modified on 28 februari 2009 at 20.47 ••• 13 879 views

Metylfenidat

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Metylfenidat är en medicin väldigt lik amfetamin som ges för att lugna patienter med ADHD.

Ritalin tabletter

Metylfenidat varar kortare tid om det tas i russyfte och känns lite mjukare.Vanligt amfetamin har också skrivits ut mot ADHD, men det är ovanligt nu när Concerta finns med i Fass. Concerta är depottabletter vilket betyder att du får ett massa jobb med att krossa fram tjacket ur dem. Ritalin är rent metylfenidat. Amfetamin, dexamfetamin och metamamfetamin används också många länder mot ADHD, så det kan gälla att hålla utkik då du reser.


Innehåll

Medicinskt bruk

Farmakologisk behandling är ett alternativ vid behandling av ADHD då man använder flera olika behandlingsformer. Även om stimulantia (metylfenidat, amfetamin, dexamfetamin, metamina) är det som brukar användas, så har anti-depressiva mediciner också positiva effekter vid behandling av ADHD.

Metylfenidat är det mest använda preparatet i farmakologisk behandling av ADHD. Namn på mediciner med metylfenidat är Ritalin, Ritalin-SR, Ritalin LA eller Concerta och Metadate. Det finns också en del allmänna mediciner med metylfenidat (Equasym, Medikinet). Metylfenidat är en stimulant för det centrala nervsystemet.

För att uppnå positiva effekter för ADHD-patienter är målet för medicineringen dopaminsystemet i hjärnan. Det viktigaste neurobiologiska problemet vid ADHD kan förklaras som en felfunktion i transportsystemet för dopamin. Dessa transporter är ansvariga för återupptagningen av dopamin från det synaptiska mellanrummet in i nervcellerna. Om aktiviteten (eller antalet transportörer) är för hög är dopaminnivån för låg.

Test mot Placebo

516 barn, 6-16 år gamla, med ADHD randomiserades att behandlas antigen med atomoxetin, metylfenidat eller placebo under sex veckor. Max dos var 54 mg för metylfenidat och 1.8 mg/kg för atomoxetin. Efter sex veckor ändrade man behandling så att patienter som behandlats med metylfenidat nu fick atomoxetin.

Svarsfrekvensen var bättre för både atomoxetin (45 %) och metylfenidat (56 %) än placebo (24 %) men svarsfrekvensen var bäst för metylfenidat.

Dessa resultat stödjer metylfenidat som förstahandsbehandling pga dess överlägsna effekt. Eftersom metyfenidat använts under årtionden så känner man till dess långtidseffekter på tillväxt och utveckling. Om metylfenidat inte har önskvärd behandlingseffekt så kan man prova med annan behandling, helst dexamfetamin som också använts i årtionden innan man provar med atomoxetin, skriver Barbara Geller, MD, Psykiatriprofessor vid Washington University, St. Louis

Kemi

Metyl-2-fenyl-2-(2-piperidyl)etanoat

Methylphen

Varumärken

 • Concerta®, Janssen-Cilag
 • Concerta®, IVAX Scandinavia
 • Concerta, Medartuum
 • Concerta, Orifarm
 • Concerta, Paranova
 • Equasym Depot, UCB Nordic
 • Equasym, UCB Nordic
 • Medikinet, Pharmacuro
 • Ritalin®, Novartis
 • Ritalin, Medartuum
 • Ritalin, Orifarm