modified on 29 mars 2009 at 07.19 ••• 5 532 views

Serotonin

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

Serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT) är en tryptamin som förkommer naturligt hos människor i bl.a. hjärna. Serotonin finns även i tarmarna där det syntetiseras och i blodet där det transporteras och förvaras. Serotonin fick sitt namn efter serum (den gulaktiga vätska som blir kvar när blod koagulerar), eftersom det var där det först påträffades.

Serotonin används som neurotransmittor (signalsubstans) och binder till serotoninreceptorer. Det finns sju serotoninreceptorfamiljer med ett antal (närmare 20 hittills) kända undertyper. De flesta tryptaminer har ett utseende som är mycket likt serotonin och kan därför också binda till olika serotoninreceptorer, som exempelvis 5-HT2. Stark påverkan av just denna receptorn framkallar den psykedeliska upplevelsen.

Det går inte att få effekt av en oral dos serotonin då den inte passerar blod-hjärn-barriären. Men tryptofan och substratet 5-HTP gör det och används ibland som medicin mot depressioner och av andra som återställare efter MDMA-bruk.

Serotonins metabolit är 5-hydroxiindolacetat (5-HIAA), som är vattenlöslig och lämnar kroppen med urinen.

Funktioner

I kroppen finns serotoninet främst i magsäcken, tunntarmen, blodplättar och som signalsubstans i centrala nervsystemet. Serotoninets alla funktioner är inte kartlagda. Men klart är dock att det är involverat i

  • Hallucinationer och beteendeförändringar
  • Sömn, vakenhet och humör/sinnesstämning
  • Hunger, mättnad
  • Kontroll över sensorisk överföring
  • Sammandragning av blodkärl

Dess påverkan på blodkärl anses även vara anledningen till att vissa serotoninförhöjande preparat hjälper mot migrän.

Medicinska aspekter

För låga halter serotonin kan leda till depressioner och är målet för många antidepressanter, t.ex. SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) som Prozac/Fontex, eller MAO-hämmare.

Det finns även ett sjukdomstillstånd som kallas serotoninsyndrom. Detta inträffar när serotoninhalterna blir för höga, t.ex. på grund av överdosering av serotoninförhöjande preparat eller en carcinoidtumör (tumör som producerar hormoner, inklusive serotonin hos vissa typer). Serotoninsyndrom kan leda till döden.

Kemi

5HT.png
Systematiskt namn 5-hydroxitryptamin eller 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol
Trivialnamn Serotonin , 5-HT
Kemisk formel N2OC10H12
Smältpunkt
Kokpunkt
Molmassa 176,215
Densitet
Löslighet Läs under extrahering

Serotonin biosyntetiseras från tryptofan i två steg. Tryptofan omvandlas först till 5-hydroxytryptofan (5-HTP) av enzymet tryptofanhydroxylas (en hydroxylgrupp, -OH, adderas), vilket sedan omvandlas till serotonin av enzymet 5-HTP-dekarboxylas (en karboxylgrupp, -COOH, elimineras).

Läs även

Externa länkar

Wikipedia (en)

Wikipedia (sv)