modified on 29 mars 2009 at 07.19 ••• 5 939 views

Salvia Divinorum

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök


Namn: Pipiltzintzintli

Innehåller: Salvinorin A

Innehåll

Generell information

Salvia divinorum (även känd som Ska Maria Pastora (Mazatek), Pipiltzintzintli (Náhuatl, Aztekernas språk), Diviner's Sage/Sage of diviners, Sally D, Magic Mint, Shepherdess's Herb, Sage of Seers, och i vissa sammanhang bara som Salvia) är en växt som härstammar från Sierra Mazateca i södra Mexico och som innehåller den starkt psykoaktiva substansen Salvinorin A. Salvia divinorum har traditionellt använts av shamaner i Mexico för healing och andliga ceremonier. Mazatec-indianerna använde också en dekokt av Salvia divinorum som ett medel mot bland annat diarré, huvudvärk, reumatism och blodbrist.

Salvia divinorum är en av cirka tusen arter i släktet Salvia som tillhör familjen mintväxter. Därför bör den inte förväxlas med andra Salviarter t.ex. den som vi finner i kryddskåpet - Salvia officinalis.

Förbjuden i Sverige enligt förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Bruk och effekt

Oral dosering

Den traditionella Mazatec-användningen av Salvia divinorum är genom en vattenbaserad dekokt av löv från växten som sedan dricks, eller så äts löven

Salvia divinorum3.jpg

färska. Salvinorin A är egentligen inte lösligt i vatten och det spekuleras i om ämnet bryts ned i magen av enzymer. Jämfört med rökning och tuggning är denna metod mycket ineffektiv och det krävs större mängder Salvia för att få effekt. Mängden blad som krävs för en dos varierar kraftigt i den etnografiska litteraturen: det finns siffror mellan 6 och 240 st blad. Enligt en rapport är mängden blad som behövs c:a 50-200 gram.

Effekterna av oralt bruk börjar verka efter cirka 10 - 20 minuter och kan vara längre tid än rökning och tuggning: en till tre och en halv timme.

Generellt sett kan man säga att effekterna är mildare men håller i sig längre när man tuggar Salvian medan under rökning så är effekterna betydligt mer intensiva men håller i sig under en kortare tid.

Rökning

Salvia divinorum torrkat.jpg

Salvia divinorum rökes bäst med bong. Samtidigt som röken är relativt stark så måste man vid rökning av blad och svagare extrakt inhalera en stor mängd rök för att uppnå effekt. Starkare extrakt kan rökas ur pipa eller med vaporizer. Röken skall hållas i lungorna i minst 30 sekunder, gärna upp mot en minut.

Doseringen är högst individuell, men mängden löv som brukar rekommenderas är 0,5-1g. Detta är ganska mycket material, varför att röka ur en bong är starkt rekommenderat.

Svetständare tros öka effekten, men många uppnår önskad effekt med en vanlig tändare. En svetständare kan dock vara smidigare att använda då man röker vanliga blad eftersom mer material måste förbrännas per tillfälle i förhållande till rökning av extrakt.

Extrakt

Salvia divinorum02.jpg

Salviaextrakt är oftast ett extrakt av varierande styrka extraherat på löven. Beroende på styrkan har extrakten oftast lanserats med namn som t.ex. 5x och 10x, vilket innebär att de innehåller 5 respektive 10 gånger så mycket Salvinorin A som oextraherade salvia-löv. Detta innebär att 5x är 4x-extrakt extraherat på 1 del vanliga torkade löv.

Vid rökning av extrakt krävs en väsentligt mindre mängd material än vad som skulle krävas vid bruk av vanliga blad. Med starka extrakt kan ett enda bloss vara en hög dos. Extrakt finns i många olika styrkor, varbland de vanligaste är 5x, 10x och 20x. Starkare extrakt som 40x, 100x och även rent Salvinorin A finns på marknaden, men rekommenderas inte för andra än väldigt erfarna användare av denna substans.

För de som inte lyckas få önskvärda effekter av vanliga löv kan extrakt vara ett bra sätt att få i sig en tillräcklig mängd av den aktiva substansen. Att röka extrakt innebär också att mängden rök blir mindre och därför förmodligen också skadeverkningarna och eventuella svårigheter att hålla nere stora mängder rök. Dock bör endast erfarna användare röra sig med extrakt starkare än 10x.

Visa Salvian respekt och prova dig fram stegvis för att hitta en dos som passar dig, ifall du fallt att inta denna.

Effekter

Salvia divinorum.jpg

Effekterna av Salvinorin A skiljer sig ganska mycket från andra hallucinogener och många anser att effekterna är betydligt mer svårhanterliga än hos annan psykedelia.

Denna skala beskriver sex olika nivåer av effekt, varje nivå intensivare än den föregående. Den övergripande intensiteten av en erfarenhet med salvia betygsätts efter den högsta nivå på skalan som uppnås under trippen. Översatt ur The Salvia divinorum FAQ av ”Sage Student” och Daniel Siebert.

Nivå 1 - "S Stands for SUBTLE effects"

En känsla av att "någonting" händer, är dock för många svårt att peka på exakt vad det är som händer. Ökat avslappning och ökad sensuell uppskattning kan avmärkas. Denna milda effekt kan vara passande för meditation och kan öka njutningen av sexuella upplevelser.

Det är även vanligt att brukaren utbrister i hysteriskt skratt. Detta förekommer även i de andra nivåerna och tycks i vissa fall vara okontrollerade. I vissa fall kan hysteriskt skratt förekomma trots en panikartad upplevelse.

Många upplever dessa effekter närbesläktade med effekterna av Cannabis.

Nivå 2 - "A stands for ALTERED perception"

Perceptionsförmågan påverkas och intrycken av färger och mönster tycks bli tydligare och mer påtagligt. Det är även vanligt att saker och ting skiftar i färg och att mönster som faktiskt inte finns där uppenbarar sig, detta förekommer främst i övergången till Nivå 3.

Uppskattningen av musik kan förhöjas. Musiken kan tyckas bli mer klar och djupare.

Rymd kan te sig ha större eller mindre djup än vanligt. Visioner förekommer inte på denna nivå. Tankar blir mindre logiska och mer lekfulla; närminnet kan påverkas negativt.

Nivå 3 - "L Stands for LIGHT visionary state"

CEV:s. Bilderna är ofta tvådimensionella. Om OEV:s förekommer är dessa oftast vaga och flyktiga. På denna nivå kan fenomen liknande det hypnagogiska fenomenet som vissa erfarar vid inträdet till sömn manifesteras. På denna nivå upplevs visioner som ”ögongodis” men förväxlas inte med verkligheten.

Nivå 4 - "V stands for VIVID visionary state"

Komplexa, tredimensionellt realistiska scener förekommer. Ibland kan röster höras. Med öppna ögon förloras inte kontakten med verkligheten helt, men med stängda ögon kan man glömma verkligheten och helt upptas i ett drömlikt tillstånd. Shamaniskt resande till andra marker, främmande eller inbillad, möten med varelser, enheter, andar eller resor till andra tidsåldrar kan förekomma. Du kan t.o.m. komma att leva en annan persons liv. På denna nivå har du inträtt i en Shamans värld, eller om du så föredrar ”drömtiden”. Med stängda ögon upplever du fantasier (drömlika skeden med en handling). Så länge dina ögon förblir slutna kan du ha svårt att skilja dem från verkligheten. Detta skiljer sig från ”ögongodiset” på nivå 3, då de hallucinationerna snarare är en förändrad upplevelse av verkligheten än en annan verklighet.

Nivå 5 - "I stands for IMMATERIAL existence"

Vid denna nivå kvarblir medvetandet och vissa tankar är fortfarande klara, men man blir totalt involverad i inre upplevelser och tappar all kontakt med verkligheten. Individualiteten kan gå förlorad. Man erfar sammansmältning med Gud/Gudinnan, sinnet, ett allomfattande medvetande eller bisarra föreningar med andra objekt (verkliga eller inte) t.ex. sammansmältning med en vägg. På denna nivå är det omöjligt att fungera i verkligheten, men olyckligtvis förblir vissa inte orörliga utan rör sig i detta berusade tillstånd. På grund av detta är en sk sitter en nödvändighet för att försäkra säkerheten för någon som reser till de inre nivåerna. För personen som upplever detta kan detta fenomen vara skräckinjagande eller oerhört behagligt, men för en utomstående iakttagare kan individen te sig förvirrad eller desorienterad. Flimmrande ögon eller okontrollerat dreglande är ingen ovanlighet.

Nivå 6 - "A stands for AMNESIC effects"

Vid denna nivå förloras antigen medvetandet, eller så är man i vilket fall oförmögen att minnas vad man upplevt efter trippen. Individen kan falla, förbli orörlig eller kasta sig av och an; somnambulismiskt beteende kan förekomma. Personen kan ta skada utan att känna det och vid uppvaknande kommer man inte minnas vad man gjort, erfarit eller sagt i nivå 6. Personer kan aldrig minnas vad de upplevt i detta väldigt djupa transliknande tillstånd. Denna nivå är inte eftersökt i och med att man inget minns av upplevelsen, och därmed inte få ut någonting ur upplevelsen.

Positiva effekter

Lågdoseffekterna består mest av CEV som delvis liknar de hypnagoga fenomen man kan uppleva när man somnar. Med högre doser förekommer visuella förändringar även med öppna ögon (OEV:s) och med stängda ögon (CEV:s) kan man helt träda in i en visionsvärld som kan kännas mycket verklig, men som försvinner när man öppnar ögonen igen. Vid ännu högre doser tappar man helt kontakten med sin omgivning och uppfattar bara den inre visionsvärlden.

Negativa effekter

Effekterna av Salvia divinorum kan kännas mycket överväldigande och för många är upplevelsen mer skrämmande och överväldigande än rolig. Det finns också en risk att vissa personer försöker resa sig och gå omkring i ett förvirrat tillstånd och kan då skada sig. Salvia divinorum påverkar koordinationsförmågan och kan orsaka sluddrigt tal och svårigheter att kommunicera. Man bör inte försöka köra bil eller operera tunga maskiner under eller direkt efter påverkan av Salvia divinorum. Med väldigt höga doser kan en kort period av medvetslöshet inträffa. Höga doser kan också leda till svårigheter att minnas upplevelsen.

Odling

Läs under Odling av Salvia divinorum.


Externa länkar

Salvia divinorum på engelska Wikipedia.

Erowid Salvia divinorum Vault

The Salvia divinorum Research and Information Center

Jonathan Ott on Salvia divinorum

Ethnopharmacognosy and Human Pharmacology of Salvia divinorum and Salvinorin A

Salvinorin - The Psychedelic Essence of Salvia divinorumav D.M. Turner

Lessons in The Use of Mazatec Psychoactive Plants - av Brett Blosser

A short review of the pharmacology of kappa opioid receptors

Synthesis of Molecular Probes for Exploring the Human Consciousness, 5-HT7 Ligands and Salvinorins

Fotogalleri med vackra kristallbildningar och samling med extraheringsguider

En till extraheringsguide med foton