modified on 29 mars 2009 at 01.26 ••• 3 394 views

Dansk Pot

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Variant (strain) av Cannabis.

Allmänt

Som namnet säger, en inhemsk dansk variant. Dansk Pot är av sativa-typ och har framkommit som en egen variant efter mer än 20 års odlande i fristaden Christiania. Där är den en av de vanligast förekommande cannabissorterna som säljs. Den odlas alltjämt fritt (2006) i Christiania. Fröer till den säljs i headshops i fristaden.

Huruvida Dansk Pot verkligen är egen sorts cannabis är öppet för debatt. Troligen säljs många olika sorters gräs som Dansk Pot, då namnet är ett väl inarbetat varumärke.

Odling

Dansk Pot är en utpräglad utomhussort som hinner blomma och ge frö även i svenskt klimat. Jämfört med mer avancerade hybridsorter är Dansk Pot en tämligen ranglig planta med låg skörd.