modified on 5 april 2009 at 11.28 ••• 30 802 views

MDMA

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

MDMA (Metylendioximetamfetamin) tillhör gruppen hallucinogena amfetaminpreparat och syntetiserades för första gången 1912 av det tyska läkemedelsföretaget Merck. Drogen patenterades 1914, men inga planer på att marknadsföra den genomfördes och den glömdes snart bort. Under 50-talet började USA experimentera med MDMA på djur, men det var inte förrän 1965 då Alexander Shulgin syntetiserade och testade drogen på sig själv som den sakta men säkert blev alltmer känd och tillgänglig för allmänheten. År 1977 blev drogen narkotikaklassad i Storbritannien, i USA 1984 och i Sverige 1987.

Ruset kan beskrivas som överväldigande kärleksfullt. MDMA framkallar oerhört starka och intensiva känslor av tillgivenhet och närhet gentemot andra människor. Man blir extremt öppen och det är oftast väldigt svårt att ljuga.

MDMA säljs oftast i form av ecstasypiller och förknippas ofta med rejvkulturen, även om drogen idag är känd som en partydrog i vidare kretsar. Även om ecstasy för det mesta innehåller MDMA brukar de också innehålla andra kemiska droger som amfetamin, koffein, Ketamin, MDA, MDE, PMA, DXM m.fl. Det förekommer också att dessa droger marknadsförs som ecstasy.
Olika MDMA tabletter

Det råder delade meningar om MDMA´s neurotoxicitet, så här säger the godfather of MDMA Dr. Shulgin:

"Currently the balance of neurochemical and neuroanatomical evidence, and functional measures of serotonin neurons, suggests that it is imprudent to take MDMA or other ring-substituted methamphetamine derivatives without also taking neuroprotective precautions. Arguably, it is best to take MDMA infrequently and reverently or not at all - Dr Shulgin once suggested a maximum of four times a year."''

Bild på MDMA tabletter taget iTyskland.

Innehåll

MDMA-Terapi

Det har sedan många år funnits starka indicier på att MDMA fungerar som Terapihjälpmedel för att lindra besvär hos människor med posttraumatisk stress och ångest. Forskare håller på att genomföra kliniska studier om detta.

Effekter

Positiva

 • Kraftigt förbättrat humör, eufori
 • Stark vilja att kommunicera med andra
 • Ökad energi
 • Starka känslor av kärlek, förlåtelse och empati
 • Ökad medvetenhet och uppskattning av musik
 • Skarpare sinnen (smak, lukt, känsel)
 • Djupa och livsförrändrande spirituella upplevelser
 • Ett starkt begär att krama och kyssa andra

Neutrala

 • Ingen aptit
 • Visuella störningar
 • Ögondarr (nystagmus)
 • Svaga visuella hallucinationer (ovanligt)
 • Ökad puls och blodtryck (ökar i takt med doseringen)
 • Rastlöshet, nervöshet, skakningar
 • Förändingar i kroppstemperaturen
 • Ett starkt begär att inta mer MDMA när man håller på att landa (individuellt)

Negativa

 • Olämpliga och/eller oavsiktliga känslomässiga band till andra
 • En tendens att säga eller göra sådant man ångrar senare
 • Milda till extrema käkspänningar (trisma), tung- och kindtuggning, och tandgnissel (bruxia)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Förluster i korttidsminnet och förvirring
 • Muskelspänningar
 • Minskad sexuell förmåga (svårigheter att få erektion eller orgasm)
 • Ökad kroppstemperatur, hyperthermia, dvs. feberliknande kroppstempratur (drick isvatten och försök att hålla dig stilla.)
 • Hyponatremia (drick inte för mycket vatten)
 • Illamående och kräkning
 • Huvudvärk, yrsel, balanssvårigheter
 • Efter-trippkrash - ovanligt våldsam landning (individuellt)
 • Baksmälla nästa dag som kan vara i flera veckor (individuellt)
 • Mild depression och utmattning upp till en vecka efteråt (individuellt)
 • Kraftiga depressioner och/eller utmattning (ovanligt)
 • Möjlig starkt begär att repetera upplevelsen, MDMA är dock inte fysiskt beroendeframkallande
 • Kan skapa HPPD, en form av synstörning som i vissa fall blir permanent.
 • Möjliga psykologiska kriser som kräver sjukhusbesök (psykotiska episoder, kraftiga panikattacker, etc) (ovanligt)
 • Möjligen levertoxiskt (ovanligt)
 • Möjligen neurotoxiskt
 • Liten risk för dödsfall (väldigt ovanligt)

Tidskurva

Accelerationsfas 20 – 90 minuter
Platå 2 – 3 timmar
Landning 1 – 2 timmar
Eftereffekter 2 – 24 timmar

Kemi

Summaformel: C11H15NO2 Molekylmassa: 193,25 g/mol IUPAC: 2-(3,4-metylendioxyfenyl)propyl-N-metylamin
Kemi MDMA

Fribas/grundform Hydroklorid

 • Smältpunkt (°C): - 147-148
 • Kokpunkt (°C): 100-110 @0,4mmHg -
 • Övrigt: Gulaktig olja med stark lukt av amin. Ett i vatten olösligt salt, relativt lösligt i metanol tämligen olösligt i IPA. Som vänta olösligt i opolära lösningsmedel. Olösligt i aceton. Administrering: - Peroralt, nasalt, sublingualt, eller intravenöst. Sedvanlig form av intag är peroralt och nasalt.

Syntes

Det finns flera vägar till denna ytterst åtråvärda sekundära amin. Bland dessa omnämnes den enklaste och troligen mest använda:

Isomerisering av allyl-3,4-metylendioxybensen (safrol) till isopropyl-3,4-metylendioxybensen. Oxidation av isopropyl-3,4-metylendioxybensen med permyr- eller ättiksyra (framställes in situ genom att blanda 30% H2O2 och myrsyra/ättiksyra) i aceton. Produkten blir 3,4-metylendioxyfenylpropanon. Metylamin alkyleras med denna 3,4-metylendioxyfenylpropanon vilket ger schiffs-basen, eller iminen. Iminen kan reduceras med till exempel aluminiumamalgam till 3,4-metylendioxy-N-metylamfetamin MDMA.

Reaktionsstegen i numrerad ordning

 • Baskatalyserad isomerisering av alken till konjugerat ett system.
 • Per-syraoxidation av alken till keton, samt sur esterhydrolys.
 • Aminering av en keton med en primär amin.
 • Reduktion medelst amalgamiserat aluminium.

Dosering

Oral dosering av rent MDMA:

Mellan 30 och 200 mg.

 • Minsta aktiv dos: 60 mg
 • Liten dos: 80 mg
 • Stark dos: -
 • Överdos: 200 mg+

Slang

 • Ecstasy
 • E
 • Bokstäver
 • X
 • XTC
 • Adam

Externa länkar

MDMA / Ecstasy : Utopian Pharmacology

Methylenedioxymethamphetamine Wikipedia (en)

Erowid MDMA Vault

Ecstasy.org

EcstasyData.org: Ecstasy Lab Testing & Analysis Results - Ecstasy Pill Reports

MAPS - MDMA Research Information