Behandling en lyxvistelse?

Jag läste på ETC Örebro om behandling av ”missbrukare”. Hallsbergs socialchef Jan-Åke Ahlin men att behandlingshem är lyxställen med jacuzzi på rummet, och att många missbrukare söker hjälp bara för att få gratis mat och äta upp sig för att sen fortsätta att punda. Jag har personligen aldrig varit på ett behandlingshem, men tvivlar på att speciellt många har jacuzzi på rummet. Längre ner i artikeln menar någon att en missbrukare måste stjäla för 20 000 om dagen för att finansiera missbruk. Visserligen är det bedrövligt att narkotikan ska va så dyr, men 20 000 är nog lite VÄL tilltaget ändå.