modified on 29 mars 2009 at 00.16 ••• 10 043 views

Barbiturater

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Barbiturater är en äldre typ av läkemedel mot ångest, sömnproblem och epilepsi från början av 1900-talet. Barbiturater var under första hälften av 1900-talet standardpreparatet för behandling av orostillstånd och sömnlöshet. Först på 1940-talet började man lägga ner användningen av dessa till förmån för de "nya" Bensodiazepinerna.

Verkningar

Barbiturater har en rad negativa effekter, bland annat att de i höga doser hämmar andning- och hjärtverksamhet vilket i värsta fall leder till omedelbar död. Barbiturater påverkar även nedbrytning och metabolism av andra läkemedel genom att inducera leverenzym i enzymgruppen Cytokrom P450. Numera används de endast till behandling av epilepsi och till narkos som anestetikum. I mycket liten omfattning även till patienter som inte svarar på bensodiazepiner eller de moderna SSRI.

Barbiturater har samma verkningsmekanism som bensodiazepiner; de binder till en modulatorisk subenhet på GABA-receptorn vilket leder till ökat inflöde av kloridjoner när GABA binder till receptorn. Den största delen av läkemedel som innehåller barbiturater är idag olagliga i sverige.

Alla barbiturater utom fenemal (Fenobarbital) är bort plockade ur FASS. Danmark hade kvar dom förut men har nog plockat bort dom med nu.

Olika barbiturater