modified on 5 april 2009 at 11.13 ••• 27 103 views

Kategori:Opioider

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

(Omdirigerad från Opioid)
Hoppa till: navigering, sök

Opiater är alkaloider som kommer ifrån opievallmon (Papaver Somniferum). Den viktigaste utav dessa är morfin som är den starkaste naturliga opiaten vi har. Morfin höjer smärttröskeln avsevärt samt att smärtupplevelsen upplevs inte lika obehaglig under morfinpåverkan.


Olika opiater

Se även Lista Opioder.

Morfin är som sagt den starkaste naturliga opiaten vi har. Den utvinns ur mjölksaften på opievallmon som innehåller ca: 10% morfin. Morfin intas vanligen genom att man äter den eller injicerar som ger bäst effekt, men den kan även snusas eller tas vi rectum.

Heroin är den vanligaste förekommande opiaten vi har i Sverige. Heroin framställs från morfin, vanligen genom acetylering av morfin hydroklorid men kan även framställas från morfinbas. Ibland förekommer också s k black tar heroin som framställs direkt från opium, detta heroinet är av ganska hög styrka men är väldigt förorenat. I Sverige förkommer bådde vitt heroin och brunt, i södra Sverige särskilt brunt som också kallas rökheroin, jonk eller brown sugar. Detta röks på folie ”chasing the dragon” eller löses upp i vatten och injiceras, att injicera heroin är annars det effektivaste sättet att inta drogen och effekten kommer snabbt. Heroin kan också ätas, sniffas eller tas via rectum.

Kodein är också en naturlig opiat som finns i vallmons mjölksaft men i betydligt mindre mängd, och det mesta kodeinet som finns är framställt ifrån morfin. Kodein är en ganska svag opiat men som är ganska aktiv vid oralt intag ”alltså via munnen”. Kodein kan också injiceras subkutant och intramuskulärt, dock inte intravenöst pga detta kan leda till komplikationer. Kan också intas rectalt.

Ketobemidon är en kemiskt framställd opiat som har ungefär samma styrka som morfin. Preparatet har namnet ketogan inom den svenska sjukvården och finns som bådde tabletter och injektionslösning.

Buprenorfin är ännu en kemiskt framställd opiat som har blivit allt vanligare som missbruksmedel eller njutningsmedel. Detta är en potent opiat som oftast använd inom narkomanvården som substitut för metadon. Det har då namnet subutex och finnes i olika styrkor och som skall tas sublingualt som betyder under tungan. Buprenorfin har förmågan att blockera effekten utav heroin och andra opiater som gör dom närmast verkningslösa, ”Buprenorfin är en partiell opioidagonist/antagonist vid µ- och κ-receptorer i hjärnan. Den långsamma reversibla koppling till µ-receptorerna av buprenorfin, anses förklara det reducerade drogbehovet hos den missbrukande personen!” taget ur Fass. Men för dom som inte är beroende utav opiater är buprenorfin underbara och ger god effekt. Tas antingen sublingualt, injektion eller genom att sniffa det.

Opiater ger beroende på hur dom intas en ganska likartad effekt med ett komplett lugn och välbefinnande. Särskillt vid intravenös injektion IV kommer ett snabbt insättande rus med en stark eufori. Man säger ibland att man får en kick, rush och detta är särskillt vanligt bland heroin, hydromorfon och fentanylpreparat men förekommer oxå i mindre skala hoss morfin, Metadon och ketogan. Andra effekter som ändå inte kan ses som biverkningar är mios ( pupillerna blir små som knapphuvuden), hostdämpande effekt. dessa står i fass: Sedering eufori


Biverkningar: På kort sikt kommer några speciellt vanliga biverkningar, blandannat är illamående och yrsel väldigt vanligt men botas lätt med att man lägger sig ner och tar det lugnt. Förstoppning är vanligt pga att den glatta muskulaturen i tarmarna avstannar nästan helt. Klåda är vanligt och detta beror på att histamin frisätts, detta tycker vissa är skönt andra obehagligt. Andra förkommande biverkningar är urinretention ( svårighet att kasta vatten), dysfori och gallvägsspasm. Den allvarligaste biverkningen och som oftast är förenad med överdos är andningsdepression och kan vara direkt dödlig om inte åtgärder vidtas. Andningsdepression hävs med naloxen, men detta är inte nått som missbrukarna brukar ha hemma, så det blir en snabb färd till akutmottagningen.

Opioider
Opiumalkaloider Morfin, Kodein, Tebain
Syntetiska opioider
Semisyntetiska Heroin (Diacetylmorfin), Oxikodon, Hydrokodon, Dihydrokodein, Hydromorfon, Oxymorfon, Nikomorfin
Fenylheptylamin Metadon, L-levoacetylmetadol (LAAM)
Piperanilider Fentanyl, Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Karfentanil, Ketobemidon
Fenylpiperidiner Petidin (meperidin), Ketobemidon, MPPP, Allylprodin, Alfameprodin, Betaprodin, PEPAP
Difenylpropylamin Propoxifen, Dextropropoxifen, Dextromoramid, Besitramid, Piritramid
Benzomorphanderivat Pentazocin, Fenazocin
Oripavin Buprenorfin
Morfinanderivat Butorfanol, Nalbufin, Levometorfan, Levorfanol
Övriga Etorfin, Dezocin, Lefetamin, Tilidin, Tramadol, Loperamid, Difenoxylat
Opioidantagonister Naloxon, Naltrexon