modified on 29 mars 2009 at 04.37 ••• 2 246 views

Acremonium

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåller: Ergotalkaloider

Generell information

Parasitsvampsläkte som återfinns i bl.a olika gräs. Den är endofytisk (från grekiskans endon = inom, fyton = växt) vilket betyder att den lever i sin värdväxt, i detta fallet som ett trådformat mycelium som kan ses när växtens insida betraktas under ett mikroskop.

Släktet innehåller ca 100 arter.

En art som lever i Stipa robusta innehåller ergotalkaloiderna ergin (LSA), isoergin och ergonovin [1]

Externa länkar

  1. The Known and Suspected Psychoactive Ergot Alkaloids

Wikipedia (en)

Google bildsökning