modified on 29 mars 2009 at 06.48 ••• 2 157 views

Moclobemid

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåller: p-Kloro-N-(2-morfolinoetyl)bensamid

Generell information

Läkemedel som bl.a förekommer under namnet Aurorix

Reversibel MAO-hämmare som kan användas i en s.k Pharmahuasca, där en medicinsk MAO-hämmare tas tillsammans med ren DMT

Aurorix är en tablett, 150 mg, 14,7×7,7 mm, ljusgul, oval, bikonvex, med brytskåra, märkt ROCHE 150.