modified on 4 mars 2019 at 11.28 ••• 2 897 views

Phenacetin

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Phenacetin, eller på svenska Fenacetin användes förr mot huvudvärk, substansen blir till Paracetamol i kroppen och fungerar då alltså som Alvedon eller Panodil. Preparatet här dock sedan länge tagits bort från marknaden då den är bevisat cancerframkallande. Även njurskador var vanligt bland användarna.


Phenacetin används till att banka ut Kokain

Phenacetin är bland de vanligaste preparaten som hittas i Kokain. Det blandar sig med kokset och kan lura köparen. Det vanligaste banket i koks är dock avmaskningsmedlet Levamisole.