modified on 29 mars 2009 at 07.21 ••• 5 117 views

Soma

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

Drog av okänd identitet som användes av ett folkslag som bodde i Indien för flera tusen år sedan. Teorierna är att Soma antingen är flugsvamp, psilocybinsvampar, Peganum harmala eller DMT.

Historia

De äldsta texterna i hinduismen är fyra skrifter kända som vedorna. Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda och Atharvana Veda. Äldst och mest betydelsefull är Rig Veda. Man uppskattar att den skrevs 2500-1500 år före kristus. Den består av hymner.

Mycket av Rig Veda och hela Sama Veda nämner rituell konsumtion av en psykoaktiv drog vid namn Soma. alla 114 verser i det 9:e kaptitlet och många verser på andra ställen består av hyllningar till drogen. Man kan uttyda tillagningsmetoder och användning av Soma, men det är inte tillräckligt detaljerad för att man ska kunna göra en klar identifiering av drogens identitet.

Vad som är uppenbart är att soma var en växt och konsumtionen av den gav ett extatiskt rus, men just den informationen är inte till så mycket hjälp när det finns tusentals psykoaktiva växter med psykedeliska, berusande, narkotiska, eller dileriska effekter. Vedorna indikerar även på att växten kunde hittas på bergssidorna, att dom plockades i månljus och att den konsumerades i en form av vätska som pressades ur plantan och att den blandades med mjölk och/eller smör. Den verkar enbart använt som en del i en sorts eldritual.

En gyllende vätska var pressad ur växtmaterilaet med soma-stenar, filtrerad genom ull och uppsamlades i en stor skål. I den delen av ritualen offrades även en del av vätskan till flammorna från elden. Sedan potionerades den ut i skålar som gavs till varje deltagarna.

Som är även namnet på en gud, ansedd av hinduer att vara personifieringen av både somadrogen och månen. Månen ansågs vara en del av soman (?) och den konsumerades (förmodligen under en månadslång period) av gudarna och förfäderna.

på något sätt, ingen vet riktigt hur, så slutadade Soma att användas i slutet av den vediska perioden. Eldritualerna fortsatte, men utan den magiska ingrediensen. Av någon anledning blev Soma mer ett filosofiskt koncept, och ordets betydelse kom att bli ett offer till elden, vad det nu än var. Ordet hade betydde även innehållet i den materiella värden som förr eller senare förbrukas, precis som elden förbrukar föremålet som brinner. Men ordet hade även en betydelse som den lifskraft som ansågs finnas i alla växter.

Gordon Wasson, grundare till teorin om att soma var flugsvampar, anser att bruket av soma upphörde eftersom folket flyttade söderut, till områden där flugsvampar inte växer. Flugsvampen trivs ihop med björk eller gran, och dom trädslagen finns bara högt upp i bergsområdena, inte nere på slättlandet.

Martin Booth presenterar i sin bok Cannabis: A History teorin att växten Ephedra Sinica kan ha varit en aktiv ingrediens i soma och att vissa teorier påstår att det kan ha handlat om cannabis, men att detta är mindre troligt.

Citat

"This Soma is a god; he cures
The sharpest ills that man endures.
He heals the sick, the sad he cheers,
He nerves the weak, dispels their fears;
The faint with martial ardour fires,
With lofty thoughts the bard inspires;
The soul from earth to heaven he lifts :
So great and wondrous are his gifts,
Men feel the god within their veins
And cry loud in exulting strains :
We've quaffed the Soma bright
And are immortal grown :
We've entered into light,
And all the gods have known.
What mortal now can harm,
Or foeman vex us more ?
Through thee, beyond alarm,
Immortal god, we soar." - Rig Veda

"Oh Haoma of gold, I am asking you for wisdom, force, victory, health, healing, prosperity and grandeur." (Zen Avesta)

"Oh, King Soma, prolong our lives
Like the sun who nourishes the days every morning."

"The Soma is full of intelligence
It inspires man with enthusiasm
It makes the poets sing."

"We have drunk the Soma: we have come to be immortal, we have arrived the at
Light, we have reached the Gods."

"Half of me is in the skies, and the other extends to the low depths
Have I drunk Soma?
I am tall to the utmost, my elevation reaches the clouds
Have I drunk Soma?" (Rig Veda)

"Those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heaven realms, worship me indirectly. They take birth in the realm of Indra, where they enjoy godly delights." Bhagavad-Gita 9:20

"When they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this world of mortals again. Thus, through the Vedic principles, they achieve only flickering happiness." Bhagavad-Gita 9:21

Externa länkar

Soma - soma in history - från The Encyclopedia of Psychoactive Substances av Richard Rudgley Little, Brown and Company (1998)

When the Gods Drank Urine - A Tibetan myth may help solve the riddle of soma, sacred drug of ancient India - Fortean Studies, vol. III, 1996 - av Mike Crowley

Tråd på Ayahuasca.com där ephedra omnäms som det troligaste alternativet

Soma (from Hindu Mythology)