modified on 25 juni 2009 at 05.18 ••• 6 344 views

Externa resurser

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sökInnehåll

Informationssidor

  • Ecstacydata Ordentlig information om olika ecstacytyper och vad de innehåller.

Drogliberala sidor

Denna hemsidan är skapad för att dels informera om sanningen bakom cannabis, dess medicinska egenskaper, men framförallt skapa en debatt och visa anledningen till att alla drar nytta av en legalisering!


Cannabladet.se är hemsidan för den nystartade tidningen Cannabladet som kommer släppas helt gratis. Den kommer bestå av kunskap och information ifrån alla världens hörn.


Vi är en grupp som på ett eller annat sätt blivit intresserade av vad cannabis är. Det som skiljer oss från många andra cannabisrökare är att vi inte bara experimenterar med de psykologiska effekterna cannabis ger upphov till, utan även vänder oss till forskningen eftersom vi är utbildade nog att veta att upplevelser och anekdotiska bevis, hur övertygande de än må vara, inte har något värde i seriösa forskarsammanhang. Vi är civilforskare, oavlönade undersökare, som vill veta sanningen om cannabis - sanningen som inte befläckats av anekdotiska bevis, fördomar, politik eller massmedias hysteri.

Antidrog sidor

Bloggar

Örebro Brukarförening är en nyetablerad förening knuten till riksorganisationen Svenska Brukarföreningen, och har som syfte att företräda och representera opiatanvändare i Örebro, i eller utom behandling, samt att bevaka denna grupps, liksom enskilda medlemmars intressen. Svenska Brukarföreningen har sedan 2002 verkat i enlighet med FN's, WHO's och Internationella Röda Korset och Röda Halvmånens principer om att sprida vetenskapens ljus och motverka onödigt lidande och diskriminering av de mest utsatta grupperna i samhället.


Denna blogg skriver om cannabis, hasch och marijuana. Att legalisera cannabis är smart, vetenskapligt och ekonomiskt.

Vi vill se en ny modern svensk narkotikapolitik och ett friare debattklimat. Ja till harm reduction!

Drogrelaterade forum/Communities

Magiska Molekyler En riktigt seriös community och wiki om Psykedeliska droger. Här finns utomordentlig information på svenska om alla tänkbara växter och svampar. Nästan alla artiklar om växter och svampar på Drugwiki kommer från just Magiska Molekylers wiki.

Flashbacks drogforum

Swecan