modified on 29 mars 2009 at 04.54 ••• 21 286 views

DMT

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Generell information

DMT

N,N-DMT, mer känd som bara DMT eller dimetyltryptamin. Är en tryptamin som strukturmässigt liknar neurotransmittorn serotonin och förekommer naturligt i den mänskliga hjärnan. Den exakta funktionen är okänd. Syntetiserades för första gången 1931. Bryts snabbt ned i kroppen av monoaminoxidas och kräver därför en MAO-hämmare för att vara psykoaktiv vid oralt bruk.

Är en av de psykedeliska ingredienserna i ayahuasca och återfinns i ett flertal växter (se nedan). Är även kemiskt närbesläktad med psilocin och psilocybin, de aktiva tryptaminerna i psilocybinsvampar.

DMT är narkotikaklassad i Sverige och många andra länder.

För mer information om DMT, läs om Ayahuasca.

Växter som innehåller DMT

Läs även Lista över hallucinogena växter, svampar och djur.

Arter

Nedan listas arter som har en relativt ren DMT-profil. DMT finns i många fler arter men då i kombination med andra tryptaminer, exempelvis 5-MeO-DMT, Bufotenin, NMT, m.fl.

Namn Växtdelar  % DMT
Släktet Acacia Blad, bark Innehåller även tryptaminer
Acacia maidenii Bark 0.36%, men innehåller även NMT
Acacia phlebophylla Löv 0.3%
Acacia simplex (f.d A. simplicifolia) Stam/ bark 0.81%, men innehåller även NMT
Desmanthus illinoensis Rotbark 0.0 - 0.34%
Desmanthus leptolobus Rotbark 0.14%
Släktet Mimosa Rotbark, rötter
Mimosa hostilis Rotbark, rötter 0.57%
Släktet Psychotria Blad
Psychotria carthagenensis Grenar med löv 0.2%
Psychotria viridis Grenar med löv 0.10 - 0.16%
Släktet Virola Varierande
Virola theiodora Blommor 0.44%
Diplopterys cabrerana Blad 0.17-1.75% (ej enbart DMT)
Pilocarpus organensis N/A 1.06% (ej enbart DMT)
Vepris ampody Grenar med löv 0.22%
Släktet Delosperma N/A Varierande
Släktet Desmodium Varierande Varierande. Innehåller även andra tryptaminer, fenetylaminer och betakarboliner.

Vass

Läs även separat artikel om släktet Phalaris.

Växtnamn Källa Ämne Mängd
Phalaris arundinacea (Rörflen)
DMT, 5-MeO-DMT. Torkade växtdelar: 1. DMT 0.060%
2. Alkaloider 0.004-0.121%
Phalaris aquatica (Knölflen)
DMT, 5-MeO-DMT. Torkade växtdelar: 1. DMT 0.100%
5-MeO-DMT 0.022%
5-OH-DMT 0.005%
2. DMT 0.170%
5-MeO-DMT 0.060%
3. Alkaloider 0.007-0.18%
Phragmites australis (Vass) ? DMT och närbesläktade ämnen. ?

Källor: Bl.a Jonathan Ott, Terence McKenna

Effekter

DMT-kristaller

Först och främst enteogen. Intag av DMT är, rätt utfört, en länk till sitt eget gudomliga väsen, till andar, väsen och mycken skönhet. Hallucinogena effekter i form av kraftiga OEV:s och CEV:s.

POSITIVA

 • Kort varaktighet (när det röks)
 • Djupa upplevelser
 • Intensiva OEV:s och CEV:s., kaleidoskopiska mönster
 • Kraftfulla sinnesintryck
 • Djupgående livsförändrande spirituella upplevelser

NEUTRALA

 • Förändrad uppfattning av tid
 • Hörselhallucinationer (Surrande/brummande)
 • Förändrade färger (exempel Röd, grön och guld-färger på hela omgivningen)

NEGATIVA

 • FÖR intensiv upplevelse
 • Jobbigt för lungorna (när man röker)
 • Illamående (vid oralt intag)
 • Svårt att integrera upplevelserna
 • Överväldigande rädsla, panik

Användning och dosering

Det bör understrykas att DMT inte är en leksak, och knappast kan användas som partydrog. En erfaren guide (sitter), ett säkert ställe och stora portioner kunskap, mod och förberedelser är förutsättningar för att intag av DMT inte skall utmynna i en mardrömslik upplevelse.

Set och setting med en säng och en stunds stilla avkoppling av kropp och tanke innan är starkt rekommenderat. Ingen musik, eller mycket lugn sådan, mer åt atmosfärljudhållet (hav mot strand, vindens sus, fågelsång, djungelljud, etc.) eller icaros på låg volym. Totalt mörker är en fördel för att muskelkontrollen över ögonen inte ska behöva vara ett problem för att se dom visuella miljöerna med full intensitet. En del upplever att kroppstemperaturen sänks, att ha varmt i rummet är därmed en fördel.

Inhalerad dos

DMT kan även rökas i "crackpipa" eller inhaleras med en vaporizer. Effekten är omedelbar och väldigt intensiv. Man skjuts iväg från 0-100 på mindre än 30 sekunder. Förknippat med uppskjutet är ett dånande/tjutande ljud. Effekten varar i 5-20 minuter.

För att få effekt när man röker DMT ska man röka så mycket som möjligt innan man är iväg, helst ska man få i sig 3 andetag. Röken har stark kemikaliesmak och vissa upplever det lättare att röka om man tar några droppar stark mentol/mint-lösning i munnen innan för att bedöva smaken. Röken är ganska stark för halsen.

Läs även vad Terence McKenna har att säga om sina erfarenheter med att röka DMT: What happens when I smoke DMT.

Nivå Dos
Tröskeldos 2 - 5 mg
Lätt 10 - 20 mg
Medel 20 - 40 mg
Stark 40 - 60 mg

Källa: Erowid

Oral dos

För att DMT ska bli aktivt oralt krävs att man använder en MAO-hämmare Effekten varar i 4-6 timmar. DMT-ruset är ganska likt det man får av svamp, av förståliga skäl, DMT är kemiskt närbesläktad med Psilocybin (4-PO-DMT) och Psilocin (4-HO-DMT).

Här följer ett citat från carpedmt på Ayahuasca.com :

Different people have different body weights obviously, and simply respond differently to quantities off DMT.

And also it depends on how much MAO one uses....these figures are for a good average MAO dose, say 3-5 grams of rue...with an average person of average body weight who is typically well prepared and capable of dealing with psychotropic states.

the caveat is that for some people, 150mg may be 'too much', and cause overdose experiences.

Dos Effekt
30mg something is going on....for most people this is not nearly enough to be of any signfigance, unless one is taking a very large MAOI dose....or a lot of ayahuasca vine. This may be a good introduction.
60mg possibly light visuals, probably not very much. A good gentle self obervational, light physical opening. Walking around and interacting should be easy. Most should have no problems dealing with this dose.
100mg clear visuals, opening, brightening of

all senses, a good effect. Probably a good standard dose. Walking around and sitting upright are very possible. Maybe there can be a beginning for interdimensional communciations and the like. Good for singing and bodywork, sorting out the personal inventory etc.

150mg strong for many people, where it gets more visionary and immersed for others, where the transpersonal really beings to kick in. Many won't find they are really getting to where they want to go with this dose.
200mg usually a solid immersive visionary experience, where one is still able to navigate the physical reality if need be.
250mg many are pretty much pinned to the floor, this dose can be very workable for many people.
300mg a good standard, strong visionary dose, as much as 90% of people would ever really want to do. This is where interdimensional communication, obe like experiences, and very unusual and experientially real phenemona really come to the fore. Although, 200mg may do the same thing for other people.
400mg some people need this much (of large body weight and tolerance to substances in general!), but usually 300mg is about the upper limit, beyond that it can become difficult to work with for most.
500mg too 'full on' to really work with for most...just too much information....the elements that arise may become too distorted and 'excited' for their to really be grounding and/or assimilation.
700-1000mg no recall to little recall whatsoever, can be very stressfull to the system, where the quality of overdosing in the smoked DMT state comes into play. i.e. convulsing, frothing at the mouth, eyes rolling backwards.

Intravenös dos

0,2mg/kg för svaga-medeleffekter till 0,6mg/kg för kraftfull effekt på gränsen till överdos.

Kemi

DMT.png
Systematiskt namn 2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimetyletanamin
Trivialnamn DMT, Dimetyltryptamin, N,N-dimetyltryptamin
Kemisk formel C12H16N2
Smältpunkt 74OC
Kokpunkt Normal bör vara 380-400 OC (extrapolerat)
Vid 80 Pa 160 OC
Molmassa 188,27 g/mol
Densitet 1,099 g/ml
Löslighet Läs under extrahering

Från Magiska Molekylers forum

Myter om endogent DMT

Externa länkar

Erowid DMT Vault

DMT World

Ayahuasca Analouges

Smoking NN DMT in Freebase Form; Essential Tips

Extrahering av DMT. Bra bildguide.

Oral dmt dose range? Ayahuasca forums.