Tuffa tider för hemlösa.

De hemlösa ska i fortsättning behandlas annorlunda om de samtidigt är missbrukare. Frågar mig själv om jag ska använda ordet missbrukare här, och kom fram till att det är nog det som stämmer bäst i de flesta fall med en viss reservation.

Hemlösa som söker sig till härbärgen ska nekas tillträda om de är påverkade av droger i fortsättning enligt ett förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Man vill prioritera dem som försöker lösa sin livsituation sägs det.