modified on 29 mars 2009 at 06.45 ••• 3 274 views

Hälsofarliga varor

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

De senaste åren har det blivit populärt att förbjuda substanser genom att lägga dem under lagen om hälsofarliga varor istället för narkotikaklassade droger.

Hälsofarliga varor får inte:

 1. Införas till landet,
 2. Överlåtas,
 3. Framställas,
 4. Förvärvas i överlåtelsesyfte,
 5. Bjudas ut till försäljning, eller
 6. Innehas.

Punkt 1 kan ge böter eller fängelse i högst två år. Straffet för punkt 2-6 är böter eller fängelse i högst ett år.

Källa: (1)

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förteckning över varor som skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor:

 • N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
 • 1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
 • N-bensylpiperazin
 • 5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MEO-DMT)
 • 5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)
 • 5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)
 • alfa-metyltryptamin (AMT)
 • 2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)
 • 2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)
 • 2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)
 • 2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)
 • 4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)
 • 4-hydroxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-HO-DIPT)
 • gammabutyrolakton (GBL)
 • 1,4-butandiol (1,4-BD)
 • 3,4-metylendioximetkatinon (Metylon)
 • 4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)
 • 4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)
 • 4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)
 • 4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)
 • 1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)
 • Salvinorin A
 • Alla delar av växten Salvia Divinorum från vilka Salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer.

Salter av ämnena när sådana kan förekomma. Förordning (2007:600).

Källa: (2)

Externa länkar

(1) Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

(2) Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor