modified on 29 mars 2009 at 04.36 ••• 3 101 views

4-AcO-DIPT

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök


Innehåll

Generell information

4-Acetoxi-DIPT tillhör gruppen tryptaminer och klassificieras som en RC (Research chemical) då ingen omfattande forskning har skett om substansen.

Förbjuden i Sverige enligt förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Effekter

Dessa effekter är baserade på fallbeskrivningar av människor som själva har administrerat substansen.

Dosering

Doseringen är baserad på folks egna erfarenheter och Erowids doseringsanvisningar. Vilken dos som anses vettig kan skifta från person till person.

Oralt

  • Låg: 5 - 15 Mg
  • Mellan: 15 - 30 Mg
  • Hög: 25 - 40 Mg

Kemi

4-AcO-DIPT.png
Systematiskt namn 4-acetoxy-N,N-diisopropyltryptamine
Trivialnamn 4-AcO-DIPT (4-Acetoxy-DiPT)
Kemisk formel C18H26N2O2
Smältpunkt
Kokpunkt
Molmassa 302,41 g/mol
Densitet
Löslighet Läs under extrahering

Externa länkar