Ken Creek – Vin utan baksmälla.

Ken Creek är ett nytt rödvin som lanserats nyligen av producenten Arcus i Australien. Poängen med vinet är att det innehåller mindre histaminer och garvsyror. Allergiläkaren Magnus Wickman håller med på aftonbladet.

ken-creek

Histamin betraktas av många forskare som den kanske största boven i sambandet mellan rött vin och allergiska reaktioner. Histamin förekommer naturligt i stora mängder i rött vin och i mycket mindre utsträckning i vitt vin.
Australiska Ken Creek är det första röda vinet med reducerad halt av histaminer och tanniner i Sverige men vi lär nog se fler inom kort.