modified on 29 mars 2009 at 04.35 ••• 3 754 views

Kategori:Pyridin

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Pyridin är en s.k. heteroaromat. Kallas även Azin, azabensen. Formel C5H5N. Det är alltså ett aromatiskt ämne (delokaliserade pi-elektroner), men till skillnad från bensen innehåller ringen en heteroatom, dvs annan atom än kol, i detta fall en kväveatom. Och den kemiska skillnaden mot bensen blir stor. Pyridin är obegränsat vattenlösligt, i vattenlösning är pyridin en relativt stark bas. Det beror på att N-atomen har ett fritt elektronpar som kan binda en proton, varvid det bildas en pyridiniumjon, [C5H5NH]+. Pga det fria elektronparet på N kan pyridin också bilda komplex med många övergångsmetalljoner.

Pyridin är flyktigt, giftigt, brandfarligt (dock inte explosivt), vätskan luktar obeskrivligt illa med en skarp, fiskliknande aminlukt.

Sidor i kategorin "Pyridin"

Följande 6 sidor (av totalt 6) finns i denna kategori.

A

G

K

P

T