modified on 29 mars 2009 at 02.08 ••• 15 113 views

Melatonin

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök
Melatonins kemiska struktur

Melatonin är ett hormon som finns naturligt i kroppen. Hos däggdjur produceras det av tallkottkörteln (epifysen) från tryptofan via bland annat serotonin. Mängden melatonin varierar under dygnet och påverkas av ljuset. Nivån ökar vid mörker och är som högst på natten. Hormonet har länge ansetts viktigt för att upprätthålla dygnsrytmen, något som alltmer ifrågasätts i dagens forskning. Desto mer har melatonin att göra med längre tidscykler, som periodicitet för brunstighet hos vissa däggdjur och dylikt.

Innehåll

Hälsa

Flera studier indikerar att melatonin kan mildra besvären av jetlag och sömnsvårigheter.

I kroppen verkar melatonin antioxiderande. Den antioxiderande effekten är verksam i hjärnan, vilket är mindre vanligt. En viktig orsak till den antioxiderande effekten är att melatonin är en stor molekyl vilket gör det troligt för de fria syreradikalerna att kollidera med den.

Indikationer finns på att mängden melatonin minskar hos deprimerade. Möjligen kan detta bero på att deprimerade har lägre nivåer av serotonin, vilket melatonin tillverkas av.

Studier finns som visar att melatonin kan lindra tinnitus.

I Sverige tillhandahålls melatonin som ett receptbelagt sömnmedel under namnet Circadin. I USA och Kanada säljs melatonin helt fritt, som kosttillskott.

Melatonin används över stora delen av världen och är ett av världens mest sålda tillskott. Det är effektivt mot sömnproblem, tinnitus och jet-lag. Någon risk för tillvänjning finns troligen inte.

Två studier från USA visar att tillskott med melatonin kan ha effekt mot tinnitus. I båda studierna visade det sig att melatonin gav bättre sömn och lindrade tinnitus. Forskarna tror nu att melatonin kan bli en ny effektiv behandling mot tinnitus. Melatonin är antioxiderande

Melatonin är ett kroppseget hormon med många intressanta egenskaper. För det första är melatonin kraftigt antioxiderande. Det beror i alla fall delvis på att molekylen är väldigt stor, vilket gör det troligt att fria syreradikaler ska krocka med den.

Melatonin passerar lätt genom blod-hjärna-barriären som är till för att skydda hjärnan. Melatonin verkar med andra ord antioxiderande även i hjärnan, vilket inte gäller alla antioxidanter. Melatonin styr dygnsrytmen

I kroppen är melatonin med och styr vår dygnsrytm. Det gör preparatet mycket intressant för den som flyger långt. Att åka på semester till Amerika eller Asien utan melatonin är för många det samma som att förstöra flera dagar av semestern. Med tillskott av melatonin kan man ställa om sin dygnsrytm redan på flyget med små besvär när man kommer fram. Melatonin kan hjälpa vid insomningsproblem

Melatonin har för många också god effekt vid insomningsproblem. Inte allt för många studier har gjorts när det kommer till insomningsproblem och vilka grupper som kan få en positiv effekt är svårt att avgöra. Melatonin (5-methoxy-N-acetyltryptamine).

Personer som lider av tidigt uppvaknande i samband med depressioner hör emellertid till dem som troligen kan få en god effekt. Samband finns ju mellan det tidiga uppvaknandet och kortisonproduktionen som stör metabolism och dygnsrytm, vilket melatonin kan tänkas lindra.

Alla receptbelagda sömnmedel som används allmänt (undantaget antihistaminer vilka används sällan) ger tillvänjning och beroende vid tillräckligt lång regelbunden användning. Det innebär naturligtvis inte att det bara därför är fel att använda dem, men finns andra alternativ bör dessa testas. Ger melatonin tillvänjning?

Melatonin är receptfritt, säljs i livsmedelsbutiker och på flygplatser över större delen av världen. Tiotals miljoner användare tar det varje dag. Någon indikation på beroende har trots det inte visat sig.

Melatonin är vidare en tryptamin precis som flera andra kroppsegna hormoner som bl.a. serotonin och DMT. Tryptaminerna ger generellt så vitt som är känt inte någon tillvänjning. Hur många använder melatonin?

Hur många som använder melatonin i världen har vi inte hittat några uppgifter på. I USA uppskattades 20 miljoner använda preparatet 1995. Idag uppger en del källor att antalet användare i USA snarare är 30 miljoner. Vad säger man i USA om melatonin?

I USA får melatonin säljas receptfritt. Indikationen anges i "Physicians' desk reference" (motsvarande FASS) vara "to enhance the natural sleep process". Kan man ha för låg melatonin halt?

Melatoninhalten varierar beroende av arv. Människor kan vara hög- eller lågproducenter. Melatonin är hormonet som styr människans och däggdjurens dygnsrytm. Foto: Bilden är försedd med copyright Alex Wong

Produktionen minskar vidare med åldern. Har du kommit upp i medelåldern tillverkar du ungefär hälften mot vad du gjorde som barn.

Flera typer av narkotika och mediciner påverkar halten av melatonin. Cannabis anses höja produktionen medan alkohol sänker den. Betablockerare som används mot högt blodtryck och rampfeber sänker produktionen.

Låga halter är vanliga vid kroniska smärttillstånd, depression, övervikt, hormonsjukdomar och Hortons sjukdom.

Blinda kan få en störd produktion (liksom troligen också av serotonin och DMT) eftersom de inte upplever ljus. Är melatonin farligt?

Vid tillfällig användning finns inget som tyder på att melatonin är farligt ens i kraftiga överdoseringar.

Om det finns risker vid långtidsbehandling är det ingen som vet säkert. Ett bra råd är att inte använda melatonin längre än en månad i taget. Melatonin har nu används under mycket lång tid av väldigt många och några allvarliga generella risker har inte noterats, men å andra sidan känner vi inte till någon stor studie som specifikt tittat efter dem heller. Använd aldrig melatonin om du har epilepsi eller löper ökad risk för kramper

Lancet publicerade en undersökning där barn med neurologiska störningar fick melatonin för att förbättra sömnen. Flera av barnen fick bättre sömn. Ett allvarligt problem var emellertid att de barn som hade epilepsi fick fler kramper.

Ett bra råd är att aldrig använda melatonin om man har epilepsi eller riskerar att drabbas av kramper av andra skäl. Hur är det med MAO-hämmare?

MAO-hämmare (t.ex. läkemedlet Aurorix) ska aldrig kombineras med tillskott av monoaminer vilket inkluderar melatonin. MAO-hämmare stör ut enzymer i hjärnan som är ansvariga för att bryta ner monoaminer. Dosera melatonin vettigt

Tillskott med melatonin innehåller ofta väldigt höga doser. Studier som gjorts visar emellertid att melatonin har god effekt vid låga doser. Att börja på 0,3 mg melatonin är inte för litet.

Läkemedelsverket uppget dessutom att en dos 0,5 - 1,0 mg melatonin ger plasmanivåer jämförbara med de kroppsegna, vilket också pekar på att ungefär 0,3 mg kan vara en vettig dos att börja med.

Dela därför hellre de tabletter som säljs och börja på en låg dos. Du kan seda prova dig fram till rätt nivå.

I en av studierna kring tinnitus gavs 3 mg melatonin, men det bör för många vara en onödigt hög dos. Effekten mot insomningsproblem kan vidare utebli vid höga doser för att istället försämra insomningen. Varför säljs inte melatonin i Sverige?

I större delen av världen säljs melatonin på flygplatser, hälsokostbutiker, receptfritt på apotek och i vanliga butiker. Några biverkningar värre än i Sverige receptfria läkemedel är okända.

Melatonin är inte ett preparat som går att patentera. Intresset hos läkemedelsföretagen för att ta fram produkter och informera läkarna är därför obefintligt. Det kommer därför få studier kring preparatet.

Tidigare såldes melatonin även i Sverige i hälsokostbutikerna. Det satte emellertid Läkemedelsverket stopp för. Melatonin kan numera i Sverige bara säljas lagligt av Apoteket AB mot recept.

Det är svårt att kritisera Läkemedelsverket för sitt beslut. Det har ju beslutats att Läkemedelsverket ska arbeta på det här sättet. Däremot kan det mycket väl vara så att samhället i helhet förlorar på att melatonin inte är tillgängligt längre. Förskrivning av narkotika kan tänkas öka samt de högst problematiska biverkningarna av tillfälliga och kroniska sömnproblem. Dessutom stödjs indirekt inte bara seriösa Internetapotek utan även oseriösa.

En möjlighet inför framtiden kunde emellertid vara att fler studier görs och att melatonin sedan kan säljas receptfritt. Här borde Läkemedelsverket driva på. Läkemedelsverket har också efterlyst fler studier. I Sverige finns någon inneboende ovilja mot preparat som hjälper mot sömnproblem, men det är så oerhört många personer som lider av det idag att ett effektivt receptfritt läkemedel behövs. Kan melatonin förskrivas av läkare?

Melatonin kan förskrivas av åtminstone vissa läkare (konsultera länken till Läkemedelsverket för mer information). Det är en möjlighet framför allt för att korrigera jetlag. Diskutera möjligheten att få det förskrivet med din läkare.

För all förskrivning av melatonin gäller att det ska godkännas av Läkemedelsverket. Läkemedelsverkets motivation för detta finns på deras hemsida. Någon faktiskt incident där någon upplevt ett obehag av melatonin redovisar Läkemedelsverket inte. Går det att köpa melatonin ändå?

Även om melatonin i Sverige bara kan köpas mot recept säljs det på Internet. Antalet personer som regelbundet köper melatonin på detta sätt eller vid resor utomlands är troligen mycket högt.

Väljer du att köpa melatonin från Internet så välj ett stort välkänt Internetapotek. Melatonin säljs hos flera stora seriösa Internetapotek i USA och flera EU-länder.

Inget hindrar dig från att informera din läkare om att du tar melatonin och be om uppföljande hälsoundersökning.

Melatonin är inte narkotikaklassat. Vad ska jag göra om jag får god effekt?

Ett helt annat problem är om man haft sömnproblem under lång tid och faktiskt får god effekt av melatonin som man köpt t.ex. i USA eller nästan vilket annat land som helst. I detta fall ska du undersöka möjligheten att få det utskrivet i Sverige även om möjligheterna troligen är mycket små att få det utskrivet. Läs mer:

   * Licensläkemedel. Melatonin är numera ett licensläkemedel. Läkemedelsverket.
   * Förskrivning av melatonin - ett exempel på irrationell läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket menar att läkarna skriver ut melatonin fel. Läkemedelsverket.
   * Sömnproblem / Om sömn och sömnproblem. Bra artikel från Sjukvårdsrådgivningen om sömnproblem. Underskatta inte de enkla tipsen. Det kan ta lång tid för dom att börja fungera, men dom är också viktiga för att sömnproblem inte ska komma tillbaka. Läkemedelsverket.
   * Förskrivning ex tempore av melatonin ersätts av licensförskrivning. Läkemedelsverket informerar om melatonin. Läkemedelsverket.
   * Sheldon SH. Pro-convulsant effecs of oral melatonin in neurologically disabled children. Lancet 1998;351:1254
   * Physicians´ desk reference (PDR), 1999, s. 3242.
   * Brown GM. Melatonin in psychiatric and sleep disorders. Therapeutic implications. Pharmacology and Pathophysiology 1995;3:209-26.
   * Petrie K, Dawson AG, Thompson L et al. A double-blind trial of melatonin as treatment for jet lag in international cabin crew. Biological Psychiatry 1993; 33:526-30.
   * Claustrat B, Brun J, David M et al. Melatonin and jet lag: Confirmatory result using a simplified protocol. Biological Psychiatry 1992;32:705-11.


Varningar

Få eller inga studier av långtidseffekterna finns.

Få eller inga studier finns som pekar på risker med melatonin med några undantag. Om man lider av epilepsi eller en ökad risk för kramper, exempelvis på grund av annan läkemedelsbehandling, ska man aldrig ta tillskott med melatonin.

Melatonin och droger

Alkohol är välkänt för att minska produktionen av melatonin. Alkoholmissbruk kan därför försämra sömnen. Flera vanliga typer av narkotika påverkar melatoninproduktionen. I många fall minskar produktionen, men det motsatta gäller i vissa fall.

Melatonin i naturen

Melatonin kan möjligen förklara brunstighet hos till exempel björn och älg. En ökad halt melatonin på hösten har påvisats.

Hos växter kan ämnen liknande eller identiska med hormoner hos människor ofta hittas. En studie har visat att melatonin kan hittas hos vissa sorters druvor. Bekräftande studier saknas ännu.

Se även

Externa länkar