modified on 29 mars 2009 at 04.35 ••• 3 851 views

2C-E

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

2C-E tillhör den kemiska gruppen fenetylaminer. Någon omfattande forskning kring substansen har ej skett, och därmed kan den även Categoryseras som en RC (Research chemical).

Förbjuden i Sverige enligt förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Effekter

Effekterna skiljer sig från person till person. Alla nedskrivna effekter behöver ej förekomma under varje intag av denna substans.

 • Början : 20 - 90 minuter
 • Varaktighet : 6 - 10 timmar
 • Efter effekter : 2 - 6 timmar

POSITIVA

 • Känsla av välmående (förhöjd skärpa exakthet i sinnesintryck, känsla av "inner peace")
 • Ökad energi
 • Kreativt och associativt tänkande
 • Förhöjt medvetande/medvetenhet
 • Uppskattning av musik
 • Insikter i personliga problem
 • Djupgående livsförändrande spirituella upplevelser

NEUTRALA

 • Visuella mönster, klarare och starkare färger. Hallucinationer, både CEV och OEV
 • Genomgående förändring i medvetandet
 • Utvidgade pupilrar
 • Svårt att fokusera, rastlöshet
 • Förändrad tidsuppfattning
 • Förhöjd kroppstemperatur
 • Förhöjd puls

NEGATIVA

 • Spänningar och stelhet i muskler
 • Käkspänningar
 • Svettningar
 • Illamående och kräkningar
 • Yrsel och förvirring
 • Överkänslighet till musik och och ljud
 • Paranoia, panik
 • Oönskade livsförändrande spirituella upplevelser
 • Svårt att koppla samman upplevelserna

Dosering

Effekterna varierar från tillfälle till tillfälle och person till person. Därför bör man själv mäta upp en dos som passar bra. Dessa doseringsanvisningar är endast riktlinjer baserade på andras erfarenheter.

Grad av påverkan Oral admin. Nasal admin.
Tröskeldos 2 - 5 Mg 1 Mg
Låg dos 5 - 10 Mg 1 - 3 Mg
Medel dos 10 - 15 Mg 3 - 7 MG
Stark dos 15 - 25 Mg 6 - 10 Mg
LD50  ?  ?

Kemi

2C-E.png
Systematiskt namn 2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine (en)
Trivialnamn 2C-E
Kemisk formel C12H19NO2
Smältpunkt
Kokpunkt
Molmassa 209.28 g/mol
Densitet
Löslighet Läs under extrahering

Externa länkar