Ny narkotika

Folkhälsomyndigheten jobbar enligt förbudsprincipen, och det kan man orda mycket om.. här är de senast4 substanserna som de narkotikaklassat.

Följande ämnen som tidigare var klassade som hälsofarliga varor omklassificeras som narkotika (SFS 2018:2057):

  • 3-klorometkatinon (3-CMC), 4-klorometkatinon (4-CMC) och bk-2C-B som tillhör gruppen katinoner.
  • ADB-FUBINACA, FUB-144 och THJ-2201 som tillhör gruppen cannabinoider.
  • Cyklopentylfentanyl och valerylfentanyl som tillhör gruppen opioider.

För att föra in eller ut de ovanstående ämnena ur landet krävs nu tillstånd från Läkemedelsverket. Även för tillverkning, handel eller innehav krävs tillstånd, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.

Här finns mer information om man vill följa upp alla substanser: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/narkotika-och-halsofarliga-varor/klassificering-av-missbrukssubstanser/