modified on 29 mars 2009 at 02.20 ••• 18 134 views

Nikotin

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Nikotin är ett beroendeframkallande kemiskt ämne, uppiggande i mindre doser, giftigt i större doser. Förekommer i tobak och är den viktigaste anledningen till att det är så svårt att sluta röka och snusa.

Nikotin (L-3-(1-Metyl-pyrrolidin-2-yl)-pyridin) är en Alkaloid som återfinns i potatisväxter, främst i Tobaksplantan Nicotiana rustica eller Nicotiana tabacum men också i lägre doser i tomater och potatis. Nikotin finns även tillsammans med Kokain i Kokabusken.

Innehåll

Historia

Nikotinet fick sitt namn efter den franske ambassadören i Portugal, Jean Nicot, vilken i mitten av 1500-talet introducerade luktsnuset vid det franska hovet.
Nikotin isolerades för första gången 1828 av de tysk kemisterna Posselt och Reimann. Dess empiriska formel beskrevs av 1843 av Melsens, 1893 upptäcktes dess struktur av Adolf Pinner och syntetiserades första gången 1904 av A. Pictet och Crepieux.


Växter som innehåller Nikotin

 • Apium graveolens Selleri
 • Asclepias syriaca Sidenört
 • Atropa bella-donna Belladonna Blad
 • Cannabis sativa Hampa
 • Carica Papaya Melonträd Blad
 • Datura stramonium Spikklubba
 • Equisetum arvense Åkerfräken Skott
 • Juglans regia Valnöt Blad
 • Lycopodium clavatum Mattlummer Pollen
 • Nicotiana glauca Blåtobak Blad
 • Nicotiana rustica Bondtobak Blad
 • Nicotiana tabacum Virginiatobak Blad
 • Solanum tuberosum Potatis knöl
 • Urtica dioeca Brännässla
 • Withania somnifera Withania Rot

Extrahera Nikotin ur tobak

Att få nikotin från tobak, du måste suga din torkade tobaksbladen i vatten för att producera en "Vattenextrakt". Sedan mix som Vattenextrakt med slaked kalk (kalciumhydroxid). Därefter blandas destillatet med oxalsyra. Då koncentreras det till en sockerlag. Sedan mix som sockerlag med en del kali (kaliumhydroxid). Sedan destillera det en gång i en atmosfär av strömmande difenyleter och väte.

Allt mer nikotin i USA-cigaretter

MASSACHUSETTS Nikotinhalten i amerikanska cigaretter som rökaren får i sig ökade i snitt med tio procent mellan 1998-2004. Det avslöjas i en rapport från folkhälsodepartementet i Massachusetts.

Att tobaksbolag höjer halten av nikotin, det beroendeframkallande giftet i cigaretten, upprör många.
- Vi vill att hälso- och sjukvårdspersonal ska känna till att rökare får i sig mer nikotin än förr och att de därför kan behöva mer hjälp för att kunna sluta, säger Paul Cote vid Massachusetts folkhälsodepartement i ett pressmeddelande citerat av Tobaksfakta.

Massachusetts är en av tre amerikanska delstater där tobaksindustrin årligen måste informera myndigheterna om nikotinhalten i sina produkter I Massachusetts inleddes rapporteringen 1998 och uppgifter finns nu analyserade sex år framåt.
En ökning av nikotinhalten kan noteras för alla de 179 cigarettmärken som kontrollerades år 2004. I genomsnitt var ökningen tio procent, men ett populärt mentholmärke som Kool hade försetts med 20 procent mer nikotin.
Ingen större skillnad i nikotinhalt var det oavsett om märken kallades ”light”, ”ultra light”, ”medium”, eller ”full flavoured”, rapporterar Tobaksfakta .

Trots smyghöjning av nikotinet så minskar rökningen i USA. Ifjol såldes 378 miljarder cigaretter där, vilket är det minsta på 50 år. Toppnivån var 1981 då 640 miljarder cigaretter såldes i USA.

Inom Europeiska unionen är tobaksbolag och importörer skyldiga att rapportera innehållet i produkterna, som även ska anges på förpackningen. Cigaretter i EU får innehålla högst 1 milligram nikotin och max 10 mg tjära och kolmonoxid. I Sverige är det Statens Folkhälsoinstitut som sköter produkttillsynen. Man har inte undersökt om nikotinhalterna höjts även här, men det anses mindre troligt eftersom det finns ett takvärde.

Källa: Drugnews/SL


Nikotin under hjärnans tillväxtperiod ger bestående men

Nyfödda möss som utsätts för nikotin får problem med minne och inlärning när de blir vuxna. De blir också känsligare för låga doser av nikotin och andra giftiga ämnen. Emma Ankarberg visar i sin avhandling att känslighet för vissa ämnen hos vuxna kan ha förvärvats under en kritisk period under hjärnutvecklingen via exponering för nikotin.

Emma Ankarberg
Neurotoxic Effects of Nicotine During Neonatal Brain Development: Critical Period and Adult Susceptibility
ISBN: 91-554-5800-9


Abstract

Hos många däggdjur har hjärnan flera känsliga utvecklingsperioder när störningar och skador kan orsakas av giftiga ämnen. Emma Ankarberg har i sin avhandling koncentrerat sig på den period när hjärnan växer som snabbast och då många av hjärnans kommunikationssystem utvecklas. Denna period inträffar hos möss direkt efter födseln och pågår fram till ungefär 4 veckors ålder. Hos människa påbörjas den snabba hjärntillväxten under de tre sista månaderna av graviditeten och pågår fram till cirka 2 års ålder.

I avhandlingen visas att det finns en period under nyföddhetsperioden då bestående förändringar kan framkallas hos musungar som har exponeras för mycket låga doser av nikotin. Möss som exponerats för nikotin under denna period reagerar helt annorlunda när de som vuxna åter blir exponerade för nikotin. Istället för att som normala möss reagera med hyperaktivitet som svar på en låg dos nikotin, blir de mindre aktiva än normalt.
De nikotinexponerade mössen har svårare att lära sig och minnas ju äldre de blir. Denna tidiga exponering för nikotin leder också till att en speciell typ av nikotina receptorer i hjärnan saknas, helt eller delvis.
Avhandlingen visar också att de möss som får nikotin som nyfödda blir som vuxna känsligare för låga doser av olika giftiga ämnen, som till exempel bromerade flamskyddsmedel. Även känsligheten för nikotin och bekämpningsmedel ökar i vuxen ålder. Normalt ger inte dessa ämnen några effekter på vuxna möss vid de använda doserna. Möss som fått nikotin under nyföddhetsperioden reagerar annorlunda för dessa ämnen. De blir sämre på att ta till sig ny information i beteendetester, och denna oförmåga förvärras med tiden.
Resultaten visar att känslighet för vissa ämnen hos vuxna inte behöver vara en nedärvd egenskap, utan lika gärna kan ha förvärvats under en kritisk period under hjärnutvecklingen via exponering för nikotin. Om resultaten i avhandlingen är överförbara till människan går inte att utesluta.

Avhandlingen kan läsas på: http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=3770

Författare: Emma Ankarberg
Avhandlingens titel: Neurotoxic Effects of Nicotine During Neonatal Brain Development: Critical Period and Adult Susceptibility

VAD VET VI OM NIKOTIN


Referat från ”Nikotin - Från receptorer till praktiskt arbete”, en studiedag om tobak
20.10.98, Centrum för tobaksprevention.
Ingrid Eckerman, Folkhälsoläkare, Nacka primärvård
Att tobaksröken innehåller en mängd giftiga ämnen vet de flesta. Det är dessa som orsakar de
flesta skadorna hos rökarna. Men vad har nikotinet för roll?
När jag gick på kemikum fick jag lära mig om muskarinliknande effekter och nikotinliknande
effekter. Nikotin och muskarin användes i den tidiga forskningen beträffande nervsystemet.
Vi har två sorters receptorer, som reagerar på det ena eller det andra av dessa ämnen. Jag
borde förstått att nikotin har verkningar på halva kroppen – men jag hade länge sedan glömt
bort dessa begrepp.
Nikotinreceptorerna är oselektiva, och de finns strödda på många ställen i hjärnan på olika
nivåer. Vissa finns i hjärta-kärl respektive muskler. Muskarinreceptorerna är samlade centralt
i hjärnan. Acetylcholin är en signalsubstans med minnesfunktion. Man tror att det kan finnas
ett beroendeminne.
Under fosterstadiet har vi många nikotinreceptorer som förändras och utvecklas. Det finns
ingen säker skillnad mellan barn till rökande resp. icke rökande mor. Hos råtta minskar antalet
nikotinreceptorer efter födseln. Det finns misstankar men inga direkta bevis för att
nikotinexponering påverkar fostret.
Antalet nikotinreceptorer minskar i antal fr.a. från femtioårsåldern. Möjligen har vi
överkapacitet från början. När nikotinberoende möss blir abstinenta så ökar antalet receptorer.
Men de som har få receptorer får inte så mycket abstinenssymtom. Är det därför det är lättare
att sluta när man är lite äldre?
När man röker startar en kaskad av händelser i hjärna och kropp. Många signalsubstanser och
hormonsystem påverkas. Effekten ökar om nikotin tillförs upprepade gånger. Det är
inte lätt bli nikotinist genom kontinuerlig tillförsel. Snabbare tillslag ger större
tillvänjningsrisk. Rökning ger troligen maximal beroendeframkallande effekt beträffande
nikotin.
I hjärnan finns ett belöningssystemet som är fundamentalt för hela vår existens. . Nikotin
simulerar belöningssystemet, förstärker belöningen, genom att effekten av dopaminerga
cellers aktivitet förbättras. Genom receptorena i prefrontala cortex stimuleras de s.k. kognitiva
funktionerna: riktad uppmärksamhet, koncentrationsförmåga, korttidsminne,
inlärningsförmåga och förmågan att fatta beslut. Även känsloliv och motivation, t.ex.
förmågan till social funktion och ”maternal behaviour” styrs via dopamin. Stressade chefer
med många beslut att fatta har svårt att sluta röka. Hos personer med depression, demens eller
schizofreni är de kognitiva funktionerna nedsatta och kan stimuleras av nikotin.


Sambandet mellan nikotin och alkohol – en angreppspunkt för nya läkemedel mot alkoholberoende? Utskrift E-post
2008-04-22
Det finns en välkänd koppling mellan rökning och alkoholism. En rökare löper tio gånger högre risk att bli alkoholist än en icke-rökare och nikotinberoende individer lider ofta av ett svårare alkoholberoende. Hjärnfondstipendiat Elin Löf, skriver om sambandet mellan alkohol- och nikotinberoende. Hon forskar på beroendeenheten vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet.

Sambandet mellan alkohol- och nikotinberoende tycks inte enbart bero på sociala faktorer såsom ”feströkning”. Försöksråttor som vid fritt val mellan alkohol och vatten föredrar att dricka vatten, övergår till att välja alkohol om de behandlas med nikotin. Alltså tycks det även finnas biologiska orsaker till varför alkohol och nikotin ofta missbrukas tillsammans.

Ladda hem hela artikeln som PDF: http://medicinskaccess.se/images/arkiv/3_2008/sambandet_mellan_nikotin_och_alkohol.pdf

Av: Elin Löf


Kemi

Nikotin är en Hygroskopisk, oljig vätska som är löslig i vatten. Som en kvävehaltig bas bildar nikotin salter som oftast är fast och vattenlösliga. Nikotin tränger lätt genom huden.

Medicinsk påverkan

Vid rökning liksom vid snusning absorberas nikotinet snabbt i lungorna eller genom munSlemhinnan. Nikotinet är en psykoaktiv drog som binds till specifika receptorer i hjärnan. Noradrenalin, som verkar stimulerande, frisätts, vilket gör att välbefinnandet ökar och man känner sig bättre till mods. Nikotinet påverkar också perifera neuron (nervceller) i hjärta, blodkärl, andningsvägar och skelettmuskulatur. Med andra ord stimuleras det sympatiska nervsystemet; puls och blodtryck stiger.

Nikotintuggumin

Nikotin Tuggummi, Nicotinell

 • Kostar 64kr per paket.
 • Nikotin Tuggummi, Nicotinell
 • Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits
 • 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi


Vad används Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits för?

Nicotinell medicinska tuggummin innehåller nikotin. Vid tuggning avges nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. När man röker vänjer sig kroppen vid nikotin. När man sedan slutar röka drabbas man av olika slags obehag, s.k. abstinensbesvär. Nikotinet lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär, och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta eller underlättar rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.

Nicotinell skall inte användas av personer under 18 år utan rekommendation från läkare.


Använd inte Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits:
• vid överkänslighet mot något av de ingående ämnena i tuggummit

Nicotinell ska inte användas av icke-rökare.


Var särskilt försiktig med Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits:
• Tala med Din läkare om Du har högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, om Du nyligen haft hjärtinfarkt eller slaganfall, om Du har magsår, sår i tolvfingertarm, hög produktion av sköldkörtelhormon, binjuretumör (feokromocytom), diabetes eller nedsatt njur- och/eller leverfunktion. Vid dessa tillstånd är det inte säkert att det är lämpligt att Du använder Nicotinell.
• Tuggummit kan fastna i tandproteser och tandbryggor och i enstaka fall förorsaka skador på dessa. Personer som har tandproteser eller bryggor rekommenderas därför att använda andra former av nikotinersättningsmedel än tuggummin.
• Rök aldrig samtidigt som Du använder Nicotinell, eftersom Du då kan få i Dig så höga halter nikotin att Du mår dåligt.

Användning av andra läkemedel

Det är inte känt att Nicotinell skulle påverka eller påverkas av intag av andra läkemedel. Däremot kan effekten av vissa läkemedel påverkas av att du slutar röka. Tala därför om för Din läkare eller apotekspersonal vilka läkemedel Du använder, även receptfria sådana, och att Du håller på att sluta röka. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin, takrin olanzapin eller klozapin.

Användning av Nicotinell medicinska tuggummin med mat och dryck
Syrliga drycker (t.ex. kaffe och läskedrycker) påverkar upptaget av nikotin i munhålan. För att försäkra Dig om bästa effekt, bör Du därför undvika dessa drycker ca 15 minuter före användning av Nicotinell tuggummi.

Graviditet och amning

Fostret påverkas av nikotin. Använd därför inte Nicotinell under graviditet annat än på bestämd ordination av Din läkare.

Nikotin går över i modersmjölk och risk finns att ett barn som ammas påverkas. Använd därför inte Nicotinell under amning annat än på bestämd ordination av Din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner
Nicotinell har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner, när man använder Nicotinell enligt doseringsanvisningarna.

Viktig information om några innehållsämnen i Nicotinell medicinska tuggummin
Ett tuggummi innehåller 0,2 g sorbitol som omvandlas till 0,04 g fruktos i kroppen.
Personer som lider av fruktsockerintolerans (sällsynt, ärftligt tillstånd) bör kontakta läkare innan de använder Nicotinell tuggummin.
Tuggummit innehåller butylhydroxitoluen vilket kan ge irritation på munslemhinnan.

Ett tuggummi innehåller 11,5 mg natrium.

Kalorivärdet för ett tuggummi är ca 1 kcal.


Doseringsanvisning Nikotintuggumin

Tuggummistyrka skall väljas med utgångspunkt från Ditt nikotinberoende. Vid starkt beroende eller om Du tidigare misslyckats med att sluta röka efter att ha använt 2 mg tuggummi, bör 4 mg användas. I övriga fall skall 2 mg användas.