modified on 29 mars 2009 at 04.44 ••• 2 024 views

Betakarboliner

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Generell information

β-karboliner förkommer naturligt i vissa växter och djur och har ofta MAO-hämmande egenskaper.

Se även: Harmala, MAO-hämmare

Kemi

Strukturen hos β-karboliner liknar tryptaminer, men med etylaminkedjan kopplad till indolringen via en extra kolatom för att skapa den treringade strukturen.

Betacarbolines.png
Systematiskt namn
Trivialnamn
Kemisk formel
Smältpunkt
Kokpunkt
Molmassa
Densitet
Löslighet Läs under extrahering

Externa länkar

beta-Carboline - Wikipedia