modified on 29 mars 2009 at 07.30 ••• 2 831 views

Virola theiodora

Från Drugwiki - Information om droger, steroider och medicin

Hoppa till: navigering, sök

Namn: Virola, epena, cumala (peru), Parica (Nordvästra Brasilien)

Innehåller: DMT , 5-MEO-DMT + mindre mängder övriga tryptaminer (mer info längre ner)

Innehåll

Generell information

Träd som Växer i Centralamerika och Sydamerika men bruket är koncentrerat till norra och västra Amazonas. Trädet blir 7.5 - 23 m högt.

Det finns ett 60-tal arter av Virola, runt ett dussin innehåller DMT, men det är bara ett fåtal som används som drog. V. calaphylla, V. calophylloidea, V. elongata, V. theiodora, V surinamensis, etc.

Bland indianerna i Colombia brukas Virola främst av shamaner och medicinmännen, men i Brasilien får alla män över 13-14 år deltaga om dom vill. Bland dessa stammar snusas Virola i vardagslivet.

Tillredning / användning

Barkbitar

I innerbarken på trädet finns en röd kåda som innehåller de aktiva ämnena. Barken avlägsnas tidigt på morgonen och den mjuka innerbarken skrapas av. Dessa flisor knådas sedan i kallt vatten i 20 minuter. Den bruna vätskan filtreras sedan och kokas ner till en tjock sirap. Denna torkas sedan och mals till ett mycket fint pulver och blandas med ut med aska från kakaoträd.

Pulvret snusas sedan, antingen genom små rör likt sniffning av kokain, eller med ett längre rör, där man med en hjälp av en kompis blåser in snuset i näsan. Det finns även indianstammar som kokar ner kådan och knådar den till små piller osom rullas i aska. Pillren tas oralt. De kan även sparas i två månader om de inte ska användas med en gång.

Det finns även rapporter om att kådan kan blandas med vatten och användas som lavemang.

Traditionell användning av löv och blommor har jag (knarkkorven) inte hittat någon information om, men som ni kan läsa ovan så finns det stora mängder aktiva ämnen även i dom. Löven verkar speciellt intressanta om man inte vill ha 5-MeO-DMT i sin Ayahuasca.

Om innehållet

Barkbitar

Ursprung: Manaus, Brasilien

Torkade växtdelar

  • Bark: DMT 0.130% , 5-Meo-DMT 0.110% , 6-MeO-THC 0.010% , N-Methyltryptamine (MMT) 0.003%
  • Rötter: 5-MeO-DMT 0.010%, DMT 0.004% , 5-MeO-MMT 0.003%
  • Blommor: DMT 0.440% , MMT 0.033%
  • Löv: DMT 0.044% , 5-MeO-DMT trace amounts

Ursprung: Tototobi, Brasilien

Torkade växtdelar

  • Bark: DMT 0.033% , 5-Meo-DMT 0.062%
  • Löv: DMT 0.021% , Methyl-THC trace amounts

Källa: Jonathan Ott i boken "Ayahuasca Analogues"

Man har även hittat ämnet NMT i Virola.

Källa 2

Constituents of the bark of Virola species are indole alkaloids dereived from the amino acid tryptophan and its decarboxylation product tryptamine: the main alkaloid has been identified as N,N-dimethyltryptamine. Other alkaloids are dimetyltryptamine-N-oxid, 5-hydroxy-N,Ndimethyltryptamine (bufotenine), 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine, N-methyl-N-acetyltryptamine, N-methyl-N-formyltryptamine, N-monomethyltryptamine and 2-methy1-1,2,3,4tekalzydro-lcarboline. Additional constituents are leucanthocyanes, tannic acids and carbohydrates. Available quantitative information relates mainly to the dried bark or snuff preparations thereof The tryptamine content was found to vary considerably among different preparations. Contents of 65 to 250 mg alkaloids of the tryptamine type (mainly N,Ndimethyltryptamine and 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine, in 100 g bark have been reported (0.065 to 0.25 %). In snuff prepared from Virola bark and/or bark exudate a content of tryptamines of 11% has been reported (8% thereof was N,N-dimethyltryptamine. Källa: http://www.emea.eu.int/pdfs/vet/mrls/060499en.pdf

Externa länkar

Cumala (Epema): Virola theidora

Lycaeum: Virola (Epena) from Plants of the Gods

Erowid Virola (Epena) Vault

Foto på en indian som skurit bort ett stycke bark från trädet

Golden Guide: Hallucinogenic Plants, pages 71 to 80 Fina teckningar och info.

Om bruket av hallucinogena snuser av sydamerikanskt ursprung av S. Henry Wassén, Medicinsk Historisk Årsbok 1969