modified on 29 mars 2009 at 04.48 ••• 2 545 views

Claviceps paspali

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

Parasitsvamp i släktet Claviceps som återfinns på gräs i bl.a släktena Paspalum.

Svampen invaderar gräsets blommor och skapar en produktion av "honungsdagg" som innehåller sporer. Flugor och andra insekter äter det söta men får även sporer på sig som sedan kan spridas till andra gräsblommor. Under gynnsamma förhållanden bildar den sedan sclerotier som faller ner på marken och bildar små svampar (med sporer) under nästa vår, som med vinden sprids till nya gräsblommor och växtcykeln börjar om igen.

"According to Hitchcock (1950) and Langdon (1952), this species originates from South America (Uruguay or Argentina) and was introduced to USA about 1850. In the years 1927 to 1937 it was reported from Australia and New Zealand, 1947–1948 from the Mediterranean region (where it followed the introduction of Paspalum distichum in 1929) and now is found worldwide where Paspalum species grow. Infection is followed 4–5 days later with the production of abundant honeydew containing primary and secondary (microcycle) conidia. Subglobose light brown sclerotia encompass the remnants of disintegrated ovary (Luttrell, 1977)." Källa: Ergot - The Genus Claviceps

Kända bärare av parasitsvampen:

  • Paspalum dilatatum
  • Paspalum distichum

(listan är ej komplett)

Om innehållet

Precis som Claviceps purpurea (mjöldryga) så innehåller Claviceps paspali ergotalkaloider.

Källa 1

  • Agroclavin
  • Elymoclavin
  • Ergonovin
  • Isoergin
  • Ergin (LSA)
  • Lysergsyrahydroxietylamid (LSH)

Källa 2

C. paspali submerged cultures have ergine, isoergine and lysergic acid N-1-hydroxyethylamide (Arcamone et al., 1960) while sclerotia from Australia contain up to 0.005% alkaloids composed of ergine and ergonovine along with chanoclavine and two unidentified ergoline alkaloids (Groger et al., 1961). Elymoclavine (Kobel et al., 1964) and agroclavine (Brar et al., 1968) have also been recorded. Källa: The Psychoactive Ergot Alkaloids and their occurrence in the Microfungi.

Externa länkar

NEW ALKALOIDS OF CLAVICEPS PASPALI

Production of Lysergic Acid Derivatives in Submerged Culture