modified on 29 mars 2009 at 06.50 ••• 3 181 views

Psilocin

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Generell information

Hallucinogent ämne som återfinns i många psilocybinsvampar. Tillhör molekylgruppen tryptaminer.

Psilocin är strukturellt lik serotonin (5-HT). Den primära verkningen av psilocin verkar vara inhiberingen av serotonin eftersom psilocin binder sig till serotoninreceptorer, mer specifikt, som agonist till 5-HT2.

Kemi

Som andra tryptaminer är fribasformen av psilocin känslig för oxidation i kontakt med syre. Psilocin, psilocybin och övriga besläktade alkaloider i svampen bildar konjugerade blåfärgade ämnen vid lätt oxidation (1). Syntetisk prekursor till psilocybin som har bättre hållbarhet.

Psilocin.png
Systematiskt namn 3-[2-(Dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol
Trivialnamn Psilocin, 4-hydroxi-dimetyltryptamin
Kemisk formel C12H16N2O
Smältpunkt 173-176° C
Kokpunkt
Molmassa 204,27 g/mol
Densitet
Löslighet Läs under extrahering

Externa länkar

(1) An Aqueous-Organic Extraction Method for the Isolation and Identification of Psilocin from Hallucinogenic Mushrooms

Psilocybin & Psilocin Chemistry