modified on 5 april 2009 at 11.28 ••• 8 659 views

Metamfetamin

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Metamfetamin tas ofta oralt. Det kan bli svalt, snusat, rökt, upplöst i vatten och injicerat (det kan även bli injicerat utan att först lösas upp), infört rektalt eller genom urinröret. Som med alla andra beroendeframkallande droger är risken för att ett beroende skapas större om det förs in med en metod som gör att koncentrationen av drogen i blodet att ökar snabbt (man tror att det beror på att den ögonblickliga kicken blir större). Rökning är den snabbast vägen eftersom blodet med drogen når hjärnan snabbast. Efter rökning kommer injicering, snusning, analt införande och oralt.

När man "röker" metamfetamin menar man oftast att man hettar upp det för att skapa ångor - inte att bränna det och inandas röken, som med tobak. Det röks ofta i glaspipor eller i aluminiumfolie. Metoden är också känd som att "jaga den vita draken" (jämför med heroin som helt enkelt är känt som att "jaga draken").