modified on 29 mars 2009 at 02.58 ••• 9 221 views

Testosteron

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök
Testosteronets strukturformel.

Testosteron, kemiskt namn 17β-hydroxiandrost-4-en-3-on, är den viktigaste av androgenerna, de manliga könshormonerna. Testosteron utsöndras i testiklarna hos män, och i äggstockarna hos kvinnor. Testosteron är originalet till de syntetiska anabola steroiderna. Hormonet har betydelse för hälsa och välbefinnande hos både män och kvinnor, genom sin påverkan på bland annat könsdrift, immunförsvar och skelett.

Under fosterutvecklingen har hormonet en central roll för utveckling av manligt kön. Under den manliga puberteten frisätts hormonet i väsentligt större mängd. Hypofysen skickar ut förstadier till hormonet till testiklarna, där det omvandlas till testosteron. Testosteronet styr såväl den manliga könsmognaden som de sekundära manliga karaktärsdragen, såsom djupare röst och större muskelmassa.

Innehåll

Tillverkning av testosteron

Liksom övriga steroidhormoner tillverkas testosteron genom en lång kedja reaktioner, som utgår från kolesterol. Den största syntesen av kolesterol sker i testiklarna hos män, men mindre mängder testosteron syntetiseras även i mindre kvantiteter av theca-cellerna i kvinnors äggstockar, av moderkakan och av området zona reticulosa i binjurebarken hos bägge könen.

I testiklarna produceras testosteron av leydig-celler, och har där direkt påverkan på spermatogenesen - tillverkningen av spermier. Testosteron färdas även via blodet till olika målvävnader. I blodet är det till stor del bundet till ett särskilt transportprotein, SHBG (sex hormone binding globulin, könshormonbindande globulin).

Testosteronets effekter hos människa

Androgener slår i allmänhet på proteinsyntesen och tillväxten av de vävnader som har androgenreceptorer. Testosteronets effekter kan delas in i viriliserande och anabola, även om den uppdelningen är något konstgjord eftersom många av effekterna är både och. Till de anabola effekterna hör tillväxt av muskelmassa och styrka, och stimulering av längdtillväxt och mognad av den unga benstommen. Till de viriliserande effekterna hör utveckling av de manliga könsorganen, särskilt penis och bildningen av pungen under fosterutvecklingen. Hit räknas också förändringar under puberteten såsom att rösten blir djupare, skäggväxt och hårväxt på bröstet. De sistnämnda räknas till manliga sekundära könskarakteristika.

Testosteron orsakar att rösten sjunker under puberteten hos bägge könen. Testosteronets effekter kan även klassificeras efter vid vilken ålder de inträffar. De flesta testosteroneffekter efter födseln är beroende på nivåerna av testosteron i blodet.

De flesta androgena effekter hos fostret inträffar mellan sjunde och tolfte havandeskapsveckan.

 • Allmän virilisering (fostret växer ihop vid mittlinjen, urinröret kommer att mynna ut i penis istället för i perineum, pungen formas, penis växer till)
 • Prostata och sädesblåsor utvecklas

De androgena effekterna hos spädbarn är de vi vet minst om. Under ett manligt spädbarns första veckor stiger testosteronnivåerna till de höga nivåer som senare inträder under puberteten, och blir kvar där i några månader. Vid 4-6 månaders ålder är dock nivåerna åter nere till de knappt märkbara småbarnsnivåerna. Vilken funktion denna ökning har är oklar. Det har spekulerats i att en maskulinisering av hjärnan skulle ske under denna period, eftersom inga väsentliga skillnader har upptäckts i andra delar av kroppen.

I puberteten stiger nivåerna av androgener hos bägge könen, och de första tecknen är liknande hos bägge könen.

 • Förändrad, vuxen kroppslukt
 • Fetare hud och hår, acne
 • Utväxt av pubeshår
 • Utväxt av hår under armarna
 • Snabb längdtillväxt, snabb mognad av benstommen
 • Små fina hår på överläppen och antydning till polisonger

När halten av testosteron och andra androgener varit högre än de normala kvinnliga nivåerna i månader eller år, kommer en ny våg av testosteroneffekter hos pojkar. Dessa ses i den senare delen av puberteten.

 • Penis växer till
 • Könsdriften ökar och erektioner förekommer oftare
 • Pubeshåret breder ut sig till låren och upp mot naveln
 • Ansiktshår upptråder (polisonger, skägg, mustasch)
 • Hårväxt på bröstet och runt bröstvårtorna, hårväxt runt analöppningen
 • Ökad muskelmassa och muskelstyrka
 • Djupare röst
 • Tillväxt av vävnad som behövs för spermatogenesen i testiklarna, fertilitet
 • Tillväxt av käkbenen, ommodellering av ansiktsben
 • Benstommen mognar färdigt, och individen stannar i växten (medierat av östradiol-metaboliter)

Även hos vuxna män har testosteronet viktiga effekter. Under de senaste årtiondena av livet minskar halterna av testosteron, och dessa effekter kan avta.

 • Uppehållande av muskelmassa och styrka
 • Könsdrift och erektionsfrekvens
 • Mental och fysisk energi
 • Stimulerar hjärnaktiviteten

Verkningsmekanismer

Testosteronet utövar sin verkan i människor och andra ryggradsdjur genom två huvudsakliga mekanismer: dels genom aktivering av androgenreceptorn, direkt eller omvandlat till dihydrotestosteron (DHT), dels genom omvandling till östrogenet östradiol och aktivering av olika östrogenreceptorer.

Testosteron verkar, liksom andra steroidhormoner, inne i målcellen. Väl inne i cellplasma kan den antingen binda till androgenreceptorn eller först omvanlas till 5α-dihydrotestosteron (DHT) av enzymet 5α-reduktas som finns i cellplasman. DHT binder ännu bättre till androgenreceptorn än vad testosteronet självt gör; uppskattningarna varierar från att DHT är ungefär 2,5 gånger mera verksamt än testosteron, till 30 gånger mer potent. Sedan liganden bundit, genomgår androgenreceptorn en konformationsförändring så den kan färdas in i cellkärnan och binda direkt till specifika nukleotidsekvenser i kromosomernas DNA. Dessa sekvenser kallas HRE, hormon-respons-element, och påverkar transkriptionen från DNA till RNA av vissa gener. De androgena effekterna uppnås alltså genom förändrat genuttryck.

Androgenreceptorer finns i vävnader i många olika system i kroppen hos ryggradsdjur, och både hanliga och honliga individer reagerar liknande på liknande nivåer. Stora delar av de biologiska skillnaderna mellan könen beror på mycket stora skillnader i testosteronnivåer, både före födelsen, vid puberteten och genom hela livet.

Skelettet och hjärnan är två viktiga vävnader hos människan, där testosteronets främsta effekt utförs genom aromatisering till östradiol. I skelettet påskyndar östradiol broskets mognad till ben, vilket leder till att de långa rörbenens epifysplattor sluts som en följd av puberteten, och individen slutar växa. Även i det centrala nervsystemet aromatiseras testosteronet till östradiol. Östradiol är den främsta feedback-signalen till den del av hjärnan som kallas hypotalamus, särskilt vad gäller utsöndring av luteiniserande hormon (LH).

Hos många däggdjur påverkar östradiol erhållet genom högre testosteronhalter hos de manliga individerna vissa delar av hjärnan som skiljer sig åt mellan könen, vilket styr hanarnas sexuella beteende.

Syntes

Pregnenolon - 17α-hydroxiprogesteron - androstendion
Androstendion - testosteron

Testosteron syntetiseras från pregnenolon, det derivat av kolesterol som är utgångspunkten för all syntes av steroidhormoner. Syntesen av alla androgener börjar med hydroxylering av kolatom nummer 17 i progeston, varvid 17α-hydroxiprogesteron erhålls som mellansteg. Sidkedjan klyvs sedan bort, och resultatet blir androstendion. När ketogruppen på kolatom nummer 17 reduceras till en alkohol, bildas testosteron. Från testosteron kan sedan i sin tur östradiol bildas.

Testosteron som läkemedel

Testosteron framställdes första gången från en tjur 1935. Sedan dess har det funnits många typer av testosteronbaserade läkemedel. Det finns kapslar, tabletter, injektionsvätskor, geler och plåster med både testosteron och andra molekyler som i kroppen omvandlas till testosteron.

Det primära användningsområdet för testosteronpreparat är för män som har låg eller ingen naturlig produktion av testosteron, huvudsakligen män med hypogonadism men även kvinna-till-man transsexuella patienter. Det används också till kvinnliga patienter där testosteronbrist orsakat nedsatt sexuell lust. Genom åren har dock testosteron givits även för andra syften, med varierande framgång men med stor frekvens av biverkningar. Exempel på områden där testosteron använts är infertilitet, impotens eller bristande könsdrift hos män, benskörhet, penisförstoring och kortväxthet. Anabola steroider har även använts för att öka muskelmassa, fysisk styrka och uthållighet. Efter en serie dopningsskandaler på 1980-talet, med den olympiske friidrottaren Ben Johnson som det kanske mest kända exemplet, skärpte man regler och kontroller för användandet av anabola steroider i idrottsvärlden.

Kanske främst i USA har testosteron i början av 2000-talet lyfts fram av läkare och läkemedelsföretag som ett medel mot onödigt åldrande. Man kallar äldre mäns lägre testosteronhalt för andropaus (jämför klimakteriet eller menopaus) och menar att detta är helt onödigt och kan behandlas. Många endokrinologer tror att trenden kommer att bli som med utskrivningen av östrogener till kvinnor efter klimakteriet - först kommer användningen av testosteron i detta syfte att öka. Sedan blir de stora studierna färdiga, som - menar dessa - kommer att visa att effekterna av preparaten i detta syfte inte är så stora som man hoppats, och biverkningar kommer att visa sig som bidrar till att dra ner användandet.


Externa länkar

FASS, om Nebido injektionsvätska med testosteron
FASS, om Intrinsa testosteronplåster


Steroider redigera 
Förstadier Squalen | Lanosterol
Vanliga Kolesterol | Pregnenolon | 17-hydroxipregnenolon | DHEA | Androstenedion | Androstanediol
Östrogen Östradiol | Östriol | Östrogen
Androgen Testosteron | Dihydrotestosteron | Androsteron
Progestagener Progesteron | 17-Hydroxiprogesteron | Progestin
Glukokortikoider Prednison
Mineralkortikoider Aldosteron
Fytosteroler Stigmasterol | Brassicasterol
Ergosteroler Ergosterol | Ergokalciferol