modified on 28 mars 2009 at 23.46 ••• 2 955 views

Aldosteron

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Aldosteron

Aldosteron är en steroidhormon som ingår i kroppens system för reglering av blodtryck och vätskebalans. Aldosteron utsöndras från binjurebarken som svar på höjda plasmanivåer av angiotensin samt stimulering från sympatiska nervsystemet. Aldosteron verkar genom att öka återupptaget av natriumjoner från urinen i njurarna, vilket i sin tur ökar blodvolymen, och därmed det totala blodtrycket, genom osmos.


Steroider redigera 
Förstadier Squalen | Lanosterol
Vanliga Kolesterol | Pregnenolon | 17-hydroxipregnenolon | DHEA | Androstenedion | Androstanediol
Östrogen Östradiol | Östriol | Östrogen
Androgen Testosteron | Dihydrotestosteron | Androsteron
Progestagener Progesteron | 17-Hydroxiprogesteron | Progestin
Glukokortikoider Prednison
Mineralkortikoider Aldosteron
Fytosteroler Stigmasterol | Brassicasterol
Ergosteroler Ergosterol | Ergokalciferol