modified on 31 mars 2009 at 03.59 ••• 13 516 views

Alkylnitriter

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

(Omdirigerad från Poppers)
Hoppa till: navigering, sök

Amylnitrit tillverkades första gången 1857, och 1867 beskrevs dess effekt i behandling av kärlkramp genom att relaxera glatt muskulatur, utvidga blodkärl och därmed minska systemresistensen. I dag används den nästintill aldrig i detta syfte då det finns bättre och effektivare läkemedel för behandling av kärlkramp. Den enda kvarvarande medicinska indikationen i Sverige är som antidot mot cyanidförgiftning.

På 60-talet började homosexuella att sniffa poppers för att öka den sexuella upphetsningen och för att öka upplevelsen på dansgolvet. Namnet poppers kommer från engelskan; ett tidigt administrationssätt var små glasampuller virade i gasbinda. Ampullen bröts inuti gasbindan och det flyktiga amylnitratet kunde då inhaleras. Ampullberedningen fick den populära benämningen "popper" av att ampullen gav ifrån sig ett poppande ljud då den bröts.

Poppersflaskor på rad.
Poppers är gatutermen för diverse alkylnitriter som tas i rekreationssyfte genom direkt inhaleringNickerson, Mark, et al (1979-01-10). ISOBUTYL NITRITE and Related Compounds (PDF). Pharmex, Ltd, San Francisco. Hämtat 2008-03-25., särskilt Amylnitrit, Butylnitrit och Isobytulnitrit.Poppers. FRANK (drugs). Hämtat 2007-03-14.Poppers: The effects, the risks, the law. TheSite.org. YouthNet UK. Hämtat 2007-03-14.> Amylnitrit har historiskt används som medicin för att behandla kärlkramp och som ett motmedel mot cyanidförgiftning."Cyanide Poisoning; Antidotal therapy: Amyl Nitrite." Manbir Online 'Diseases & Conditions. Manbir Online. 17 Jun 2007[1] Amyl Nitrite. Medsafe. New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority (2000-05-18). Hämtat 2007-03-15. Amylnitrit och flera andra alkylnitriter som används i vardagliga produkter såsom doftspray och rensningskasetter kan inhaleras för att öka sexuell njutning. Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified. Användandet är speciellt stort bland homosexuella män i storstäder. Produkterna har länge varit en del av klubbkulturen från 1970-talet till Rave-kulturen på 1980-talet|1980- och 1990-talet. Nitrites. Drugscope. Hämtat 2007-04-24. 


Innehåll

Legala aspekter

Amyl- eller butylnitrit är inte upptagna i den svenska narkotikalagstiftningen. Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. Det är dock förbjudet att sälja eller importera dessa ämnen på grund av läkemedelslagen.Vanliga frågor och svar om produkters klassificering. Läkemedelsverket.

Effekt

Poppers har en kraftig och snabb blodkärl svidgande effekt när den inhaleras genom näsan, traditionellt genom att hålla poppersflaskan mot ena näsborren medan man blockerar den andra samtidigt som man andas in kraftigt genom näsan. Effekten är omedelbar men kortvarig, endast någon minut. Poppers är inte beroendeframkallande, men många upplever en "kick" av att sniffa. Känslointrycken, däribland orgasmen förstärks, analsex kan underlättas och sociala barriärer brytas ned. Oftast så är bruket också förenat med okontrollerat gapskratt.

Hälsoeffekter

Höga doser av nitriter kan ge den ovanliga störningen methemoglobinemi vilket ger en onormalt hög halt av methemoglobin i blodet, vilket i sin tur kan leda till anemi och hypoxi. Störningen uppkommer oftare bland folk som har en genetisk tendens mot störningen Horwath, Ewald (2004-05-19). Chemical addictions and their effect on someone with HIV. The Body. Hämtat 2007-03-19. Det har föreslagits att ta Viagra med nitriter kan leda till en allvarlig nedgång i blodtryck vilket kan leda till medvetslöshet, stroke eller hjärtattack.Viagra May Cause Heart Attack Deaths In Younger Men With No Heart Problems, Study Finds. PSA Rising. Hämtat 2007-03-15.Experts See Dangerous Trend In Use Of Viagra With 'Party Pills'. Aetna InteliHealth (2004-06-24). Hämtat 2007-03-18. Eftersom poppers ökar trycket i ögat tar brukare med glaukom en större risk när de använder poppers.Amyl Nitrate [sic]. Drug Factfile. Watton on the Web. Hämtat 2007-04-30.

Det har också föreslagits att poppers kan försvaga immunsystemet, men skadan repareras inom ett par dagar efter användandet.Sheppard, Simon. Speaking of Poppers. Sex Talk p. 2. Gay.com. Hämtat 2007-03-16. “There is evidence that using poppers does lower immune function, though the damage is undone in at most a few days.” Andra risker inkluderar brännmärken om det spills på hud, förlust av medvetandet, huvudvärkWood, Ronald W. (1989). The Acute Toxicity of Nitrite Inhalants (PDF), National Institute on Drug Abuse, pp. 28-29. Hämtat 2007-03-15. , och röda eller kliande utslag runt näsan eller munnen.

Det finns en pågående debatt om det finns en länk mellan popper och antingen AIDS eller HIV-infektion eller en AIDS-relaterad cancer kallad Kaposis sarkom. Flera forskare har visat upp ett statistiskt samband mellan poppers-användande och HHV-8-infektion och utveckling av Kaposis sarkom. Den mest nyligen utgivna översikten över hälsoriskerna kombinerade med poppers noterar en avsaknad av kontrollerade test. Sambandet kan därför anses ha sitt ursprung i en tendens hos poppersanvändare att ha ett riskabelt sexualliv. Romanelli F, Smith KM, Thornton, AC & Pomeroy C (2004) "Poppers: epidemiology and clinical management of inhaled nitrite abuse", Pharmacotherapy 2004 Jan; Vol. 24 (1), pp. 69-78.

Respekterade läkemedelssidor såsom onlineversionen av Merck Manual of Diagnosis and Therapy fortsätter att rapportera att det finns lite bevis för någon betydlig fara associerad med inhalering av alkylnitriter. Under 2006 publicerade Londons The Independent en artikel vid namn "Drugs: the real deal". I artikeln visades det att baserat på vetenskapliga bevis och relaterat till skada mot individen och samhället, så bedömdes "poppers" utgöra ett litet hot mot individer eller samhället. http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-wellbeing/health-news/drugs-the-real-deal-410086.html http://www.allaboutpoppers.com/

Referenser