modified on 25 april 2009 at 00.09 ••• 10 901 views

DXM

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

DXM eller Dextrometorfan (DXM, DM) är ett läkemedel som används i hostmedicin. DXM, vars kemiska summaformel är C18H25NO, har även utnyttjats som narkotika, och detta bruk har även lett till dödsfall bland missbrukare av preparatet.

En 250 mg tablett dextrometorfan(DXM) (ej Tussidyl)

Innehåll

DXM (Dextrometorfan) som läkemedel

På grund av narkotikabruk och tillhörande risker saluförs inte längre DXM-baserade preparat i Sverige. Hostmedicinen Tussidyl, med DXM som aktivt preparat, drogs in från svensk försäljning 1999. DXM-baserade preparat säljs dock fortfarande i flera andra länder, exempelvis USA. Under 2008 och 2009 har de rapporterats en hel del dödsfall relaterade till DXM.

DXM (Dextrometorfan) som narkotika

Dextromethorphan skeletal.png

DXM är en dissociativ drog, som liknar PCP och ketamin. På grund av dess kemiska struktur misstas DXM ofta för en opioid. Vid intag i berusningssyfte kan det, förutom hallucinationer, ge upphov till kramper, kräkningar, klåda, andningsstillestånd och medvetslöshet. Intag tillsammans med alkohol eller psykofarmaka ökar giftverkan och risken för dödsfall.[1] Från USA finns åtskilliga rapporter om DXM-relaterade dödsfall och hjärnskador. Dödsfall efter intag av DXM finns även rapporterat i Sverige.Dagens Nyheter 20 mars 2008: Läkare varnar för ny dödsdrog

DXM är klassat som läkemedel DXM får inte säljas i Sverige, och klassas även som narkotika efter den nya lagen som gick igenom den 7 Juli 2008.[2]


Effekter av DXM

Notera att det kan vara livsfarligt att kombinera DXM med andra preparat. Särskillt bantningspreparat, alkohol, allergimediciner, antidepressiv medicin och speciellt MAO-hämmare som i kombination med DXM kan vara dödligt. Halveringstiden i kroppen är 3 till 6 timmar.

Positiva effekter av DXM

 • Förbättrat humör, eufori
 • Skrattattacker
 • Separation av ens medvetande från kroppen (positivt om eftersökt)
 • Kreativa drömliknande upplevelser
 • Vissa känner empati, förlåtelse, varma känslor gentemot andra


Neutrala effekter av DXM

 • Förstorade pupiller
 • Visuella och auditoriska hallucinationer
 • Minskad sexuell förmåga (svårt att få orgasm)
 • Förvirring, desorientering
 • Hudkänslighet, förändrade känsel- och hudförnimmelser
 • Robot- eller zombieliknande rörelser, sk. "robo-walk"
 • Svårigheter att koordinera sina rörelser, minskad smidighet
 • Sömnlöshet
 • Rörelseagnosi
 • Förändrad avståndsuppfattning
 • Bedövning


Negativa effekter av DXM

 • Kväljningar, kräkning
 • Förvirring, yrsel
 • Klåda, Rödfläckiga hudutslag, andra allergiska reaktioner.
 • Diarré
 • Feber
 • Takykardi (hög puls)
 • Kraftigt ökad eller minskad svettutsöndring
 • Vissa känner sig avskärmade, isolerade ifrån andra
 • Vissa känner av baksmälla/depression under följande 1-2 dagar
 • Vissa beskriver en lång tids sänkning av inlärningskapaciteten efter ett högt och långvarigt intag av DXM.


Dosering av DXM

Doseringen kan vara individuell. Som med andra droger var alltid försiktig, och underdosera hellre!

 • Tröskeldos..........................Okänd
 • Milda effekter......................100 – 200 mg
 • Medelstark dos....................200 – 400 mg
 • Starka effekter....................300 – 600 mg
 • Mycket starka effekter.........600 – 1500 mg
 • Risk för hälsoproblem/dödsfall >1000 mg
 • Dödlig dos 2,500 mg – 20,000 mg


Se även


Slang för DXM

 • Dex
 • Tussin (efter ett känt coughsyrupsmärke i USA)
 • Robocop
 • Rojo
 • D(ee) velvet
 • Tripple C
 • Vitamin D

Externa länkar