommor bildar klasar med små bollar och har inga spröt. Plocka bort hanarna innan de börjar släppa pollen och behåll honorna, såvida du inte vill producera frön. Honor som blir befruktade kommer fortfarande att ge rökbara buds, men inte alls lika potenta som obefruktade (sinsemilla). Fröade buds måste rensas noga från frön innan de röks eftersom värmen från glöden gör att fröna exploderar, vilket kan vara en obehaglig överraskning.

Skörd

Bedömning av skördetillfälle

Efter ca två månader i blom så är det dags att skörda. Ett sätt att bedömma rätt tillfälle att skörda är när 75% av håren på budsen blivit orange. Ett annat sätt är att kolla med ett lupp med hög förstoring på trichomerna (de glittrande små "dropparna" på buds och blad). När man har en 50/50-mix av mjölkiga och transparenta så är potensen som högst.

Väntar man för länge så får gräset högre halt av CBD och CBN och lägre halt THC. Då blir man mer stenad än hög.

När blomningen närmar sig slutet avtar behovet av näring. Det brukar ofta rekommenderas att man inte ger någon näring alls den sista veckan för att rensa bort näringen från blommorna, vilket ger en lenare och mer välsmakande rök.

Torkning och kurering

Först skär man av plantorna längst ner på stammen och hänger upp dom på ett lämpligt ställe så man har händerna fria. Sedan klipper man bort huvuddelen av alla större blad. Plantorna hängs sedan uppochner i ett mörkt och svalt ställe i fyra dagar - en vecka. Nästa steg är att klippa bort alla buds och löv, den s.k trimmningen. Efteråt är det dags för kureringen. Detta är det viktigaste steget för att få potenta och välsmakande buds. Under den här processen elimineras klorofyllet som annars skulle göra röken stark för halsen och budsen får en sötare smak när stärkelse omvandlas till sockerarter. Många tycker även att en bra kurering gör budsen potentare. Budsen läggs i en lufttät glasburk som placeras på ett mörkt ställe. Burken ska luftas under några timmar varje dag i två till fyra veckor. I samband med luftningen bör man skaka till behållaren för att ändra plats på budsen. Var noga med kureringen. Har man lagt ner tid och pengar på sin odling så ska man inte slarva med slutfasen. Det går att torka buds med micro/ugn på kortare tid men slutprodukten smakar dåligt och förlorar potens.

Vattenkurering är en annan typ av kurering där man sänker ned budsen i vatten i sju dagar. En vattenkurering är alltså mycket snabbare än en luftkurering med burkar, men slutresultat blir lite annorlunda. Vattenkurera gör man genom att tynga ned budsen i en vattenbehållare, t.ex. en hink. Man kan använda lite vad som helst för att tynga ned budsen, det viktiga är att de inte flyter vid ytan eftersom det är där allt som man vill bli av med samlas. En tallrik fungerar bra. Det är viktigt att byta vattnet i behållaren varje dagom man inte vill riskera förorenade buds. Efter en vattenkurering tappar budsen mer vikt jämfört med en luftkurering. Det innebär att koncentrationen av aktiva ämnen blir högre i budsen, men man får mindre rökbart material rent viktmässigt. Budsen tappar också mycket av den ursprungliga lukten och smaken, och kan se lite tråkigare ut. Dock så får man ut mer av de skadliga ämnena och det hela går snabbare. Vet man inte vad man gillar bäst bör man kurera en del av skörden på vanligt sätt, och vattenkurera en mindre del. Sen kan man jämföra och bestämma sig!

Använd inte vattenkurering på buds med frön i, då börjar fröna gro i vattenbadet.

Cannabisbud.jpg
Torkad och kurerad bud
Trichomer.JPG
Trichomer


Externa länkar

Identifiering av han & honblommor

Odlingsguide på svenska

Swecans odlingsguide

Att vara eller inte vara - En odlingsguide för astrosmurfer

Backup av Overgrows GrowFAQ

En nyare och bättre guide om hur man känner igen näringsbrister från ICMag.