modified on 29 mars 2009 at 04.48 ••• 1 930 views

Claviceps

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Generell information

Släktet Claviceps ingår i familjen Clavicipitaceae. Det finns ca 40 arter. Alla är inte listade nedan. 2 arter finns i Sverige. Båda är allmäna. Claviceps purpurea (mjöldryga) återfinns på många höga gräs, vass, råg, korn, vete, etc. Claviceps nigricans (sävmjöldryga) återfinns på knappsäv och agnsäv.

Se även artikeln om Parasitsvampar.

Claviceps producerar ergotalkaloider.

Arter

C. purpurea
 • Claviceps africana
 • Claviceps bothriochloae
 • Claviceps cinerea
 • Claviceps citrina
 • Claviceps cynodontis
 • Claviceps diadema
 • Claviceps digitariae
 • Claviceps flavella
 • Claviceps fusiformis
 • Claviceps gigantea
 • Claviceps grohii
 • Claviceps hirtella
 • Claviceps imperatae
 • Claviceps maximensis
 • Claviceps microspora
 • Claviceps nigricans
 • Claviceps orthocladae
 • Claviceps orthocladae
 • Claviceps paspali
 • Claviceps purpurea
 • Claviceps pusilla
 • Claviceps queenslandica
 • Claviceps ranunculoides
 • Claviceps sulcata
 • Claviceps tripsaci
 • Claviceps uleana
 • Claviceps viridis
 • Claviceps yanagawaensis
 • Claviceps zizaniae

Källor

ERGOT The Genus Claviceps av Vladimír Køen och Ladislav Cvak