modified on 29 mars 2009 at 05.10 ••• 2 743 views

Deliriant

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Namn: Antikolinerga delirianter

Exempel på deliranter: Atropin, hyoscyamin, skopolamin

Innehåll

Generell information

Delirianter är en speciell grupp dissociativer som är antagonister för acetylkolinreceptorer i hjärnan. De blockerar den muskariniska effekten av Acetylkolin.

Delirianter orsaker hallucinationer som är mycket svåra att skilja från verkligheten. Man kan exempelvis sitta och ha samtal med personer i flera minuter för att sedan när man tittar bort och kommer tillbaka med blicken upptäcker att personer inte är där och aldrig har varit där.

Effekten kan motverkas genom intag av muskarin.

Bieffekter:

Torrhet i munnen, svårighet att urinera, förhöjd kroppstemperatur, rodnad i ansiktet, suddig syn, sluddrande eller osammanhängande tal, hallucinationer, apati, i högre doser förlust av medvetandet, koma, döden.

Se även:

Externa länkar

Deliriant Wikipedia (en)

INCAPACITATING AGENTS JAMES S. KETCHUM, M.D., ABPN*; AND FREDERICK R. SIDELL, M.D

Acetylcholine Wikipedia (en)