modified on 29 mars 2009 at 04.37 ••• 5 024 views

Acorus calamus

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Namn: Kalmus (sv), Sweet Flag (en), Vacha (sanskrit)

Innehåller: alfa-Asaron och beta-Asaron

Innehåll

Generell information

Art i släktet Acorus. Trivs i åar, sjöar, dammar och liknande vattendrag. Bladen är svärdformade, gröna till gulgröna och röda vid basen. Hela växten luktar starkt kryddigt vilket märks lättast om man krossar ett blad. Den blir 50-150cm hög.

Blommorna är stora gulgröna kolvar som ser ut som en stjälk som växer ur ett blad. I Sverige får den inga blommor och kan därför bara spridas genom skott via jordstammen som kan bli 1.5 meter lång. Kalmus är ovanlig i Sverige men går att hitta ända upp till Dalarna, samtidigt som den saknas helt eller är väldigt sällsynt i andra sydligare landskap landskap. Ska man hitta dom i Sverige så är konstgjorda dammar ett tips.

Det finns minst två strains av Acorus calamus:

Den ena som ursprungligen kommer från Asien har starka släktdrag med den vi hittar här i Europa. Den påstås vara cancerframkallande och ger främst kräkningar som effekt och innehåller mestadels beta-asaron. När man hittar Kalmus eller kalmusolja på marknaden är det oftast från den Asiatiska/Europeiska strainen.

Den andra är ursprungligen från Nordamerika och har använts av indianerna medicinskt och för sina stimulerande och hallucinogena effekter. Påstås innehålla mestadels alfaasaron, även om det finns motstridiga bevis för detta.

7011 1120841868 calamusblomma1.jpg

Historia och användningsområden

Kalmusroten har använts medicinskt mot tandvärk och dysenteri redan flera hundra år innan kristus. Kalmus sägs ha kommit till Europa på 1200-talet med tartarerna och användes först som desinfektionsmedel för dricksvattnet. Indianstammar i Nordamerika har förutom de medicinska användningsområdena använt Kalmus som verktyg för att komma i kontakt med andevärlden. I Asien har den använts i både Kina och i Indisk Ayurvedisk medicin i årtusenden.

Kalmus nämns i Biblen som en av ingridienserna i en salva vars recept Moses fick av Gud:

"Tag de finaste kryddor, 500 siklar flytande myrra, hälften så mycket eller 250 siklar doftande kanel, 250 siklar kalmus, 500 siklar kassia, allt efter tempelvikt, och en hin olivolja. Av detta skall du göra en helig smörjelseolja, en doftande blandning, konstfärdigt blandad; det skall vara en helig smörjelseolja.

Med den skall du smörja uppenbarelsetältet, arken med förbundstecknet, bordet med alla dess tillbehör, lampstället med dess tillbehör, rökelsealtaret, brännofferaltaret med alla dess tillbehör och karet med dess ställ. Du skall inviga dem så att de blir högheliga; allt som kommer i beröring med dem får del av deras helighet. Aron och hans söner skall du smörja och viga till präster åt mig. Och till israeliterna skall du säga: Detta skall vara min heliga smörjelseolja genom alla släktled. Ingen får smörja in kroppen med den, och ni får inte göra någon annan olja med denna sammansättning. Helig är den, och helig skall den vara för er. Den som gör sådan rökelse för att njuta dess vällukt skall utstötas ur sitt folk." Källa: Bibeln, 2 Mos 30:23

OBS! Kalmus i styckena ovan sägs av vissa forskare vara en feltolkning som gjorts av originalen och ska istället vara cannabis.

Kalmus medicinska egenskaper är bl.a att den dämpar spasmer, är desinfekterande, driver ut maskar/parasiter ur kroppen. Andra behandlingsområden är för epilepsi, diaree, luftrörskatarr, feber, njur och leverproblem, reumatism, sårläkande, kräkmedel, m.m.

Kalmus kan även användas som insektsmedel, och jordstammen har förr i tiden ingått som brännvinskrydda. Det förkommer också information om att torkad kalmusrot har rökts som ett tobakssubstitut.

Dosering, tillredning och effekter

Acorus calamus.jpg

Effekten börjar med rastlöshet och illamående för att sedan övergå till syn- och hörselhallucinationer. Tidsuppfattningen och perceptionen förändras. Fysiskt så stiger kroppstemperaturen, blodtrycket och pulsen ökar, pupillerna blir vidgade. Kalmus är enligt Ayurvedisk medicin ett afrodisiakum.

AAAAGHHHH! The taste is horrible! Usually it helps to nibble away at the root chewing each bite (if it's swallowed whole it won't digest and nothing will happen). Wash it down with something, experimentation with different beverages will tell what works best for you. Some prefer sprite, some prefer milk, some prefer fruit juice and some prefer coke. For best effects try to eat about 12 inches of the root. Also over time the root will actually start to taste sweet, but that comes after eating it several times. Avoid alcoholic beverages, because they will counter it's effects. It does go quite well with various types of smokeables however. It takes about 2-4 hours before anything starts happening and it is very subtle. In fact so subtle that if your at a loud party, you won't notice a thing. It's best to be out hiking in a quiet wooded location. Then it may or may not do anything depending on many factors which are unknown. However the experience can be quite incredible at times. It seems to work best when one sits perfectly still and observes nature in it's beauty. If you're lucky mother nature will reveal one of her many secrets to you. If you're looking for a cheap legal buzz, something to party with, then calamus is not for you. Calamus takes time, and effort with very subtle results. It also may not do anything for you the first time or the second time or possibly ever. It doesn't work for everyone, and for those it does it is fickle.

Citat från Acorus Calamus/Sweet Flag Notes

Om innehållet

Roten innehåller 1,2-4 % eteriska oljor, mestadels beta-asaron (i vissa fall alfa-asaron). Andra ämnen i oljan är alkoholen eugenol, ketonen kamfer och blandade seskvi-terpener (5 %).

Källa 1

Acorus Calamus oil. Jammu, India variety:

Ämne Mängd
beta-asarone 75.80%
calamene 3.84%
gamma-asarone 3.20%
alpha-asarone 1.32%
camphene 0.92%
beta-pinene 0.56%
asaronaldehyde 0.20%

"Distillation of 200ml of indian calamus oil at approx. 25 torr (aspirator vacuum) yields three fractions coming over at these approx. temperatures. The fraction intervals are around 5, 2.5 and 2.5 degrees.

140-145°C ~20 gram fraction with sharp smell (calamene/pinene etc.) 145-147.5°C ~40 gram fraction with aromatic smell (alpha/beta/gamma-asarone) 147.5-150°C ~140 gram fraction with aromatic smell (beta-asarone)

Redistillation of the two lower fractions yields the following fractions:

115-144°C ~21 gram, (calamene, pinene etc.) 144-147°C ~28 gram, (alpha/gamma-asarone) 147-150°C ~11 gram, (beta-asarone)

Each fraction has its own unique smell, with the first fraction being most distinct. It is also slightly more yellow than the other two. One can tell between the two other fractions after this redistillation, but not before.

The Total yield of beta-asarone is 75.5%, and of alpha/gamma-asarone 14%."

Källa: Sciencemadness

Källa 2

"Four types of A. calamus have been characterized: diploid (North America), triploid (Europe), tetraploid (East Asia, India and Japan) and hexaploid(Kashmir) (2,3). The yield of the rhizome oil can be up to 4.8 % (4). Several authors have investigated the composition of the oil of European calamus rhizomes. Mazza (5) detected 184 components in it, including 67 hydrocarbons, 35 carbonyl compounds, 56 alcohols, 8 phenols, 2 furans and 4 oxido compounds. The same author analyzed the volatile constituents in alcoholic extracts of the rhizome of calamus and detected 243 components (2). Artemjev et al. (6) reported the presence of more than 50 different compounds in the volatile fraction of CO2 extracts, including 19 unsaturated sesquiterpenes.

The major constituent of some calamus polyploids is beta-asarone. It has been found that the concentration of this compound depends very much on the ploidy of the plant. For instance, Keller and Stahl (7) determined that it was absent in diploid varieties. Yet, according to Rost and Bos (8), it constituted 96% in the oil of the tetraploid variety. The European triploid-type has been found to contain an average of 5% of beta-asarone (9,10)."

Källa: Composition of essential oil of sweet flag (Acorus calamus L.) leaves at different growing phases

Källa 3

"raw product that originated from India contained 4.4% w/w b-asarone, while that from the United States contained 0.2% w/w b-asarone. Neither sample contained detectable concentrations of a-asarone." Källa

Källa 4

"The rhizomes and leaf oils of Acorus calamus L. were analysed by GC and GC-MS; 29 and 30 constituents were identified from the rhizome and leaf oils, respectively, comprising 99.7% of each of the oils b-Asarone (83.2%) and a-asarone (9.7%) were the major constituents in the rhizome oil, while b-asarone (85.6%) and linalool (4.7%) were the major constituents in the leaf oil." Källa: Essential oil composition of Acorus calamus L. from the lower region of the Himalayas

Hälsorisker

Kalmus framkallar ofta i större doser (över 3g) okontrollerade kränkningar och illamående. Beta-asaron, som förekommer i kalmus som växer i Asien och Europa har visat sig framkalla cancer på försöksdjur. Kalmus, i stora doser, har visat sig kunna ge falskt positivt utslag på drogtester. Kalmus skall inte användas under graviditeten eller tillsammans med MAO-hämmare.

Feeding studies (rat) using the volatile oil of the Asian species has shown death, growth depression, hepatic and cardiac abnormalities, and serous effusion in abdominal and/or peritoneal cavities (Taylor et al 1967; Gross et al 1967). The LD50 for the volatile oil of the Asian species is 777 mg/kg (rat, oral), >5g/kg (guinea pig, dermal), 221 mg/kg (rat, intraperitoneal) (Opdyke 1977). The oil is generally considered to be non-irritating, but bath preparations have reportedly caused erythema and dermatitis in sensitive individuals (Opdyke 1977). Källa

Externa länkar

Erowid Calamus Vault

Erowid Experience Vaults: Calamus Main Index Tripprapporter från Erowid.

Den virtuella floran: Acorus calamus L. - Kalmus

Shenet - Kalmus

Acorus calamus - Google Bildsökning

TMA-2 from Sweet Flag Root (Acorus Calamus)

Calamus (Acorus Calamus)