modified on 29 mars 2009 at 06.47 ••• 2 409 views

Metabolit

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Generell information

Metabolit är detsamma som nedbrytningsprodukt. Ordet kommer från metabolism, ämnesomsättning, vilket är den term som används för att beskriva till exempel människokroppens kemiska omvandligar av ämnen.

Enzymer i kroppen förändrar molekylen genom att exempelvis oxidera, tillföra hydroxylgrupper eller på andra sätt bryta ner den så den blir vattenlöslig och kan föras ut ur kroppen med till exempel urinen, samt ofta mindre biologiskt aktiv.

Metaboliter är ofta det som man letar efter när man gör drogtester. Ofta är metaboliterna inaktiva, men aktiva metaboliter förekommer. I vissa fall är det metaboliterna av droger man stoppat i sig som ger effekten. I dessa fall måste molekylen omvandlas i kroppen för att bli aktiv. En sådan substans kallas ofta för prodrug.

Läs även